Donation til Danmarks Veteraner

Kære Veteraner med flere

Danmarks Veteraner er af Indsamlingsnævnet godkendt til at måtte indsamle midler. Midlerne skal bruges til aktiviteter for Veteraner, Veteranfamilier med børn, samt andre aktiviteter for Veteraner. Godkendelsen af Danmarks Veteraner skal fornyes hvert år, og foreningen skal derfor hvert år nå 100 personlige donationer af mindst 205,00 kr. Alle der indbetaler får automatisk et skattefradrag. Danmarks Veteraner indtaster oplysningerne til SKAT.

Danmarks Veteraner håber at mange vil støtte op omkring budskabet, så vi kan nå de 100 indsamlinger i indeværende år.

Husk: Navn og personnummer skal oplyses/indtastes for at donationen er gældende hos Indsamlingsnævnet.

Din donation kan indbetales på foreningens donationskonto i Danske Bank:

Reg: 9570 Konto: 12527934 eller via 

Mobile Pay: 10 0 93

Husk: Navn og personnummer

Aktuelt

Nordic Tour 2023 – 11. til 17. september

På Nordic Tour mødes 10 veteraner fra hvert af de nordiske lande og kører motorcykel sammen. Turen går på omgang mellem de nordiske lande og veteranforbund, og i år bliver turen arrangeret af veteraner i Sverige og går til Gotland. Turen starter mandag d. 11....

invitation til Peacekeepers Day 2023 i Kastellet

Traditionen tro hylder og ærer Danmarks Veteraner sammen med det officielle Danmark igen i år alle veteraner og deres pårørende for deres indsats i internationale missioner for Danmark gennem tiderne. Det sker på Peacekeepers Day 2. pinsedag, mandag den 29. maj 2023 i...

Gardermarch 2023

  Gardermarch arrangeres af Foreningen Gardermarch Gardermarch gennemføres søndag d. 17. september 2023 for 8. gang med start og mål på Garderkasernen i Høvelte. Det er en superhyggelig dag, der kombinerer motion, samvær og støtte til Livgardens veteranarbejde....

Invitation til peacekeepers day i Holstebro

Alle veteraner med eller uden medlemskab samt deres familier, indbudte gæster, vores venner fra forsvarsrelaterede foreninger, alle lokalforeninger og Veteran-Caféer vest for Store Bælt er inviteret til at deltage i Peacekeepers Day i Holstebro. Program: Kl. 1015...