GIV AGT đź’‚ Ugens Virtuelle Udpluk – UNMIH Haiti 1994 – 1995

Columbus opdagede i 1492 øen Hispaniola, der hovedsageligt var beboet af indianere, men efterhånden blev overtaget af spanierne. De bosatte sig på den østlige del af øen, og franske pirater overtog gradvist den vestlige del af øen. I 1697 blev den østlige del formelt overtaget af Frankrig under navnet Saint-Domingue, hvor de brugte afrikanske slaver i deres sukker- og bomuldsplantager. I slutningen af 1700-tallet var 90% af befolkningen slaver. Efter den franske revolution i 1789 udbrød der i 1791 et slaveoprør, og Frankrig mistede herredømmet over landet. Britiske og spanske tropper invaderede landet, og slaveriet blev ophævet i 1794.


Briterne blev fordrevet i 1798 af en sort oprørsleder, som også sikrede sig kontrol over den spanske del af øen, Santo Domingo. Frankrig forsøgte igen at få kontrol med øen, men i 1804 erklærede den vestlige del af øen sig uafhængig under navnet Haiti. Efterfølgende var der tumult med magtkampe mellem mulatter og sorte – med oprør og revolutioner og modrevolutioner, og den spanske del erklærede sig uafhængig i 1843 under navnet Den Dominikanske Republik. USA invaderede Haiti i 1915 for at skabe stabilitet – en besættelse, der varede indtil 1934. Men USA bevarede stor indflydelse i landet via mulatterne. Som modtræk hertil opstod en kraftig sort nationalisme, som bragte Francois Duvalier, kendt som Papa Doc, til magten i 1957. Han etablerede sig som diktator og præsident på livstid. Han blev i 1971 efterfulgt af sin søn, Jean-Claude Duvalier kaldet Baby Doc, som blev bragt til fald i 1986 efter massive folkelige demonstrationer. Men først i 1990 blev der afholdt frie valg, som bragte Jean-Bertrand Aristide til magten. Han blev væltet af et kup i 1991 ledet af general Raoul Cédras. Efter kraftigt internationalt pres medførte FN forhandlinger mellem Cédras og Aristide, at Aristide i oktober 1994 efter indsættelse af amerikanske tropper, kunne vende tilbage fra eksil og genoptage sit embede som præsident.

Efter Regeringsbeslutning efter henvendelse fra FN i oktober 1994 med anmodning om at stille politiofficerer til rĂĄdighed for missionen. Var der i perioden tre danske politiofficerer udsendt i missionen. De var udsendt i perioden 2. november 1994 – 2. februar 1995.

I henhold til FN-mandat skulle FN
– yde rĂĄdgivning, vejledning og træning til alle niveauer af Haitis politistyrke, og overvĂĄge implementering af processen.

Mandatet for United Nations Mission in Haiti (UNMIH) blev vedtaget ved FN’s Sikkerhedsresolution september 1993, og blev iværksat samme mĂĄned og afsluttet i juni mĂĄned 1996.

Læs meget mere om missionen på:
infocenter-kastellet.dk
God læselyst og god dag.
Foto: Forsvarsgalleriet – hvis andet ikke er anført.

Aktuelt

Nordic Tour 2023 – 11. til 17. september

På Nordic Tour mødes 10 veteraner fra hvert af de nordiske lande og kører motorcykel sammen. Turen går på omgang mellem de nordiske lande og veteranforbund, og i år bliver turen arrangeret af veteraner i Sverige og går til Gotland. Turen starter mandag d. 11....

invitation til Peacekeepers Day 2023 i Kastellet

Traditionen tro hylder og ærer Danmarks Veteraner sammen med det officielle Danmark igen i år alle veteraner og deres pårørende for deres indsats i internationale missioner for Danmark gennem tiderne. Det sker på Peacekeepers Day 2. pinsedag, mandag den 29. maj 2023 i...

Gardermarch 2023

  Gardermarch arrangeres af Foreningen Gardermarch Gardermarch gennemføres søndag d. 17. september 2023 for 8. gang med start og mĂĄl pĂĄ Garderkasernen i Høvelte. Det er en superhyggelig dag, der kombinerer motion, samvær og støtte til Livgardens veteranarbejde....

Invitation til peacekeepers day i Holstebro

Alle veteraner med eller uden medlemskab samt deres familier, indbudte gæster, vores venner fra forsvarsrelaterede foreninger, alle lokalforeninger og Veteran-Caféer vest for Store Bælt er inviteret til at deltage i Peacekeepers Day i Holstebro. Program: Kl. 1015...