GIV AGT đź’‚ Ugens Virtuelle Udpluk – APBS Baltikum Suverænitetshævdelse

Siden 1970’erne har NATO haft et integreret luftforsvar og overvĂĄgningssystem, hvis formĂĄl har været at overvĂĄge og gennem de enkelte medlemslande beskytte luftrummet over NATO-lande i fredstid. Danmark har varetaget egen beskyttelse af sit luftrum og gennem medlemskab af NATO været med til at hjælpe andre. Dette sker bl.a. gennem tilstedeværelse i andre nationers luftrum, for pĂĄ deres vegne at varetage hĂĄndhævelsen af suveræniteten. Disse missioner, kaldet Air Policing Baltic States (APBS) og finder sted i de tre baltiske lande Estland, Letland og Litauen, der ikke selv rĂĄder over kapaciteter til at hĂĄndhæve suveræniteten i eget luftrum.

NATO-indsatsen i det baltiske luftrum startede i april 2004 efter anmodning fra de baltiske lande, hvilket NATO-rådet kom i møde i marts 2004. Beslutningen indledte en langvarig overvågning af baltisk luftrum fra en række NATO-lande på rotationsbasis. Overvågningen foregår stadig den dag i dag.

Danmarks bidrag i 2004 var pĂĄ 4 F-16 kampfly, samt yderligere 1-2 F-16 kampfly i reserve. Hertil kom jordudstyr og personel til støtte for kampflyene, samlet 75 personer. Udsendelsens varighed var 3 mĂĄneder, hvorefter opgaven blev overtaget af et andet NATO-land. I 2009 blev der udsendt to danske F-16 fly, og i 2011 fire fly samt omkring 50 personer og udstyr til støtte for driften af kampflyene. I 2013 var det igen 4 fly samt 45-50 mand og i 2014 6 F-16 fly samt 50 mand. I 2018 blev opgaven løst fra januar og fire mĂĄneder frem – nu med 4 fly og ca.60 personer. I 2019 var man afsted igen fra september og ĂĄret ud. I 2019 meldte regeringen – efter drøftelse i Udenrigspolitisk Nævn – at Danmark igen ville bidrage med fly i 2021. 

Opgaven har været at beskytte luftrummet og udøve suverænitetshævdelse over de baltiske stater. Flyene har til opgave at følge krænkende fly ud af luftrummet eller på anden måde afvise fly, hvis det er under mistanke, ikke kan:

  • Identificere sig selv korrekt.
  • Kommunikere med luftkontrollens personale.
  • Give korrekte oplysninger om flyets ruteplan.

Læs meget mere om missionen på infocenter-kastellet.dk


God læselyst og god dag.


Foto: Forsvarsgalleriet – hvis andet ikke er anført.

Aktuelt

Nordic Tour 2023 – 11. til 17. september

På Nordic Tour mødes 10 veteraner fra hvert af de nordiske lande og kører motorcykel sammen. Turen går på omgang mellem de nordiske lande og veteranforbund, og i år bliver turen arrangeret af veteraner i Sverige og går til Gotland. Turen starter mandag d. 11....

invitation til Peacekeepers Day 2023 i Kastellet

Traditionen tro hylder og ærer Danmarks Veteraner sammen med det officielle Danmark igen i år alle veteraner og deres pårørende for deres indsats i internationale missioner for Danmark gennem tiderne. Det sker på Peacekeepers Day 2. pinsedag, mandag den 29. maj 2023 i...

Gardermarch 2023

  Gardermarch arrangeres af Foreningen Gardermarch Gardermarch gennemføres søndag d. 17. september 2023 for 8. gang med start og mĂĄl pĂĄ Garderkasernen i Høvelte. Det er en superhyggelig dag, der kombinerer motion, samvær og støtte til Livgardens veteranarbejde....

Invitation til peacekeepers day i Holstebro

Alle veteraner med eller uden medlemskab samt deres familier, indbudte gæster, vores venner fra forsvarsrelaterede foreninger, alle lokalforeninger og Veteran-Caféer vest for Store Bælt er inviteret til at deltage i Peacekeepers Day i Holstebro. Program: Kl. 1015...