En fantastisk 29. maj 2021 i Holstebro

Vejrsituationen lørdag, den 29. maj klokken 0830 i Holstebro var næsten blå himmel, solen skinnede sørme og vinden havde lagt sig, en meget usædvanlig situation.

Dette var de ydre rammer for at mindes og fejre Peacekeepers Day. Rammerne begyndte at blive fyldt ud med musikkorps, veteraner, faner, pårørende, gæster, medaljer, telt, borde, alt hvad der skal til for at opbygge en parade.

Paraden skulle starte klokken 1100, men allerede fra klokken 1040 startede Prinsens Musikkorps med gode marcher under ankomsten af deltagerne. Præcis klokken 1100 startede paraden med, at afgående formand Klaus Warming for Danmarks Veteraners lokalforening Nordvest, holdt en smuk 29. maj tale, hvor alle veteraner, der mistede livet i international tjeneste i store ord blev mindet og de veteraner, der kom hjem i levende live blev fejret deres tjeneste. Talen sluttede med, at den nye formand Tommy Bruhn og Klaus Warming, som udtalte “Vi lægger nu en krans og mindes vore faldne kammerater”, hertil spillede Prinsens Musikkorps “Kongernes Konge”

Efter kranselægning var der dekorering med mindemedaljer, heraf 2 stk. 60-års mindemedalje fra Gaza til veteranerne Robert Kock og Werner Riggelsen, dekorering blev foretaget af chef for Jydske Dragonregiment oberst Anders Poulsen

Dekorering 50-års jubilarer fra Cypern blev foretaget af hovedbestyrelsesmedlem oberstløjtnant Anne C. Castenschiold Bill til veteranerne Viggo Bøtker Frederiksen, Frits Kongslev Brantzen, Jens Hou og Poul Erik Fly Hedegaard, Robert Kock fik 50-års Foreningsmedalje.

Dernæst blev 25-års jubilarer fra Balkan Carl Åkerlund, Gert Hjort Pedersen, René Bisgaard og Carsten Busch Maigaard de Thurah, dekoreret af eks. Formand Nordvest Klaus Warming

Til sidst blev Lukas Busch Maigaard de Thurah og Mia Maia Nejrup af formand Nordvest, dekoreret med Børnemedaljen

Efter Paraden var der reception, herunder var der uddeling af hæderstegn til gamle veteraner.

Snakken over at møde gamle soldaterkammerater blev dog afbrudt, da Nordvests sekretær Carl Åkerlund fik ordet, som blev rettet mod afgående formand fra Nordvest Klaus Warming.Klaus Warming har været medlem af De Blå Baretter/Danmarks Veteraner i 48 år og henholdsvis formand for lokalforeningerne Viborg og Omegn og Nordvest i sammenlagt 35 år, noget af en præstation.
Klaus Warming forbliver medlem i Nordvest, men vil blive savnet for på sin joviale måde at være på, som på en social og venlig måde har løst alle opgaver til punkt og prikke.
Klaus Warming fik overrakt en kurv med en faskinkniv fra kampvogn Centurion. Der var også en kurv med tak fra Landsforeningen.
Derefter gik snakken to veteraner fra mission i Irak/Kuwait mødte hinanden for første gang siden 1993. Ja alt kan ske under veteraners træf

Receptionen i anledning af Peacekeepers Day sluttede og alle kunne komme hjem med en god og minderig oplevelse bag sig

Aktuelt

Nordic Tour 2023 – 11. til 17. september

På Nordic Tour mødes 10 veteraner fra hvert af de nordiske lande og kører motorcykel sammen. Turen går på omgang mellem de nordiske lande og veteranforbund, og i år bliver turen arrangeret af veteraner i Sverige og går til Gotland. Turen starter mandag d. 11....

invitation til Peacekeepers Day 2023 i Kastellet

Traditionen tro hylder og ærer Danmarks Veteraner sammen med det officielle Danmark igen i år alle veteraner og deres pårørende for deres indsats i internationale missioner for Danmark gennem tiderne. Det sker på Peacekeepers Day 2. pinsedag, mandag den 29. maj 2023 i...

Gardermarch 2023

  Gardermarch arrangeres af Foreningen Gardermarch Gardermarch gennemføres søndag d. 17. september 2023 for 8. gang med start og mål på Garderkasernen i Høvelte. Det er en superhyggelig dag, der kombinerer motion, samvær og støtte til Livgardens veteranarbejde....

Invitation til peacekeepers day i Holstebro

Alle veteraner med eller uden medlemskab samt deres familier, indbudte gæster, vores venner fra forsvarsrelaterede foreninger, alle lokalforeninger og Veteran-Caféer vest for Store Bælt er inviteret til at deltage i Peacekeepers Day i Holstebro. Program: Kl. 1015...