Danmarks Veteraners markering af NATO-Day i Kastellet onsdag den 04. april 2018 med efterfølgende reception

Danmarks Veteraners markering af NATO-Day i Kastellet onsdag den 04. april 2018 med efterfølgende reception:

Praktiske oplysninger.

09:00              Bunkeren åbnes til kammeratligt samvær.

09:50              Mønstring, gennemgang af paraden samt opstilling af faner.

10:00              Indøvelse af faneeksercits for de fremmødte fanebærere.

10:20              Afmarch fra bunkeren.

10:30              Lægge blomster ved De Blå Baretters Sten med støtte fra LG.

11:00              Modtagelse af VIP med kommandanten og fg. Formand for Danmarks Veteraner, oberstløjtnant Birger Kjer Hansen, kransenedlæggelse og tale ved Monumentet over Danmarks internationale indsats efter 1948.

VIP er Generalmajor, Finn Winkler, formand for INTERFORCE.

11:35              Reception i bunkeren.

13:00              Forventet afslutning på den officielle del af dagens program.

Aktuelt

Nordic Tour 2023 – 11. til 17. september

På Nordic Tour mødes 10 veteraner fra hvert af de nordiske lande og kører motorcykel sammen. Turen går på omgang mellem de nordiske lande og veteranforbund, og i år bliver turen arrangeret af veteraner i Sverige og går til Gotland. Turen starter mandag d. 11....

invitation til Peacekeepers Day 2023 i Kastellet

Traditionen tro hylder og ærer Danmarks Veteraner sammen med det officielle Danmark igen i år alle veteraner og deres pårørende for deres indsats i internationale missioner for Danmark gennem tiderne. Det sker på Peacekeepers Day 2. pinsedag, mandag den 29. maj 2023 i...

Gardermarch 2023

  Gardermarch arrangeres af Foreningen Gardermarch Gardermarch gennemføres søndag d. 17. september 2023 for 8. gang med start og mål på Garderkasernen i Høvelte. Det er en superhyggelig dag, der kombinerer motion, samvær og støtte til Livgardens veteranarbejde....

Invitation til peacekeepers day i Holstebro

Alle veteraner med eller uden medlemskab samt deres familier, indbudte gæster, vores venner fra forsvarsrelaterede foreninger, alle lokalforeninger og Veteran-Caféer vest for Store Bælt er inviteret til at deltage i Peacekeepers Day i Holstebro. Program: Kl. 1015...