Hans Kongelige Højhed Prins Joachims Jule- og Nytårshilsen

Kære veteraner!

Danmarks Veteraner – herunder Veteranstøtten – gør en stor indsats for veteraner og deres pårørende. Det glæder mig at se Danmarks Veteraners samarbejde med andre veteraninitiativer, herunder ikke mindst landsforeningens vilje til at lede en fælles indsats for at sikre, at alle Rigsfællesskabets veteraner får den anerkendelse, som de fortjener og den ekstra støtte, som enkelte veteraner har behov for.

Det er en fornøjelse for mig at følge Landsforeningens, Veteranstøttens og de mange foreninger under Danmarks Veteraners høje aktivitetsniveau. Det gælder ikke mindst den meget synlige anerkendelse, som Danmarks Veteraner ved hjælp af parader og veteranstævner formidler til veteraner og pårørende i hele Rigsfællesskabet. Jeg ved, at både Landsforeningen og de lokale foreninger lægger megen energi i at gennemføre disse arrangementer. Det værdsætter jeg.

Danmarks Veteraner har i 2023 været den drivende kraft bag en værdig markering af afslutningen af hospitalsskibet Jutlandias sidste togt til Korea i oktober 1953. I har på den måde bidraget til at bevare og levendegøre historien om en af Danmarks første internationale humanitære indsatser. Bevarelsen af historien om Danmarks internationale militære, civile og humanitære indsatser er vigtige, idet netop historien om disse indsatser er med til at definere den enkelte veterans identitet og betydningen af Danmarks internationale indsats gennem mere 70 år.

Veteranstøttens frivillige yder en stor indsats, både ved arrangementer for veteraner, familier og pårørende, som ved en særlig indsats for udfordrede veteraner. Dette er med til at styrke fællesskabet mellem veteraner og det er med til at sikre, at udfordrede veteraner styrkes og forbliver en del af fællesskabet. Tak for indsatsen.

Jeg vil gerne benytte lejligheden til over for jer veteraner at gentage min opfordring fra forrige år: “Gennem din personlige tilslutning til foreningen og dens engagement i veteransagen kan du både yde dit til og samtidig nyde godt af den store respekt, der står om Danmarks Veteraner.”

Jeg takker alle medlemmer af landsforeningen og i særdeleshed de mange ildsjæle, der sørger for, at alle foreningens tandhjul holdes intakte og velsmurte, som forudsætning for det daglige arbejde. Betydningen af en aktiv og levende forening kan næppe gentages for ofte, som grundlaget for et stærkt sammenhold, der omfatter både de ressourcestærke veteraner og pårørende, og de, for hvem en udsendelse efterfølgende har medført udfordringer.

Med mine bedste ønsker om en glædelig Jul og et godt Nytår til alle medlemmer af Danmarks Veteraner og jeres familier.

Venlig hilsen
Hans Kongelige Højhed
Prins Joachim
Protektor

Foto: Kongehuset

Aktuelt

Invitation til NORDIC TOUR på MC

Nordic Tour 2024 - 26. Juli til 5. august På Nordic Tour mødes 10 veteraner fra hvert af de nordiske lande og kører motorcykel sammen. Turen går på omgang mellem de nordiske lande og veteranforbund, og i år bliver turen arrangeret af veteraner i det sydlige Finland....

MC Touring indkalder til generalforsamling

Kære veteraner, motorcyklister og medlemmer af Danmarks Veteraners MC Touring Indkaldelse til foreningens første ordinære generalforsamling på KFUM Soldaterhjem Treldevej 99, 7000 Fredericia lørdag d. 16. marts kl. 12.30. Tilmelding sker til Vrcfyn@mail. dk senest d....

Tilmelding til vandretur til Island

Tilmeldingen lukker automatisk, når der er kommet 30 ansøgninger. Ansøgningen lukkede 1. februar kl. 15.45. Herefter vil turudvalget trække lod blandt ansøgerne.  Du kan læse om turen her    

Vil du med på vandretur til Island?

Friluftsudvalget tager på vandretur på Island med 8 deltagere. Vi skal besøge Hornstrandir, et fantastisk naturreservat i Islands yderste hjørne, kun 50 kilomter fra Polarcirklen. Et sted, hvor kun få mennesker bor om sommeren og hvor naturen er, som den altid har...