GIV AGT 💂 Ugens Virtuelle Udpluk – IFOR Bosnien 1995 -1996.

Borgerkrigen i det tidligere Jugoslavien bestod samlet af løsrivelseskrige og etniske udrensninger. Egentlige krigshandlinger brød ud, da Kroatien og Slovenien løsrev sig fra sammenslutningen Jugoslavien. Der var kampe i Kroatien, hvor et mindretal af serbere ikke ønskede at være en del af Kroatien. Konflikten blev forsøgt stoppet af Det Europæiske Fællesskab, men uden held.

FN blev nu involveret og forsøgte at bilægge stridigheder, men uden held, derfor oprettede FN i 1992 United Nations Protection Force (UNPROFOR) opgaven var at skabe fred og stå for sikkerheden i Jugoslavien. I første omgang gik UNPROFOR ind i Kroatien, men det blev hurtigt tydeligt, at indsættelsen skulle omfatte mere end blot Kroatien. Styrken fik nu udvidet sit mandat til også at indbefatte Bosnien-Hercegovina.

 

Her var situationen kompleks med tre etniske grupper – bosniske muslimer, bosniske kroatere og bosniske serbere, der indbyrdes sloges. En vÃ¥benhvile havde lange udsigter. Men efter luftkampagnen i efterÃ¥ret 1995 lykkedes det i december 1995 i Paris at underskrive en fredstraktat mellem Bosniens, Kroatiens og Serbiens præsidenter under navnet Dayton Peace Agreement (DPA) for at stoppe de konflikter, der havde varet i 3½ Ã¥r.

NATO blev den organisation, der skulle varetage dels opretholdelse af ro og orden, dels at fredsaftalens mål blev implementeret i Bosnien-Hercegovina. Til disse formål blev The Implementation Force (IFOR) oprettet.

P̴ trods af sit kun 1 ̴rs lange mandat var det en stor mission p̴ omkring 54.000 soldater Рog med forsyningstropper m.m. i Kroatien, Serbien og Ungarn var det sammenlagt p̴ 80.000 personer.

Det danske bidrag var stort, sammensat med mange specialister og enhedstyper. Samlet var der tale om en styrke på godt 1.600 personer fordelt på bl.a. et brigadestabskompagni, et flystøtteelement, nationale støtteelementer, et forbindelseshold og en efterretningsgruppe samt en reduceret panserinfanteribataljon omfattende stab og stabskompagni, et panserinfanterikompagni, en kampvognseskadron og et logistikkompagni. I perioden indgik desuden et forstærkningsbidrag fra Jægerkorpset.

Bidragene indgik i en fælles nordisk/polsk brigade på i alt ca. 4.000 personer, hvori der også indgik en polsk infanteribataljon. Overordnet var den samlede styrke en del af en amerikansk division.

Der var lagt stor vægt pÃ¥ at give soldaterne den bedst mulige beskyttelse og handlemuligheder, hvorfor styrken – udover egne vÃ¥ben – var sikret mulighed for artilleristøtte fra den amerikanske division samt flystøtte fra NATO-fly.

IFOR-styrkens hovedopgaver var med afsæt i Dayton-aftalen at sikre, at parterne inden for sÃ¥vel aftalte tider og grænser trak deres militære styrker tilbage, og at overdragelsen af territorium fandt sted som aftalt. Endvidere skulle NATO-styrken, i det omfang det var muligt, bistÃ¥ med sikkerheden for de andre missioner i omrÃ¥det. Det indbefattede beskyttelse af OSCE og EU’s observatørmission (ECMM) og af de civile og humanitære organisationers arbejde, herunder bl.a. The UN Refugee Agency (UNHCR).

Danske enheder brugte mange kræfter på afvæbning af de stridende parter, patruljering, indsamling og registrering af våben, dialog med lokale myndigheder, overvågning m.m. omkring den nordligt liggende by Doboj i Bosnien-Hercegovina, hvor danskernes lejr lå. Byen var vigtig at få kontrol over, da den var en del af en etnisk skillelinje. I hele perioden blev der også afsat mange ressourcer til humanitær hjælp til civilbefolkningen i og omkring Doboj. Andre former for humanitære opgaver var hjælpen til Dansk Flygtningehjælp og Red Barnet, f.eks. støtte til genopførelse af skoler og børnehaver.

IFOR var operativ fra d. 20. december 1995 til d. 20. december 1996 – efterfulgt af Stabilisation Force (SFOR) Danmark var ét ud af i alt 33 lande, der bidrog med styrker til IFOR.

Det var ugens virtuelle udpluk læs om hele missionen på Infocenter-kastellet.dk

Aktuelt

Veteranstøttens Livsstilsændringskursus

Kære veteran Veteranstøtten gennemfører endnu engang et kursus i Livsstil Vil du blive inspireret til fysisk træning, ændre dine kostvaner, lære at finde motivationen til at holde fast i de gode vaner og hjælp til at kassere de dårlige? Så er kurset måske noget for...

Familietræningslejr i Vejen

VETERANSTØTTENs Idrætsudvalg arrangerer familietræningslejr i Vejen Idrætscenter 20-22 OKT 2023. TILMELDING ER LUKKET (Kl. 15.00 22.09.2023) Sidste weekend i efterårsferien, d. 20. - 22. oktober kan du og din familie komme med VETERANSTØTTEN på idrætsophold i Vejen...

Danmarks Veteraners medlemsmagasin er klar

I denne udgave af magasinet kan du læse om de mange flagdagsmarkeringer, der har været rundt om i landet, noget om at søvn, efterskoleelevernes march for Danmarks Veteraner og meget, meget mere. De af jer, der har bestilt magasin i fysisk form vil snarest muligt...

Bushcraft smedearbejde

Veteranstøttens friluftsudvalg inviteret på kursus i smedearbejde Bushcraft smedearbejde Har du lyst til at deltage på et smedekursus hvor du kan lave dit eget friluftsgrej m.m. er her et godt tilbud til dig. Indhold Skærende værktøj, vikingegrej, smykker af jern mm....