DANCON træf 2019

I dagene 5. – 7. juli gennemføres det 48. DANCON TRÆF på Stevninghus Spejdercenter ved Kliplev og Søgård i Sønderjylland.

Som en ”appetitvækker” til årets træf har én af de virkelige veteraner i Dancon Træf sammenhæng, Poul Kragh, Cypern 39, 40, 41 og 42, skrevet en artikel om udviklingen gennem årene.

Læs beskrivelsen og se de mange billeder.

”Mit” Dancontræf

Efter hjemkomsten fra mine 2 år på Cypern i 1985 var det en selvfølge, at jeg skulle til Dancontræf for igen at møde mine gode venner og soldaterkammerater. Dengang hed det dog Cyperntræf (indtil 1996), og det lå ude i Sønderborg Kasernes øvelsesterræn.

Vi var en hel flok nyligt hjemkomne der havde aftalt at mødes der igen. Vi havde en fantastisk weekend, men der skulle imidlertid gå 10-12 år, inden jeg selv var til træf igen. Denne gang var det flyttet til området ved Bygegaard, men dog stadig i øvelsesterrænet.

Træffet blev afholdt i de berømte grønne telte fra forsvaret, senere overgik træffet til at bruge 2 mastet telt med gul- og orangestribede sider, hvilket var knap så hyggeligt som ”de grønne”. I dag er teltet et rigtigt festivaltelt, der kan indrettes optimalt til træfhygge med alt, hvad der dertil hører.

Siden det første træf, jeg deltog i ved Bygegaard, har jeg været med hvert år med undtagelse af 2, og gennem alle årene har jeg fået mange nye bekendtskaber og kammerater, og der er selvfølgelig også gutterne fra Cypern-tiden. De fleste af dem ser jeg kun denne ene gang om året, hvilket også er en stor drivkraft til, at jeg kommer igen og igen.

Gennem alle disse år er det blevet til en naturlig ting at hjælpe lidt til med diverse ting, der skulle laves før, under og efter træffet. I den forbindelse fik jeg en idé en sen vinteraften, nemlig at lave et dias-show over min tid på Cypern fra 83 til 85 med egne og andres billeder, som så skulle køre på en skærm nede i teltet på det næste træf.

Imidlertid lykkedes denne del af planen ikke, idet der manglede noget, der kunne adskille de forskellige afsnit. Efter at have set de blå bøger igennem og ikke fundet noget fandt jeg en webside med mange af mærkerne fra Cypern. Efter en del redigering fik jeg diasshowet færdigt, så det var klar til efterfølgende træf.

Under denne proces udsprang endnu en skør idé, nemlig at disse mærker ville pynte i teltet som sæd-vanligvis kun var udsmykket med nogle flag og reklamer fra diverse samarbejdspartnere, og i det hele taget så det noget kedeligt ud.

Jeg forelagde den tidligere formand idéen med den forudsætning, at det blev hemmeligholdt, hvis det blev et ja. Svaret kom, og så var det bare at gå i gang. Diverse materialer blev indkøbt, og en OHP blev lånt. De første 20-25 stykker blev derefter klar til Dancontræf i 2013, denne gang alle fra Cypern. Det var noget af en opgave, idet min grundlæggende tanke var at starte med C-coy, mit gamle kompagni, og bruge air brush til arbejdet. Jeg indså dog hurtigt, at det ikke gik, så der måtte tyes til den gode gamle pensel og maling, og andre mærker skulle også indgå. Næste hurdle i sagen var at finde de korrekte farver, hvilket har været en vigtig del i mit arbejde.

I og med at alle mærker fra Cypern ikke var lavet, måtte jeg jo fortsætte frem mod næste træf. En stor inspiration til dette var den store begejstring og de mange skulderklap, jeg modtog for mit arbejde. Det gjorde, at jeg fuldførte Cypern-delen, og efter aftale med bestyrelsen skulle fortsætte med at finde og arbejde videre med mærker fra andre missioner.

Opmærksomhed omkring mit arbejde med skiltene er uden tvivl motivationen, der har drevet mig og har fået mig til at søge efter nye missions- og ikke mindst specielle mærker fra ikke så kendte missioner samt snage lidt i de heraldiske regler mv.

I skrivende stund er det blevet til 132 stk.,  hvoraf 105 vil være at finde i teltet. De sidste 27 er bestillingsarbejde.  Skal der nævnes nogle specielle af alle disse, må det være skiltet til FN-Museet, som blev aftalt med museets formand 3 år tidligere samt  Dancontræfs nye logo, som jeg fik den ære at designe og male efter at have vundet en af bestyrelsen udskrevet konkurrence.

På bestyrelsens opfordring lavede jeg derefter et miniature skjold heraf, hvilket jeg havde den store fornøjelse at kunne overrække på træffets vegne til formanden for Danmarks Veteraner, Niels Hartvig Andersen, på træffet i 2018.

Efter træffet sidste år udtrykte jeg, at nu blev det nok ikke til mere ud over de få bestillinger, der var tilbage i bogen. Det er dog blevet til lidt flere, heraf lidt nyt til træffet. Dette kan jeg kun tillægge jer, dejlige træf-venner, for uden jeres opbakning og værdsættelse havde jeg nok ikke nået så meget. Min familie skal ej heller forglemmes for at acceptere min tovlige idé, leve med dunsten af maling mv. og manglen på ham, som til tider skulle være der. Men de har båret over med mig, for de har altid vidst, hvor meget træffet og dette arbejde har betydet for mig. Så derfor har jeg besluttet, at året 2019 bliver sidste år jeg laver skilte.

En anden ting, som jeg er stolt af, er at bestyrelsen bad mig lave en etikette til træffets egen øl. Tradi-tion med egen øl-etikette blev genoptaget for nu 3 år siden. Modsat tidligere er øllet ikke brygget på noget stort bryggeri, men brygget af os selv ”Af veteraner til veteraner”, ikke den samme type hvert år og kun i begrænset oplag.

Mange af mine opgaver har bestået af små administrative opgaver før, under og efter træffet. Men det kammeratskab, jeg har opnået gennem alle disse år, har gjort, at jeg møder op lidt tidligere og tager hjem lidt senere for at være med til opstilling og nedtagning/oprydning af træffet.

Og nu nærmer træffet sig et skarpt hjørne, nemlig 50 års jubilæum i 2021, hvilket må siges at være en milepæl for en sådan forening. En milepæl, som kun kan sættes med hjælp fra alle jer deltagere, uanset hvilken mission, I måtte have deltaget i.

Jeg er i den anledning blevet spurgt, om jeg vil samle og redigere anekdoter/historier, gerne krydret med billeder, fra træffets snart 50 årige eksistens. Alle indkomne anekdoter vil så blive samlet i et forhåbentlig flot Jubilæumsskrift.

Så har I en god historie om/fra træffet, kan I sende den til mig. I kan se mere herom på Facebook gruppen: Jubilæums skrift for Dancontræf eller også aflevere historier i nedskrevet form til mig på træffet.

Yderligere information om træffet kan findes på: www.dancontraef.dk, og I kan følge os på Facebook: DANCON Træf (forening af nye og gamle udsendte soldater).  Jeg håber, denne lille historie har givet mod på at komme til Dancontræf, stedet hvor veteraner møder veteraner i hyggelige omgivelser. Hvad enten det er for første gang eller en gentagelse, så er alle velkomne.

Træffet har i dag til huse i Stevninghus spejderlejren tæt ved Søgaard og Kliplev, altså stadig i Sønder-jylland. Her er der gode campingforhold med adgang til strøm og gode badeforhold og sågar mulighed for overnatning under tag. Der kan købes mad og drikke, go’e bøffer, revelsben, vildsvin og også for-skellig fastfood, hvis man skulle blive sulten sådan lidt uanmeldt.

OBS! Træffets mangeårige tradition med afholdelse i 2 weekend i juli blev sidste år ændret til at ligge i første eller anden weekend i juli.

I år var det altså ekstra vigtigt at være opmærksom på, at Dancontræf ligger i den første weekend i juli fra den 5. til den 7. juli.

Fremover skal man holde øje med datoen. Husk det nu!

 I kan som altid se glade opslag om træffet på vores facebookside og en masse billeder på vores hjemmeside af glade gæster og træffets aktiviteter.

Se flere billeder

 

Vel mødt til DANCONTRÆF!

 

Poul Kragh

”Polie Poul”  DANCON/UNFICYP 39,40,41,42

Skjoldmester for Dancontræf

 

 

 

 

Aktuelt

Familietræningslejr i Vejen

VETERANSTØTTENs Idrætsudvalg arrangerer familietræningslejr i Vejen Idrætscenter 20-22 OKT 2023. TILMELDING ER LUKKET (Kl. 15.00 22.09.2023) Sidste weekend i efterårsferien, d. 20. - 22. oktober kan du og din familie komme med VETERANSTØTTEN på idrætsophold i Vejen...

Danmarks Veteraners medlemsmagasin er klar

I denne udgave af magasinet kan du læse om de mange flagdagsmarkeringer, der har været rundt om i landet, noget om at søvn, efterskoleelevernes march for Danmarks Veteraner og meget, meget mere. De af jer, der har bestilt magasin i fysisk form vil snarest muligt...

Bushcraft smedearbejde

Veteranstøttens friluftsudvalg inviteret på kursus i smedearbejde Bushcraft smedearbejde Har du lyst til at deltage på et smedekursus hvor du kan lave dit eget friluftsgrej m.m. er her et godt tilbud til dig. Indhold Skærende værktøj, vikingegrej, smykker af jern mm....

Sensommertur på MC til Oksbøl

Danmarks Veteraners MC Touring inviterer veteraner og pårørende på mc til Sensommertur i Oksbøl Vi mødes i Oksbøllejren fredag d. 22. september 2023 ml. 15.00-16.30 hvor vi efter indkvartering bliver budt velkommen med kaffe og brød. Fredag aften kører vi ind til...