FN’s 75 år markeres med stor parade

I dag – den 26. juni – er det 75 år siden, at aftalen om De Forenede Nationer, FN, blev underskrevet af 50 lande, bl.a. Danmark, i San Francisco i USA.

Den 24. oktober samme år blev aftalen effektueret, hvorfor denne dag siden er blevet markeret og festligholdt som FN-dagen.

Danmarks Veteraner er i den anledning initiativtager til en stor parade med efterfølgende reception på Kastellet den 24. oktober i år.

Da samtidig årets Peacekeepers Day, 29. maj er sammenlagt med festlighederne omkring FN’s 75-års markering, grundet situationen i landet, forventes en stor og flot markering med repræsentation fra Folketinget, Regeringen, diplomatiet, departementet, Forsvarets øverste ledelse, Rigspolitiet og Beredskabsstyrelsen, erhvervslivet, veteranforeninger, samarbejdspartnere, veteraner og deres pårørende, samt de øvrige nordiske landes veteranorganisationer. Erfaringsmæssigt deltager mellem 3 – 400 personer.

Traditionelt rummer Peacekeepers Day tildelingen af Nordic Blue Berets Medal of Honour og Danmarks Veteraners Fortjensttegn og Missions-jubilæumstegn. Tilhørende FN Dagen uddeles samtidig FN’s Fredsprismedalje og som en særlig markering af FN’s 75-års jubilæum, er der indstiftet en Mindemedalje til dagen.

Det er samtidig vores forhåbning, at Danmarks Veteraners protektor Hans Kongelige Højhed Prins Joachim, får lejlighed for at deltage i dagen, som honnørmodtager for paraden.

Selve paraden, kranselægningerne og tildeling af medaljer er planlagt til perioden den 24. oktober fra kl. 11.00 til kl. 12.30 med efterfølgende reception. Arrangementet starter allerede fra kl. 09.00 med indskrivning og gudstjeneste.


Er du berettiget til og har du ikke ansøgt om FN’s Fredsprismedalje, kan det nås endnu. Kontakt Knud Lund, Næstved & Omegn eller google Fredsprismedaljer, så anvises hvordan.

Reserver allerede nu datoen – lørdag den 24. oktober, til dette flotte arrangement. Se tilmeldingen i det næste nummer af Baretten.

Aktuelt

Nordic Tour 2023 – 11. til 17. september

På Nordic Tour mødes 10 veteraner fra hvert af de nordiske lande og kører motorcykel sammen. Turen går på omgang mellem de nordiske lande og veteranforbund, og i år bliver turen arrangeret af veteraner i Sverige og går til Gotland. Turen starter mandag d. 11....

invitation til Peacekeepers Day 2023 i Kastellet

Traditionen tro hylder og ærer Danmarks Veteraner sammen med det officielle Danmark igen i år alle veteraner og deres pårørende for deres indsats i internationale missioner for Danmark gennem tiderne. Det sker på Peacekeepers Day 2. pinsedag, mandag den 29. maj 2023 i...

Gardermarch 2023

  Gardermarch arrangeres af Foreningen Gardermarch Gardermarch gennemføres søndag d. 17. september 2023 for 8. gang med start og mål på Garderkasernen i Høvelte. Det er en superhyggelig dag, der kombinerer motion, samvær og støtte til Livgardens veteranarbejde....

Invitation til peacekeepers day i Holstebro

Alle veteraner med eller uden medlemskab samt deres familier, indbudte gæster, vores venner fra forsvarsrelaterede foreninger, alle lokalforeninger og Veteran-Caféer vest for Store Bælt er inviteret til at deltage i Peacekeepers Day i Holstebro. Program: Kl. 1015...