Holstebro Kommune ansætter veterankoordinator

Arbejdsmarkedsafdelingen i Holstebro Kommune har ansat en veterankoordinator med stor erfaring fra Forsvaret i en nyoprettet stilling.

Alexander Didriksen fra Holstebro bliver kommunens veterankoordinator

Den 1. september 2018 starter Alexander Didriksen som ny veterankoordinator i Arbejdsmarkedsafdelingen i Holstebro Kommune. En beslutning, der falder i god tråd med Forsvarsforliget tidligere på året, hvor det blev vedtaget, at Dragonkasernen i Holstebro over de kommende år skal udvides.

Den nyoprettede funktion skal styrke koordinationen mellem de eksisterende aktører og indsatser på området. Målet med stillingen er at få kontakt til flere veteraner og bidrage til at sikre en mere helhedsorienteret indsats over for veteraner med særlige behov, så flere udsatte veteraner får den nødvendige hjælp.

Valget af Alexander i stillingen skyldtes særligt, at han med i bagagen har mange års viden og erfaring fra Forsvaret kombineret med en bachelor i Offentlig Administration. Han har derudover mange års ledelseserfaring og har tidligere selv været udsendt af flere omgange. Alt sammen vigtige elementer for at kunne understøtte det opsøgende arbejde i forhold til udsatte, isolerede veteraner og til at rådgive bredt i forhold til arbejdet med veteraner.

– Med Alexander har vi fået en personlig og faglig kapacitet, der kan personificere Holstebro Kommunes engagement i veteranindsatsen, siger arbejdsmarkedschef Søren Landkildehus.

Alexander vil blive den kommunale, koordinerende kontaktperson for veteraner, og han vil indgå i tæt samarbejde med øvrige aktører på området, både internt i kommunen på tværs af forvaltningerne, regionen, Forsvaret og øvrige samarbejdsflader som frivillige, VeteranCafeen og KFUM’s Soldaterhjem.

Aktuelt

Nordic Tour 2023 – 11. til 17. september

På Nordic Tour mødes 10 veteraner fra hvert af de nordiske lande og kører motorcykel sammen. Turen går på omgang mellem de nordiske lande og veteranforbund, og i år bliver turen arrangeret af veteraner i Sverige og går til Gotland. Turen starter mandag d. 11....

invitation til Peacekeepers Day 2023 i Kastellet

Traditionen tro hylder og ærer Danmarks Veteraner sammen med det officielle Danmark igen i år alle veteraner og deres pårørende for deres indsats i internationale missioner for Danmark gennem tiderne. Det sker på Peacekeepers Day 2. pinsedag, mandag den 29. maj 2023 i...

Gardermarch 2023

  Gardermarch arrangeres af Foreningen Gardermarch Gardermarch gennemføres søndag d. 17. september 2023 for 8. gang med start og mål på Garderkasernen i Høvelte. Det er en superhyggelig dag, der kombinerer motion, samvær og støtte til Livgardens veteranarbejde....

Invitation til peacekeepers day i Holstebro

Alle veteraner med eller uden medlemskab samt deres familier, indbudte gæster, vores venner fra forsvarsrelaterede foreninger, alle lokalforeninger og Veteran-Caféer vest for Store Bælt er inviteret til at deltage i Peacekeepers Day i Holstebro. Program: Kl. 1015...