DANCON træf 2019

I dagene 5. – 7. juli gennemføres det 48. DANCON TRÆF på Stevninghus Spejdercenter ved Kliplev og Søgård i Sønderjylland.

Som en ”appetitvækker” til årets træf har én af de virkelige veteraner i Dancon Træf sammenhæng, Poul Kragh, Cypern 39, 40, 41 og 42, skrevet en artikel om udviklingen gennem årene.

Læs beskrivelsen og se de mange billeder.

”Mit” Dancontræf

Efter hjemkomsten fra mine 2 år på Cypern i 1985 var det en selvfølge, at jeg skulle til Dancontræf for igen at møde mine gode venner og soldaterkammerater. Dengang hed det dog Cyperntræf (indtil 1996), og det lå ude i Sønderborg Kasernes øvelsesterræn.

Vi var en hel flok nyligt hjemkomne der havde aftalt at mødes der igen. Vi havde en fantastisk weekend, men der skulle imidlertid gå 10-12 år, inden jeg selv var til træf igen. Denne gang var det flyttet til området ved Bygegaard, men dog stadig i øvelsesterrænet.

Træffet blev afholdt i de berømte grønne telte fra forsvaret, senere overgik træffet til at bruge 2 mastet telt med gul- og orangestribede sider, hvilket var knap så hyggeligt som ”de grønne”. I dag er teltet et rigtigt festivaltelt, der kan indrettes optimalt til træfhygge med alt, hvad der dertil hører.

Siden det første træf, jeg deltog i ved Bygegaard, har jeg været med hvert år med undtagelse af 2, og gennem alle årene har jeg fået mange nye bekendtskaber og kammerater, og der er selvfølgelig også gutterne fra Cypern-tiden. De fleste af dem ser jeg kun denne ene gang om året, hvilket også er en stor drivkraft til, at jeg kommer igen og igen.

Gennem alle disse år er det blevet til en naturlig ting at hjælpe lidt til med diverse ting, der skulle laves før, under og efter træffet. I den forbindelse fik jeg en idé en sen vinteraften, nemlig at lave et dias-show over min tid på Cypern fra 83 til 85 med egne og andres billeder, som så skulle køre på en skærm nede i teltet på det næste træf.

Imidlertid lykkedes denne del af planen ikke, idet der manglede noget, der kunne adskille de forskellige afsnit. Efter at have set de blå bøger igennem og ikke fundet noget fandt jeg en webside med mange af mærkerne fra Cypern. Efter en del redigering fik jeg diasshowet færdigt, så det var klar til efterfølgende træf.

Under denne proces udsprang endnu en skør idé, nemlig at disse mærker ville pynte i teltet som sæd-vanligvis kun var udsmykket med nogle flag og reklamer fra diverse samarbejdspartnere, og i det hele taget så det noget kedeligt ud.

Jeg forelagde den tidligere formand idéen med den forudsætning, at det blev hemmeligholdt, hvis det blev et ja. Svaret kom, og så var det bare at gå i gang. Diverse materialer blev indkøbt, og en OHP blev lånt. De første 20-25 stykker blev derefter klar til Dancontræf i 2013, denne gang alle fra Cypern. Det var noget af en opgave, idet min grundlæggende tanke var at starte med C-coy, mit gamle kompagni, og bruge air brush til arbejdet. Jeg indså dog hurtigt, at det ikke gik, så der måtte tyes til den gode gamle pensel og maling, og andre mærker skulle også indgå. Næste hurdle i sagen var at finde de korrekte farver, hvilket har været en vigtig del i mit arbejde.

I og med at alle mærker fra Cypern ikke var lavet, måtte jeg jo fortsætte frem mod næste træf. En stor inspiration til dette var den store begejstring og de mange skulderklap, jeg modtog for mit arbejde. Det gjorde, at jeg fuldførte Cypern-delen, og efter aftale med bestyrelsen skulle fortsætte med at finde og arbejde videre med mærker fra andre missioner.

Opmærksomhed omkring mit arbejde med skiltene er uden tvivl motivationen, der har drevet mig og har fået mig til at søge efter nye missions- og ikke mindst specielle mærker fra ikke så kendte missioner samt snage lidt i de heraldiske regler mv.

I skrivende stund er det blevet til 132 stk.,  hvoraf 105 vil være at finde i teltet. De sidste 27 er bestillingsarbejde.  Skal der nævnes nogle specielle af alle disse, må det være skiltet til FN-Museet, som blev aftalt med museets formand 3 år tidligere samt  Dancontræfs nye logo, som jeg fik den ære at designe og male efter at have vundet en af bestyrelsen udskrevet konkurrence.

På bestyrelsens opfordring lavede jeg derefter et miniature skjold heraf, hvilket jeg havde den store fornøjelse at kunne overrække på træffets vegne til formanden for Danmarks Veteraner, Niels Hartvig Andersen, på træffet i 2018.

Efter træffet sidste år udtrykte jeg, at nu blev det nok ikke til mere ud over de få bestillinger, der var tilbage i bogen. Det er dog blevet til lidt flere, heraf lidt nyt til træffet. Dette kan jeg kun tillægge jer, dejlige træf-venner, for uden jeres opbakning og værdsættelse havde jeg nok ikke nået så meget. Min familie skal ej heller forglemmes for at acceptere min tovlige idé, leve med dunsten af maling mv. og manglen på ham, som til tider skulle være der. Men de har båret over med mig, for de har altid vidst, hvor meget træffet og dette arbejde har betydet for mig. Så derfor har jeg besluttet, at året 2019 bliver sidste år jeg laver skilte.

En anden ting, som jeg er stolt af, er at bestyrelsen bad mig lave en etikette til træffets egen øl. Tradi-tion med egen øl-etikette blev genoptaget for nu 3 år siden. Modsat tidligere er øllet ikke brygget på noget stort bryggeri, men brygget af os selv ”Af veteraner til veteraner”, ikke den samme type hvert år og kun i begrænset oplag.

Mange af mine opgaver har bestået af små administrative opgaver før, under og efter træffet. Men det kammeratskab, jeg har opnået gennem alle disse år, har gjort, at jeg møder op lidt tidligere og tager hjem lidt senere for at være med til opstilling og nedtagning/oprydning af træffet.

Og nu nærmer træffet sig et skarpt hjørne, nemlig 50 års jubilæum i 2021, hvilket må siges at være en milepæl for en sådan forening. En milepæl, som kun kan sættes med hjælp fra alle jer deltagere, uanset hvilken mission, I måtte have deltaget i.

Jeg er i den anledning blevet spurgt, om jeg vil samle og redigere anekdoter/historier, gerne krydret med billeder, fra træffets snart 50 årige eksistens. Alle indkomne anekdoter vil så blive samlet i et forhåbentlig flot Jubilæumsskrift.

Så har I en god historie om/fra træffet, kan I sende den til mig. I kan se mere herom på Facebook gruppen: Jubilæums skrift for Dancontræf eller også aflevere historier i nedskrevet form til mig på træffet.

Yderligere information om træffet kan findes på: www.dancontraef.dk, og I kan følge os på Facebook: DANCON Træf (forening af nye og gamle udsendte soldater).  Jeg håber, denne lille historie har givet mod på at komme til Dancontræf, stedet hvor veteraner møder veteraner i hyggelige omgivelser. Hvad enten det er for første gang eller en gentagelse, så er alle velkomne.

Træffet har i dag til huse i Stevninghus spejderlejren tæt ved Søgaard og Kliplev, altså stadig i Sønder-jylland. Her er der gode campingforhold med adgang til strøm og gode badeforhold og sågar mulighed for overnatning under tag. Der kan købes mad og drikke, go’e bøffer, revelsben, vildsvin og også for-skellig fastfood, hvis man skulle blive sulten sådan lidt uanmeldt.

OBS! Træffets mangeårige tradition med afholdelse i 2 weekend i juli blev sidste år ændret til at ligge i første eller anden weekend i juli.

I år var det altså ekstra vigtigt at være opmærksom på, at Dancontræf ligger i den første weekend i juli fra den 5. til den 7. juli.

Fremover skal man holde øje med datoen. Husk det nu!

 I kan som altid se glade opslag om træffet på vores facebookside og en masse billeder på vores hjemmeside af glade gæster og træffets aktiviteter.

Se flere billeder

 

Vel mødt til DANCONTRÆF!

 

Poul Kragh

”Polie Poul”  DANCON/UNFICYP 39,40,41,42

Skjoldmester for Dancontræf

 

 

 

 

Aktuelt

Veteranstøttens VETCAMP 2024

Veteranstøtten gentager succesen med VETCAMP på Lanzarote i et samarbejde med KrogagerFonden og Club La Santa. VETCAMP 2024 gennemføres på Lanzarote i perioden 15. – 22. NOV 2024. VETCAMP 2024 giver dig en unik mulighed for at komme i gang igen gennem en lang række...

Fribilletter til Opera Hedeland

Så er det nu, der kan bestilles billetter til årets forestilling i Opera Hedeland. Billetterne er til 9. august 2024 og kun 9. august 2024 Billetterne fordeles efter ”først til mølle princippet”, så udfyld formularen nederst på siden og tryk på SEND. Efterfølgende vil...

Veterankommando til Flagdag d. 5. september i København

Kære veteran Den 5. september fejrer Danmark vores udsendte med markeringer nationalt og lokalt i kommunerne. Du har som tidligere udsendt mulighed for at deltage i den nationale markering i København ved at indgå i Danmarks Veteraners særlige veterankommando. Hvis du...

Ændring af våbenloven

Ved medlem af Hovedbestyrelsen Birger Kjer Hansen Med virkning fra 1. juli 2024 har Folketinget i det sene forår vedtaget nogle ændringer af våbenloven, der især betyder følgende: Personer, der har begået grove lovovertrædelser eller er meddelt tilhold, opholdsforbud...

Arctic MC Tour 2024

Danmarks Veteraners MC Touring inviterer hermed 10 Veteraner med MC på en uforglemmelig tur til Færøerne, og deltagelse i fejring af vores flagdag sammen med Arktisk Kommando og Danmarks Veteraners lokalafdeling på Færøerne. Programmet for turen er;      Afg....

Danmarks Veteraners medlemsmagasin er ude nu

Så er den seneste udgave af medlemsmagasinet sendt i trykken. Og kan du ikke vente til den lander i postkassen i løbet af uge 26, så kan du læse den online version lige her. Klik på billedet

Skal du med Lolland Rundt?

Hvis du vil med, så har Veteranstøttens Aktivitetsudvalgt købt en række pladser til Lolland Rundt. Du tilmelder dig på mail til kontakt@lollandrundt.dk. Det vil være en veteran, der modtager din tilmelding og sørger for at registrere dig og dine ønsker. Afregning sker...

Invitation til Veterantræf d. 27. – 28. september 2024

Det traditionelle Veterantræf for veteraner starter i år med et Veteran- og Gensynstræf, den 27. september. D.v.s., at alle veteraner fra alle værn af Forsvar, Hjemmeværn, Beredskabsstyrelsen, politi, Civile myndigheder m.fl., uanset om de er jubilarer eller ej –...

Danmarks Veteraner i Hjernekassen på P1

Landsformand Carsten Rasmussen har været i Hjernekassen sammen med veteranen Mads for at tale med Peter Lund Madsen om det at være udsendt. Lyt her: