Hjemmesiderne for Danmarks Veteraner og Veteranstøtten er blevet mere sikre

Vi har netop overstået en opgradering af vore hjemmeside www.danmarksveteraner.dk og www.veteranstøtten.dk til det såkaldt https:// niveau. Det samme niveau som bruges når du kommunikerer med offentlige myndigheder og banker over internettet. Opgradering forløb uden de store problemer. Skulle du finde steder på hjemmesiderne, udover videobiblioteket, der ikke fungerer, så skriv til WEBMASTER. Videobiblioteket virker ikke i øjeblikket, da det underprogram der skulle køre arkivet, ikke længere understøttes og derfor ikke kan bruges. Webmaster arbejder på en løsning.

Overgangen til https:// betyder at kommunikationen mellem brugeren (dig) og vores webserver er krypteret. Nu skulle det altså ikke længere være muligt for uvedkommende at se denne trafik.

Aktuelt

Nordic Tour 2023 – 11. til 17. september

På Nordic Tour mødes 10 veteraner fra hvert af de nordiske lande og kører motorcykel sammen. Turen går på omgang mellem de nordiske lande og veteranforbund, og i år bliver turen arrangeret af veteraner i Sverige og går til Gotland. Turen starter mandag d. 11....

invitation til Peacekeepers Day 2023 i Kastellet

Traditionen tro hylder og ærer Danmarks Veteraner sammen med det officielle Danmark igen i år alle veteraner og deres pårørende for deres indsats i internationale missioner for Danmark gennem tiderne. Det sker på Peacekeepers Day 2. pinsedag, mandag den 29. maj 2023 i...

Gardermarch 2023

  Gardermarch arrangeres af Foreningen Gardermarch Gardermarch gennemføres søndag d. 17. september 2023 for 8. gang med start og mål på Garderkasernen i Høvelte. Det er en superhyggelig dag, der kombinerer motion, samvær og støtte til Livgardens veteranarbejde....

Invitation til peacekeepers day i Holstebro

Alle veteraner med eller uden medlemskab samt deres familier, indbudte gæster, vores venner fra forsvarsrelaterede foreninger, alle lokalforeninger og Veteran-Caféer vest for Store Bælt er inviteret til at deltage i Peacekeepers Day i Holstebro. Program: Kl. 1015...