Har du tilmeldt dig Veteran- og Jubilarstævne 2016

Nu er det snart sidste frist for tilmelding til Veteran- og Jubilarstævnet 2016. Stævnet holdes i år på Dragonkasernen i Holstebro, datoen er 24. september, med mulighed for at møde op allerede dagen før og mødes med gamle kammerater fra din(e) udsendelser. Altså en mulighed for samtidig at lave en ekstra sammenkomst af dit hold, kompagni, deling m.fl.

Du kan læse mere om arrangementet i foreningens medlemsblad BARETTEN, hvor der også findes en blanket hvor tilmelding kan ske på. Tilmelding kan også ske digitalt på dette LINK.

Danmarks Veteraner håber at se dig!

Aktuelt

Nordic Tour 2023 – 11. til 17. september

På Nordic Tour mødes 10 veteraner fra hvert af de nordiske lande og kører motorcykel sammen. Turen går på omgang mellem de nordiske lande og veteranforbund, og i år bliver turen arrangeret af veteraner i Sverige og går til Gotland. Turen starter mandag d. 11....

invitation til Peacekeepers Day 2023 i Kastellet

Traditionen tro hylder og ærer Danmarks Veteraner sammen med det officielle Danmark igen i år alle veteraner og deres pårørende for deres indsats i internationale missioner for Danmark gennem tiderne. Det sker på Peacekeepers Day 2. pinsedag, mandag den 29. maj 2023 i...

Gardermarch 2023

  Gardermarch arrangeres af Foreningen Gardermarch Gardermarch gennemføres søndag d. 17. september 2023 for 8. gang med start og mål på Garderkasernen i Høvelte. Det er en superhyggelig dag, der kombinerer motion, samvær og støtte til Livgardens veteranarbejde....

Invitation til peacekeepers day i Holstebro

Alle veteraner med eller uden medlemskab samt deres familier, indbudte gæster, vores venner fra forsvarsrelaterede foreninger, alle lokalforeninger og Veteran-Caféer vest for Store Bælt er inviteret til at deltage i Peacekeepers Day i Holstebro. Program: Kl. 1015...