Har du ansøgt om din Fredsprismedalje?

Den 10. december 1988 blev Nobels Fredspris tildelt De Forenede Nationers Fredsbevarende Styrker, med motivationen: ”Prisen er en hyldest til alle dem, der har tjent organisationen og især til modet og offerviljen hos alle dem, der har deltaget og fortsat vil deltage i de fredsbevarende operationer”.  Nobels Fredspris er et pengebeløb som tildeltes FN, hvor i mod de enkelte soldater, som har været og fremover vil blive udsendt, ikke fik nogen påskønnelse ud over den anførte hyldest. I Danmark blev der på privat initiativ iværksat et arbejde for at kunne give en erindring om tildelingen til alle de udsendte i form af en medalje. Læs hele historien om Fredsprismedaljens tilblivelse på dette LINK. Læg mærke til, at Fredsprismedaljen er approberet (godkendt) af Hendes Majestæt Dronningen. Det betyder, at den er ligestillet med andre officielle danske medaljer, og må bæres af alle der opfylder STATUTTERNE for medaljen.

Medaljer

Du ansøger om din Fredsprismedalje på dette LINK. Da medaljen ikke er indstiftet af det officielle Danmark, så opkræves der et administrationsgebyr i f.m. anskaffelse af medaljen. Du kan læse mere om dette samme sted, som du ansøger om din medalje. Ansøgningsskemaet sendes til

FREDSPRISMEDALJEN
De Blå Baretter
Møllevej 6
4700 Næstved

Eller skannes ind og sendes pr. E-mail til: fredspris@fns-naestved.dk

Fredsprismedaljen tildeles normalt på FN-dagen (24. oktober) hos din lokalforening af Danmarks Veteraner. Er du ikke medlem af Danmarks Veteraner, så er du selvfølgelig velkommen til at deltage i overrækkelsen alligevel. Du kan jo også vælge at melde dig ind i Danmarks Veteraner samtidig med ansøgning om medaljen, husk kalenderåret du ansøger om medaljen i er gratis.

Hvis du vil have overrakt din medalje 24. oktober i år, så skal din ansøgning være fremme senest 1. september 2016.

Eventuelle spørgsmål kan stiles til formanden for De Blå Baretter – Næstved & Omegn

Aktuelt

Nordic Tour 2023 – 11. til 17. september

På Nordic Tour mødes 10 veteraner fra hvert af de nordiske lande og kører motorcykel sammen. Turen går på omgang mellem de nordiske lande og veteranforbund, og i år bliver turen arrangeret af veteraner i Sverige og går til Gotland. Turen starter mandag d. 11....

invitation til Peacekeepers Day 2023 i Kastellet

Traditionen tro hylder og ærer Danmarks Veteraner sammen med det officielle Danmark igen i år alle veteraner og deres pårørende for deres indsats i internationale missioner for Danmark gennem tiderne. Det sker på Peacekeepers Day 2. pinsedag, mandag den 29. maj 2023 i...

Gardermarch 2023

  Gardermarch arrangeres af Foreningen Gardermarch Gardermarch gennemføres søndag d. 17. september 2023 for 8. gang med start og mål på Garderkasernen i Høvelte. Det er en superhyggelig dag, der kombinerer motion, samvær og støtte til Livgardens veteranarbejde....

Invitation til peacekeepers day i Holstebro

Alle veteraner med eller uden medlemskab samt deres familier, indbudte gæster, vores venner fra forsvarsrelaterede foreninger, alle lokalforeninger og Veteran-Caféer vest for Store Bælt er inviteret til at deltage i Peacekeepers Day i Holstebro. Program: Kl. 1015...