GIV AGT Ugens Virtuelle Udpluk – Afghanistan fortsat… ISAF Feyzabad 2005 – 2008

Imellem januar 2005 og august 2008 bidrog Danmark med 7 hold, hver på ca. 50 soldater og en civil stabiliseringsrådgiver til det tyskledte Provincial Reconstruction Team (PRT) i Feyzabad i den nordligøstlige Badakhshan provins.

De danske soldater gennemførte patruljer i den relativt stabile provins Badakhshan. Da det tyske kontingent hjemmefra havde et lidt smalt mandat, der begrænsede soldaternes operations- og patruljeringsbeføjelser, var det de danske soldater, der foretog al patruljering, som ikke foregik i basens umiddelbare nærområde.
Således havde det danske bidrag ansvar for 27 ud af 28 distrikter i Badakhshan-provinsen og stod for mere end halvdelen af al patruljering i provinsen.
Ud over det danske og tyske bidrag indgik også ca. 40 tjekkere i PRT’et. Disses opgave var at sørge for sikkerhed og opsyn i lejren og den nærtliggende landingsbane og udføre kortere patruljer i nærområdet om natten, da det tyske kontingent ikke måtte forlade lejren på denne tid.

Som led i den danske Afghanistanstrategi udførte de danske soldater Civilt-Militært Samarbejde (CIMIC). Styrken samarbejdede med lokale civile myndigheder om mindre projekter for at skabe en positiv tilstedeværelse i området. Det var ikke CIMIC-projekternes opgave at stå for genopbygningen af Afghanistan, men at skabe gunstige forhold for dette. Projekterne havde også til formål at opnå velvilje og sikkerhed hos lokalbefolkningen til fordel for de patruljerende styrker.
Dette skete i praksis ved at forsyne de lokale skoler med materiale (bøger, små borde, stole m.m.) eller ved udrustning til vinterbrug for lokalbefolkningen. Ydermere understøttede disse projekter også det tyske PRT’s arbejde med at udføre stabilisering og genopbygning af området.

I perioden, hvor danske soldater var tilknyttet PRT’en i Feyzabad, blev der opnået store landvindinger for den afghanske befolkning. For eksempel var regionen i 2008 det område i Afghanistan, hvor indskolingsraten var højest – næsten lige mange piger som drenge gik i skole. En skarp kontrast til tiden under Taleban-regimet, hvor hverken drenge eller piger kunne gøre sig forhåbning om en almindelig skolegang.

I 2008 trak Danmark sit bidrag til PRT i Feyzabad tilbage. Det skete som led i en justering af den danske afghanistanstrategi mod en øget indsats i Helmand-provinsen.

Læs meget mere om missionen på: infocenter-kastellet.dk

God læselyst og god dag

Foto: Forsvarsgalleriet – enkelte billeder er indleveret af privatpersoner.

Aktuelt

Veteranstøtten inviterer til familietræningslejr i Vejen Idrætscenter

TILMELDING ER LUKKET VETERANSTØTTENs Idrætsudvalg arrangerer familietræningslejr i Vejen Idrætscenter d. 17.-19. februar 2023 Igen i år inviterer Veteranstøtten veteranfamilier til træningslejr i Vejen Idrætscenter. Du og din familie kan komme med i den sidste weekend...

Få din afviste veteransag genoptaget

Som tidligere udsendt soldat (veteran) eller statsansat med sent diagnosticeret posttraumatisk belastningsreaktion har du mulighed for at få en såkaldt ”second opinion” speciallægeerklæring. Der er ikke længere en frist på 5 år for at få indhentet en sådan...

Veteraner anerkendt efter 30 år

Efter 31 års tovtrækkeri blev FNs medalje `United Nations Special Service Medal` for de danske FN-veteraners indsats i UNGCI endelig overrakt til de godt 300 FN-veteraner. 114 af dem var mødt op i deres stiveste puds på Kastellet.