GIV AGT đź’‚ Ugens Virtuelle Udpluk – Afghanistan fortsat… ISAF – Helmand 2006 – 2014

I Helmand-provinsen ydede Danmark imellem 2006 og 2014 sit absolut største og mest koncentrerede bidrag til indsatsen i Afghanistan. Helmand var i forvejen kendt som en Taleban-højborg, hvor oprørsgruppen nød bred opbakning blandt lokalbefolkningen. Derved var provinsen også en af de mest usikre og ustabile regioner i landet. Allerede fra Hold 1 var der hårde kampe imellem danske soldater og Taleban – kampe af stor intensitet og i en styrke, som danske styrker ikke deltaget i siden 1864.

Februar 2006 vedtog Folketinget at udvide og omprioritere det danske bidrag til den Internationale Sikkerhedsstyrke ISAF i Afghanistan. Det øgede bidrag skulle indsættes i Helmand og Kandahar provinserne.
Juni 2007 vedtog Folketinget at styrke det danske bidrag til ISAF. Efter forøgelsen af styrkebidraget skulle den danske indsats i Helmand nu udgøre en selvstændig bataljon, og i oktober 2007 vedtog Folketinget at udsende en kampvognsdeling til den militære danske indsats i Helmand-provinsen og igen i december 2008 vedtog Folketinget yderligere at styrke den danske indsats til ISAF med hovedfokus på stabilisering af Helmand-provinsen.

Den 8. april 2006 ankom det første hold danske soldater til Camp Bastion i Helmand-provinsen, hvor de kom under kommando af den britiskledede Task Force Helmand.
De første to hold bestod af henholdsvis 1.- og 2. Lette Opklaringseskadron fra Opklaringsbataljonen på Bornholm og talte ca. 250 mand hver. I Helmand skulle danskerne sørge for sikkerhed og stabilitet i området, således at genopbygnings- og udviklingsarbejdet kunne igangsættes.

Fra hold 2 bidrog Danmark desuden med CIMIC-officerer, ARTHUR-radarer og et Nationalt Støtteelement til indsatsen i Helmand. Også stabsfolk, militærpoliti, ammunitionsrydningsbidrag, styrker fra Jægerkorpset og logistikkompagni har bidraget, herunder ingeniør- og kommunikationsdetachement.

CIMIC står for Civilt-Militært Samarbejde, hvilket har til formål at styrke samarbejdet mellem udsendte styrker og de lokale civile myndigheder. Det var ikke CIMIC-projekternes opgave at genopbygge Afghanistan, men derimod at skabe gunstige forhold for at dette kunne lade sig gøre, herunder ved at skabe velvilje hos befolkningen og sikkerhed i regionen.
ARTHUR (Artillery Hunting Radar) var en artilleripejleradar, som havde til opgave at registrere både affyrings- og nedslagssted fra indkomne missil- og mortérangreb. I første omgang var ARTHUR udstationeret ved Kandahar Air Field, men blev siden flyttet til Camp Bastion i Helmand. Ydermere har ARTHUR været placeret i FOB Robinson, Price, Barakhzai, Budwan og Arty Hill. Radaren var indsat fra juni 2006 til 11. februar 2010, hvor den blev trukket hjem og nedlagt som led i en general udfasning af forsvarets materiel.

Fra Hold 3 bestod bidraget til Helmand primært af en spejdereskadron fra Jydske Dragonregiment og fra Hold 4 et mekaniseret infanterikompagni fra den Kongelige Livgarde.

Hold 4 blev, med mandat fra Folketinget, gradvist udvidet til bataljonstørrelse. Forøgelsen af det danske kontingent (DANCON 4) skete i to tempi, først med Spejdereskadronen fra Garderhusarregimentet i august 2007, hvorefter bidraget til Helmand talte ca. 400 soldater. Senere, i oktober 2007, blev bidraget forøget til ca. 550 mand – en styrke der med tiden voksede til ca. 700 soldater.
I november 2007 blev Hold 4 det første hold, der fik tildelt en kampvognsdeling på 3 stk. Leopard 2 A5 kampvogne fra Jydske Dragonregiment. Disse viste sig særdeles effektive mod modstanderne, hos hvem den overlegne ildkraft og observationsevne indgød respekt.

Fra Hold 5, februar 2008 havde det danske kontingent ansvar for et fast operationsomrĂĄde i Nahr-e Saraj. PĂĄ Hold 5 blev spejdereskadronen erstattet af endnu et mekaniseret infanterikompagni, der benyttede Forsvarets pansrede mandskabsvogne PMV M/113 G3. I samme periode, som følge af ISAF’s overlegne ildkraft, intensiverede Talebans brug af asymmetrisk krigsførelse i form af selvmordsbomber og improviserede sprængladninger.
Hjemmeværnet bidrog i 2008 med en deling på ca. 30 mand til indsatsen i Helmand-provinsen. Delinger var udsendt i flere omgange frem til 2014 med den primære opgave at hjælpe med bevogtning af de danske lejre. Hovedindsatsen lå i MOB Price, men i perioder også bevogtning af de fremskudte baser, såsom Armadillo og Bridzar.

Juli 2009 overtog Danmark kommandoen over felthospitalet i Camp Bastion, Helmand. Dette var første gang, at Danmark havde stået i spidsen for et felthospital i en krigszone. 97 danske læger og sygeplejersker bidrog sammen med 45 briter og 43 amerikanere til behandling af ISAF-soldater og afghanere. Bidraget blev trukket hjem oktober, 2009.

PĂĄ Hold 8, august 2009 blev et af de mekaniserede infanterikompagni erstattet af en let opklaringseskadron.

Hold 9, februar 2010 var første gang, at det nye infanterikampkøretøj CV9035 (IKK) var udsendt. De nye IKK’ere var bevæbnede med 35 mm maskinkanoner, hvilket bidrog til en væsentlig forøgelse af kompagniets ildkraft, mens den forøgede pansring ydede bedre beskyttelse af mandskabet. Da IKK’erne af Taleban blev opfattet som reelle kampvogne, blev ogsĂĄ disse mødt med respekt.

Fra Hold 10, august, 2010 begyndte sikkerheden i det danske ansvarsområde, Nahr-e Saraj og hovedbyen Gereshk, at være på et niveau, hvor afghanske sikkerhedsstyrker og politi kunne overtage visse opgaver fra ISAF. Derfor begyndte uddannelse af lokale politi- og hærstyrker at blive prioriteret. De militære sikkerhedsoperationer fortsatte stadig, men blev i stigende grad udført i samarbejde med afghanske bataljoner (kandakker).

Hold 12, august 2011 blev den sidste danske kampgruppe med eget operationsomrĂĄde, og fra Hold 13, februar 2012 var halvdelen af de danske soldater indsat for at uddanne afghanske sikkerhedsstyrker.
Herefter begyndte hjemsendelse af materiel og gradvis tilbagetrækning af danske soldater på de efterfølgende hold, hvor kapacitetsopbygning og organisatoriske opgaver begynder at blive vægte højere end kampoperationer.

Fra februar 2012 var Task Force 7, som bestod af soldater fra Jægerkorpset og Frømandskorpset, udsendt til Helmand. Foruden specialoperationsstyrkerne bestod Task Force 7 også af tolke, en læge, en ingeniørofficer samt civil- og militærpoliti – i alt ca. 50 danske soldater, som skulle træne en afghansk specialpolitienhed. Ikke kun kampelementer skulle uddannes, men også stab og administration, således at politienheden fik kompetencer til at kunne operere inden for Afghanistans egen lovgivning. Task Force 7 opererede frem til februar, 2014.

Hjemmeværnet bidrog i 2013 med tre landbrugseksperter til Helmand, hvor de skulle rådgive de afghanske bønder i at øge udbyttet af landbruget.

I 2014 afsluttedes NATO’s International Security Assistance Force, da de afghanske sikkerhedsstyrker selv overtog ansvaret for hele Afghanistans sikkerhed. En ny mindre NATO-mission blev i dets sted oprettet i 2015, Resolute Support Mission.

Hold 17 forlod provinsen d. 1. august 2014 og blev derved det sidste danske ISAF kontingent i Helmand.

Læs meget mere om missionen på: infocenter-kastellet.dk
God læselyst og god dag 🙂
Foto: Forsvarsgalleriet – enkelte billeder er indleveret af privatpersoner.

Aktuelt

Danmarks Veteraners MC Touring sæsonstart

Vi lægger blødt ud på MC-sæsonen for Veteraner på MC med tilbud om deltagelse i åbning af Egeskov hvor der - udover deltagelse af flere tusinde mc´er - er gratis adgang (for dem på mc) til både det omfattende museum og den flotte park. Vi har booket hele Årup...

Motorcykeltur til Kongernes Nordsjælland d. 24. – 26. maj

Vil du med ud og se Nordsjælland, når bøgen er sprunget ud og skoven er flottest? Vi mødes fredag i Snekkersten, hvor vi har skaffet indkvartering på Beredskabsstyrelsens Kursuscenter. Lørdag skal vi ud og køre på de små veje i Nordsjælland og se Krudtmuseet i...

NATO parade i Kastellet

En festlig og minderig parade i anledning af NATOs 75 års jubilæum er veloverstået. Et stort fremmøde at såvel inviterede fra vores allieredes ambassader, forsvaret, samarbejdspartnere, veteraner og medaljemodtagere. I dagens anledning blev der overrakt en...

Store Legedag i Madsby Legepark i Fredericia

Danmarks Veteraner & Veteranstøtten og Familienetværket inviterer til oplevelse- og legedag i Madsby Legepark Fredericia                   Sted: Lumbyesvej 45, 7000 Fredericia Tid: Lørdag den 20. april 2024 kl. 09.00 – 18.00 Veteraner/veteraner med ægtefælle,...