GIV AGT: Ugens Virtuelle Udpluk – UNTSO 1948-

På lørdag den 29. maj er det den internationale dag for FN’s fredsbevarende – International Day of United Nations Peacekeepers. Derfor har vi valgt at bringe UNTSO missionen i denne uge – Danmarks internationale indsats i nyere tid starter med UNTSO i 1948 – verdens første FN-observatørmission, en mission der stadig er aktiv.

For Informationscenteret er det også en vigtig mission da Informationscenteret i tilknytning til Monumentet for Danmarks Internationale Indsats efter 1948 starter her.

Efter Første Verdenskrig blev Palæstina mod den lokale befolknings ønsker, overdraget til Storbritannien af Folkeforbundet, en forløber til FN. På baggrund af zionismens nationale drømme og de voksende overgreb på jøder i mellemkrigstiden var der en stor indvandring af europæiske jøder til Palæstina. Palæstinenserne følte sig ofte forfordelt af de britiske myndigheder, og de indvandrende jøder havde typisk langt flere finansielle støtter og større økonomiske midler, som de brugte til at opkøbe land.

Særligt under Anden Verdenskrig og de første år derefter, rejste de jøder, der undslap og overlevede holocaust, til Palæstina. Set i lyset af begivenhederne i Europa var ønsket om en jødisk stat stor, så man fremover kunne garantere sin egen sikkerhed. I 1947 overdrog den britiske regering ansvaret til det nyligt oprettede FN og erklærede, at de ville forlade området d. 14. maj 1948. For at forhindre anarki og krig, nedsatte man i FN en arbejdsgruppe til at finde en løsning. Den udarbejdede en delingsplan, som i efteråret blev vedtaget af FN’s Generalforsamling. Den blev dog hårdt kritiseret, særligt af palæstinenserne og de andre arabiske stater. Situationen i Palæstina lignede derefter mest af alt en borgerkrig, og den blev hurtigt præget af angreb på civile. Særligt massakren af den palæstinensiske landsby Deir Yassin i april skabte frygt i den palæstinensiske befolkning, der i stort omfang begyndte at flygte. Dagen efter briterne officielt forlod området, erklærede Israel d. 15. maj 1948 sin selvstændighed. De arabiske lande, Egypten, Syrien, Libanon, Irak og Jordan nægtede at anerkende Israel og angreb det af FN besluttede og oprettede Israel.

FN’s Sikkerhedsråd vedtog Resolution 50, d. 29. maj i 1948. Den erklærede, at alle kamphandlinger i Palæstina skulle stoppe, samtidig med blev der sendt militære observatører til Palæstina for at overvåge, at våbenhvilen blev overholdt. UN Truce Supervision Organization (UNTSO) var dermed den første fredsbevarende mission, som FN iværksatte.

UNTSO har til tider mødt udfordringer, særligt i forbindelse med krigene der har fundet sted mellem landene. Man har dog hver gang valgt at blive i området, selvom der ikke har været nogen våbenhvile at observere, men i stedet forsøgt at mægle mellem de forskellige parter i konflikten.

FN spiller stadig en rolle i forsøgene på at finde en fredelig løsning på konflikten omkring de israelsk besatte områder i Palæstina. Derudover samarbejder man tæt med andre missioner i området. I dag har UNTSO som ved begyndelsen sit hovedkvarter i Jerusalem og større kontorer i både Beirut og Damaskus Desuden er der en række mindre kontorer og observationsposter i andre byer og ved grænseområderne.

Læs meget mere om missionen på:

infocenter-kastellet.dk

God læselyst og god dag.

Foto: Forsvarsgalleriet – enkelte billeder er indleveret af privat personer.

Aktuelt

Nordic Tour 2023 – 11. til 17. september

På Nordic Tour mødes 10 veteraner fra hvert af de nordiske lande og kører motorcykel sammen. Turen går på omgang mellem de nordiske lande og veteranforbund, og i år bliver turen arrangeret af veteraner i Sverige og går til Gotland. Turen starter mandag d. 11....

invitation til Peacekeepers Day 2023 i Kastellet

Traditionen tro hylder og ærer Danmarks Veteraner sammen med det officielle Danmark igen i år alle veteraner og deres pårørende for deres indsats i internationale missioner for Danmark gennem tiderne. Det sker på Peacekeepers Day 2. pinsedag, mandag den 29. maj 2023 i...

Gardermarch 2023

  Gardermarch arrangeres af Foreningen Gardermarch Gardermarch gennemføres søndag d. 17. september 2023 for 8. gang med start og mål på Garderkasernen i Høvelte. Det er en superhyggelig dag, der kombinerer motion, samvær og støtte til Livgardens veteranarbejde....

Invitation til peacekeepers day i Holstebro

Alle veteraner med eller uden medlemskab samt deres familier, indbudte gæster, vores venner fra forsvarsrelaterede foreninger, alle lokalforeninger og Veteran-Caféer vest for Store Bælt er inviteret til at deltage i Peacekeepers Day i Holstebro. Program: Kl. 1015...