Er du kvindelig veteran så vær så kærligt velkommen!

Den 9. maj kl.1800 ved flagstangen på Kastellet!

Her har landsforeningen Danmarks Veteraner stillet lokaler til rådighed og giver støtte til en forening for kvindelige veteraner.

9. maj er et uforpligtende informationsmøde, hvor vi fortæller, hvorfor vi har startet dette arbejde med en forening for kvindelige veteraner. Derudover er mødet en mulighed for at møde andre kvinder indenfor samme felt.

Vi går ydmygt ind i arbejdet med denne forening for kvindelige veteraner og håber, at I vil hjælpe os med at give den bedst mulige støtte til jer og andre kvindelige veteraner.

Vel mødt soldat, vel mødt!

 

Sara la Cour Nielsen
e-mail: saralacour@gmail.com
mobil: 26202858

Aktuelt

Nordic Tour 2023 – 11. til 17. september

På Nordic Tour mødes 10 veteraner fra hvert af de nordiske lande og kører motorcykel sammen. Turen går på omgang mellem de nordiske lande og veteranforbund, og i år bliver turen arrangeret af veteraner i Sverige og går til Gotland. Turen starter mandag d. 11....

invitation til Peacekeepers Day 2023 i Kastellet

Traditionen tro hylder og ærer Danmarks Veteraner sammen med det officielle Danmark igen i år alle veteraner og deres pårørende for deres indsats i internationale missioner for Danmark gennem tiderne. Det sker på Peacekeepers Day 2. pinsedag, mandag den 29. maj 2023 i...

Gardermarch 2023

  Gardermarch arrangeres af Foreningen Gardermarch Gardermarch gennemføres søndag d. 17. september 2023 for 8. gang med start og mål på Garderkasernen i Høvelte. Det er en superhyggelig dag, der kombinerer motion, samvær og støtte til Livgardens veteranarbejde....

Invitation til peacekeepers day i Holstebro

Alle veteraner med eller uden medlemskab samt deres familier, indbudte gæster, vores venner fra forsvarsrelaterede foreninger, alle lokalforeninger og Veteran-Caféer vest for Store Bælt er inviteret til at deltage i Peacekeepers Day i Holstebro. Program: Kl. 1015...