Vestjyllands Højskole har lavet et gratis tredages højskolekursus for veteraner den 2. til 4. september.

Om kurset: Vi anvender naturen, smedning, mad over bål, bueskydning, shelters og andre elementer, der kan vække genkendelse hos veteraner, til at danne rammer om en introduktion til bl.a. mindfulness og yoga. Der vil samtidig være oplæg og samtaler om livet som veteran begge aftner.

Vi overnatter i shelter og laver mad i det fri på Vestjyllands Højskole. Vi tager de nødvendige forholdsregler i forbindelse med Corona.

David CP, der er tidligere radiovært på programmet jagttegn på radio 24/7 og ellers arbejder som natur og jagtformidler er primær underviser på kurset.

Derfor er det gratis: Danmarks højskoler har allerede hjulpet mange veteraner, men vi vil gerne give et særligt tilbud til nogle af dem, der måske er lidt langt fra at kunne se sig selv på en højskole. Vi er så heldige, at Folkeoplysnings Forbundet har støttet os økonomisk, og vi kan derfor tilbyde kurset gratis.

Der er 15 pladser på kurset. Men hvis kurset bliver taget godt imod, vil vi naturligvis arbejde på at gentage det.
Læs mere om kurset på denne adresse https://www.vestjyllandshojskole.dk/veteran

 

Aktuelt

Nordic Tour 2023 – 11. til 17. september

På Nordic Tour mødes 10 veteraner fra hvert af de nordiske lande og kører motorcykel sammen. Turen går på omgang mellem de nordiske lande og veteranforbund, og i år bliver turen arrangeret af veteraner i Sverige og går til Gotland. Turen starter mandag d. 11....

invitation til Peacekeepers Day 2023 i Kastellet

Traditionen tro hylder og ærer Danmarks Veteraner sammen med det officielle Danmark igen i år alle veteraner og deres pårørende for deres indsats i internationale missioner for Danmark gennem tiderne. Det sker på Peacekeepers Day 2. pinsedag, mandag den 29. maj 2023 i...

Gardermarch 2023

  Gardermarch arrangeres af Foreningen Gardermarch Gardermarch gennemføres søndag d. 17. september 2023 for 8. gang med start og mål på Garderkasernen i Høvelte. Det er en superhyggelig dag, der kombinerer motion, samvær og støtte til Livgardens veteranarbejde....

Invitation til peacekeepers day i Holstebro

Alle veteraner med eller uden medlemskab samt deres familier, indbudte gæster, vores venner fra forsvarsrelaterede foreninger, alle lokalforeninger og Veteran-Caféer vest for Store Bælt er inviteret til at deltage i Peacekeepers Day i Holstebro. Program: Kl. 1015...