Danmarks Veteraner inviterer alle Veteraner og pårørende til Veterantræf den 11. – 12. september samt den 18. – 19. september 2020

En enig hovedbestyrelse vil fremover ændre navnet Veteran- og Jubilarstævne til kort og godt VETERANTRÆF.

Der vil i 2020 blive arrangeret deltagelse i Veterantræf og Åbent Hus ved Gardehusarregimentet i Slagelse, den 12. september 2020 samt selvfølgelig som planlagt deltagelse i Veterantræf ved Jydske Dragonregiment i Holstebro, den 19. september 2020.

Det vil ved to landsdelsorienterede arrangementer åbne op for en måske større deltagelse af veteraner og pårørende, som ikke har mulighed for en længere transport på tværs af landet.

Hovedbestyrelsen er enig om at gennemføre to Veterantræf et i Slagelse den 12. september og et i Holstebro, den 19. september. Formandsmødet afholdes som planlagt i Holstebro, den 19. september 2020.

Hjælpere fra lokalforeningerne i Næstved og Holstebro vil betids blive orienteret ved separat skrivelse om den ekstra byrde de, som også hovedbestyrelsen vil blive stillet overfor.

Om arrangementet med to Veterantræf om året vil blive en tradition afhænger af den evaluering, der vil blive foretaget i slutningen af september.

Yderligere vedrørende omtale og tilmeldingsblanket til de 2 Veterantræf vil blive givet i Baretten Nr. 4 og på hjemmeside www.danmarksveteraner.dk omkring 2. juli 2020

Aktuelt

Nordic Tour 2023 – 11. til 17. september

På Nordic Tour mødes 10 veteraner fra hvert af de nordiske lande og kører motorcykel sammen. Turen går på omgang mellem de nordiske lande og veteranforbund, og i år bliver turen arrangeret af veteraner i Sverige og går til Gotland. Turen starter mandag d. 11....

invitation til Peacekeepers Day 2023 i Kastellet

Traditionen tro hylder og ærer Danmarks Veteraner sammen med det officielle Danmark igen i år alle veteraner og deres pårørende for deres indsats i internationale missioner for Danmark gennem tiderne. Det sker på Peacekeepers Day 2. pinsedag, mandag den 29. maj 2023 i...

Gardermarch 2023

  Gardermarch arrangeres af Foreningen Gardermarch Gardermarch gennemføres søndag d. 17. september 2023 for 8. gang med start og mål på Garderkasernen i Høvelte. Det er en superhyggelig dag, der kombinerer motion, samvær og støtte til Livgardens veteranarbejde....

Invitation til peacekeepers day i Holstebro

Alle veteraner med eller uden medlemskab samt deres familier, indbudte gæster, vores venner fra forsvarsrelaterede foreninger, alle lokalforeninger og Veteran-Caféer vest for Store Bælt er inviteret til at deltage i Peacekeepers Day i Holstebro. Program: Kl. 1015...