GIV AGT 💂 – Ugens Virtuelle Udpluk – UNAMA/Afghanistan 2002-2017

Efter afslutningen af den afghansk-sovjetiske krig i 1989 var Afghanistan uden en stærk statsledelse og lÃ¥ som et tomrum, hvor forskellige oprørsgrupper kæmpede om indflydelsen. En af oprørsgrupperne, der vandt frem, var Taliban, der havde sine rødder i den sydlige del af landet – som var et af de mest nÃ¥desløse landskaber i Afghanistan.
UNAMA blev oprettet 28. marts 2002 og er stadig aktiv. Danmark har bidraget fra 2003 og frem til 2013 med militærrådgivere, og med politirådgivere i perioden 2005-2008, hvorefter bidraget ophørte. I 2016-2017 deltog en dansker i UNAMA som Special Representative.

UNAMA’s indsats har fokus pÃ¥ de civile aspekter i den bredeste forstand sÃ¥som nødhjælp, støtte til den afghanske regering og befolkningen, herunder forhold omhandlende valg og kvinders rettigheder.

Militærrådsgivernes arbejde bestod primært i at rådgive om sikkerhedssituationen i udvalgte regioner. Ud over det hjalp man også med rådgivning af ISAF i forhold til overdragelsesprocessen til afghanerne.

Politirådgivernes arbejde bestod i at:

  • RÃ¥dgive FN’s Specielle Repræsentant om politi- og sikkerhedsrelaterede spørgsmÃ¥l, samt koordinere assistancen til afghansk politi fra medlemslande og andre internationale organisationer, samt rÃ¥dgive det afghanske indenrigsministerium om politirelaterede spørgsmÃ¥l.
  • Etablere tæt samarbejde med tysk politi og afghanske samarbejdspartnere vedrørende rekruttering og træning af afghansk politi, samt on-the-job rÃ¥dgivning til lokalt politipersonel i Kabul i tæt samarbejde i ISAF.

Mandatet for UNAMA skal ses som en forlængelse til den tidligere FN-mission United Nations Special Mission to Afghanistan, der havde været aktiv i landet siden 1993.

Læs mere om UNAMA missionen på infocenter-kastellet.dk

 

God læselyst og god påske 🐣

Foto: Forsvarsgalleriet – hvis andet ikke er anført.

Aktuelt

Nordic Tour 2023 – 11. til 17. september

På Nordic Tour mødes 10 veteraner fra hvert af de nordiske lande og kører motorcykel sammen. Turen går på omgang mellem de nordiske lande og veteranforbund, og i år bliver turen arrangeret af veteraner i Sverige og går til Gotland. Turen starter mandag d. 11....

invitation til Peacekeepers Day 2023 i Kastellet

Traditionen tro hylder og ærer Danmarks Veteraner sammen med det officielle Danmark igen i år alle veteraner og deres pårørende for deres indsats i internationale missioner for Danmark gennem tiderne. Det sker på Peacekeepers Day 2. pinsedag, mandag den 29. maj 2023 i...

Gardermarch 2023

  Gardermarch arrangeres af Foreningen Gardermarch Gardermarch gennemføres søndag d. 17. september 2023 for 8. gang med start og mÃ¥l pÃ¥ Garderkasernen i Høvelte. Det er en superhyggelig dag, der kombinerer motion, samvær og støtte til Livgardens veteranarbejde....

Invitation til peacekeepers day i Holstebro

Alle veteraner med eller uden medlemskab samt deres familier, indbudte gæster, vores venner fra forsvarsrelaterede foreninger, alle lokalforeninger og Veteran-Caféer vest for Store Bælt er inviteret til at deltage i Peacekeepers Day i Holstebro. Program: Kl. 1015...