Hjælp søges til bachelorprojekt omhandlende veteraner med PTSD

Danmarks Veteraner og Veteranstøtten har modtaget en anmodning fra tre studerende ved UC SYD i Esbjerg. Du kan læse anmodning herunder.

Mit navn er Jette og jeg læser til ergoterapeut på UC SYD i Esbjerg. Sammen med mine to medstuderende Kate og Sabrina skriver jeg på et bachelorprojekt, som omhandler veteraner med PTSD samt deres oplevelser med at klare dagligdagen.

Fra 1991 – 2018, har Danmark sendt 32.953 soldater på internationale missioner rundt omkring i verden, hvilket tilsammen løber op i 77.163 udsendelser.

Som kommende ergoterapeuter vil vi gerne anerkende de krævende opgaver, som de danske soldater bliver udsendt til. I er mennesker som har mødt savn, eventuelle kampe/tab af nære kammerater – ja i har i sandhed set krigens virkelighed. Ingen er uberørte af en udsendelse, og vi efterstræber, at rette opmærksomheden på de udfordringer som kan opstå før, under og efter en udsendelse, for på den måde at kunne sikre den bedst mulige støtte.

Til det formål har vi behov for, at tilegner os viden om veteraner og deres individuelle oplevelser.

Vi vil derfor gerne i kontakt med dig der er/har:

  • Diagnostiseret med PTSD
  • Har fast bopæl
  • Lever med en ægtefælle eller i et ægteskabslignende forhold
  • Gerne hjemmeboende børn

Det er vigtigt for mig at pointere, at din deltagelse er frivillig og at du til enhver tid kan trække dig. Alle dine oplysninger vil blive behandlet fortroligt og med respekt, så de fremstår fuldt anonymiseret i den endelige opgave.

Såfremt du har spørgsmål eller ønsker at deltage, så kan jeg kontaktes via sms på Tlf:  42 24 91 15

Vi skal gerne vide besked angående din deltagelse senest fredag d.22/11-2019 – vi ser frem til forhåbentligt at høre fra dig

 

Med venlig hilsen
Ergoterapeutstuderende
Jette Arildsen

 

Aktuelt

Nordic Tour 2023 – 11. til 17. september

På Nordic Tour mødes 10 veteraner fra hvert af de nordiske lande og kører motorcykel sammen. Turen går på omgang mellem de nordiske lande og veteranforbund, og i år bliver turen arrangeret af veteraner i Sverige og går til Gotland. Turen starter mandag d. 11....

invitation til Peacekeepers Day 2023 i Kastellet

Traditionen tro hylder og ærer Danmarks Veteraner sammen med det officielle Danmark igen i år alle veteraner og deres pårørende for deres indsats i internationale missioner for Danmark gennem tiderne. Det sker på Peacekeepers Day 2. pinsedag, mandag den 29. maj 2023 i...

Gardermarch 2023

  Gardermarch arrangeres af Foreningen Gardermarch Gardermarch gennemføres søndag d. 17. september 2023 for 8. gang med start og mål på Garderkasernen i Høvelte. Det er en superhyggelig dag, der kombinerer motion, samvær og støtte til Livgardens veteranarbejde....

Invitation til peacekeepers day i Holstebro

Alle veteraner med eller uden medlemskab samt deres familier, indbudte gæster, vores venner fra forsvarsrelaterede foreninger, alle lokalforeninger og Veteran-Caféer vest for Store Bælt er inviteret til at deltage i Peacekeepers Day i Holstebro. Program: Kl. 1015...