E-health virksomheden DrugStars, som driver app´en af samme navn, er gået konkurs!

Via MEDWATCH, et medicinsk medie under Politikens Forlag, er vi i Danmarks Veteraner blevet opmærksom på, at DrugStars er gået konkurs 11. oktober 2021.  Mange patientforeninger og Danmarks Veteraner er ærgerlige over konkursen og at Danmarks Veteraner nu må vinke farvel til et ganske pænt årligt kontant beløb.
E-health selskabet DrugStars, der driver App´en af samme navn, som kan hjælpe os alle med at tage vor medicin rettidigt, og i de rette doser, har hjulpet rigtig mange i deres daglige medicinforbrug.  Endvidere har man gennem frivillige spørgeundersøgelser til brugerne om deres specifikke medicinforbrug givet brugerne en større  indsigt i deres medicinforbrug og virkningen af den.
Samtidig som app´en har hjulpet os medicinforbrugere til at huske at tage vores medicin rettidigt, har vi kunnet “donere stjerner” til 75 patientforeninger og andre foreninger heriblandt Danmarks Veteraner.  I 2020 modtog Danmarks Veteraner således den første donation fra DrugStars på 5.500,- kr.  Her i slutningen af november måned 2021 har Danmarks Veteraner modtaget ca. 500.000 Drugstars “stjerner” – stjerner, som kunne omveksles til penge, som vi desværre ikke får.
Husk, at app´en fortsat kan anvendes til at hjælpe dig med at tage din medicin rettidigt morgen, middag og aften!
En STOR tak skal lyde til alle jer, der igennem året dagligt har doneret DrugStars stjerner til Danmarks Veteraner – det har været imponerende at følge mængden af donerede stjerner fra dag til dag – derfor er konkursen så meget mere beklagelig!

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om DrugStars, kan du anvende dette link https://dpo.bechbruun.com/drugstars/

Hvis du ønsker at få slettet alle dine data fra DrugStars app´en, skal du anvende dette link https://www.drugstars.com/data-subject-erasure-request-form/

Aktuelt

Nordic Tour 2023 – 11. til 17. september

På Nordic Tour mødes 10 veteraner fra hvert af de nordiske lande og kører motorcykel sammen. Turen går på omgang mellem de nordiske lande og veteranforbund, og i år bliver turen arrangeret af veteraner i Sverige og går til Gotland. Turen starter mandag d. 11....

invitation til Peacekeepers Day 2023 i Kastellet

Traditionen tro hylder og ærer Danmarks Veteraner sammen med det officielle Danmark igen i år alle veteraner og deres pårørende for deres indsats i internationale missioner for Danmark gennem tiderne. Det sker på Peacekeepers Day 2. pinsedag, mandag den 29. maj 2023 i...

Gardermarch 2023

  Gardermarch arrangeres af Foreningen Gardermarch Gardermarch gennemføres søndag d. 17. september 2023 for 8. gang med start og mål på Garderkasernen i Høvelte. Det er en superhyggelig dag, der kombinerer motion, samvær og støtte til Livgardens veteranarbejde....

Invitation til peacekeepers day i Holstebro

Alle veteraner med eller uden medlemskab samt deres familier, indbudte gæster, vores venner fra forsvarsrelaterede foreninger, alle lokalforeninger og Veteran-Caféer vest for Store Bælt er inviteret til at deltage i Peacekeepers Day i Holstebro. Program: Kl. 1015...