GIV AGT Ugens Virtuelle Udpluk – Afghanistan fortsat… ISAF Feyzabad 2005 – 2008

Imellem januar 2005 og august 2008 bidrog Danmark med 7 hold, hver på ca. 50 soldater og en civil stabiliseringsrådgiver til det tyskledte Provincial Reconstruction Team (PRT) i Feyzabad i den nordligøstlige Badakhshan provins.

De danske soldater gennemførte patruljer i den relativt stabile provins Badakhshan. Da det tyske kontingent hjemmefra havde et lidt smalt mandat, der begrænsede soldaternes operations- og patruljeringsbeføjelser, var det de danske soldater, der foretog al patruljering, som ikke foregik i basens umiddelbare nærområde.
Således havde det danske bidrag ansvar for 27 ud af 28 distrikter i Badakhshan-provinsen og stod for mere end halvdelen af al patruljering i provinsen.
Ud over det danske og tyske bidrag indgik også ca. 40 tjekkere i PRT’et. Disses opgave var at sørge for sikkerhed og opsyn i lejren og den nærtliggende landingsbane og udføre kortere patruljer i nærområdet om natten, da det tyske kontingent ikke måtte forlade lejren på denne tid.

Som led i den danske Afghanistanstrategi udførte de danske soldater Civilt-Militært Samarbejde (CIMIC). Styrken samarbejdede med lokale civile myndigheder om mindre projekter for at skabe en positiv tilstedeværelse i området. Det var ikke CIMIC-projekternes opgave at stå for genopbygningen af Afghanistan, men at skabe gunstige forhold for dette. Projekterne havde også til formål at opnå velvilje og sikkerhed hos lokalbefolkningen til fordel for de patruljerende styrker.
Dette skete i praksis ved at forsyne de lokale skoler med materiale (bøger, små borde, stole m.m.) eller ved udrustning til vinterbrug for lokalbefolkningen. Ydermere understøttede disse projekter også det tyske PRT’s arbejde med at udføre stabilisering og genopbygning af området.

I perioden, hvor danske soldater var tilknyttet PRT’en i Feyzabad, blev der opnået store landvindinger for den afghanske befolkning. For eksempel var regionen i 2008 det område i Afghanistan, hvor indskolingsraten var højest – næsten lige mange piger som drenge gik i skole. En skarp kontrast til tiden under Taleban-regimet, hvor hverken drenge eller piger kunne gøre sig forhåbning om en almindelig skolegang.

I 2008 trak Danmark sit bidrag til PRT i Feyzabad tilbage. Det skete som led i en justering af den danske afghanistanstrategi mod en øget indsats i Helmand-provinsen.

Læs meget mere om missionen på: infocenter-kastellet.dk

God læselyst og god dag

Foto: Forsvarsgalleriet – enkelte billeder er indleveret af privatpersoner.

Aktuelt

Veteranstøttens Livsstilsændringskursus

Kære veteran Veteranstøtten gennemfører endnu engang et kursus i Livsstil Vil du blive inspireret til fysisk træning, ændre dine kostvaner, lære at finde motivationen til at holde fast i de gode vaner og hjælp til at kassere de dårlige? Så er kurset måske noget for...

Familietræningslejr i Vejen

VETERANSTØTTENs Idrætsudvalg arrangerer familietræningslejr i Vejen Idrætscenter 20-22 OKT 2023. TILMELDING ER LUKKET (Kl. 15.00 22.09.2023) Sidste weekend i efterårsferien, d. 20. - 22. oktober kan du og din familie komme med VETERANSTØTTEN på idrætsophold i Vejen...

Danmarks Veteraners medlemsmagasin er klar

I denne udgave af magasinet kan du læse om de mange flagdagsmarkeringer, der har været rundt om i landet, noget om at søvn, efterskoleelevernes march for Danmarks Veteraner og meget, meget mere. De af jer, der har bestilt magasin i fysisk form vil snarest muligt...

Bushcraft smedearbejde

Veteranstøttens friluftsudvalg inviteret på kursus i smedearbejde Bushcraft smedearbejde Har du lyst til at deltage på et smedekursus hvor du kan lave dit eget friluftsgrej m.m. er her et godt tilbud til dig. Indhold Skærende værktøj, vikingegrej, smykker af jern mm....