HELT FANTASTISK

Jeg fik en opringning fra kontaktofficeren/Jydske Dragonregiment, som bad mig møde på Dragonkasernen, den 11. august klokken 1500.
Jeg mødte op, og hvad skuede mine øjne, hold 34 b, lige hjemkommen fra Kosovo opstillet på tre geledder, jeg blev kaldt frem, og fik overrakt en megastor check.

Carl Åkerlund modtager checken
Carl Åkerlund modtager checken
Holdet havde under tjenesten i Kosovo arrangeret DANCON-march for hele Kosovo styrken, økonomisk med overskud, som holdet bestemte, skulle doneres til Veteranstøtten kr. 25.000.
Beløbet må siges at falde på et meget meget tørt sted. Nu kan igangsættes projekter til gavn for veteraner og pårørende, som f.eks. veteran Cafeer, ”mødesteder” for veteraner og pårørende, som etableres mange steder i landet eller andre projekter.
Jeg vil på veteranstøttens vegne sige, at hold 34 b lever op til vort mål, Veteraner støtter Veteraner. Tusind tak!
Med veteran hilsen
Carl Åkerlund

Aktuelt

Årsberetning Danmarks Veteraner & Veteranstøtten

Velkommen til Danmarks Veteraners Årsberetning Dyk ned i årsberetningen og bliv klogere på, hvad der er sket og set i løbet af 2022. Bemærk, at vi i år har valgt at samle årsberetningen i én. Det er en fælles beretning for aktiviteter i både foreningen Danmarks...

Veteranstøtten inviterer til familietræningslejr i Vejen Idrætscenter

TILMELDING ER LUKKET VETERANSTØTTENs Idrætsudvalg arrangerer familietræningslejr i Vejen Idrætscenter d. 17.-19. februar 2023 Igen i år inviterer Veteranstøtten veteranfamilier til træningslejr i Vejen Idrætscenter. Du og din familie kan komme med i den sidste weekend...

Få din afviste veteransag genoptaget

Som tidligere udsendt soldat (veteran) eller statsansat med sent diagnosticeret posttraumatisk belastningsreaktion har du mulighed for at få en såkaldt ”second opinion” speciallægeerklæring. Der er ikke længere en frist på 5 år for at få indhentet en sådan...