I tirsdags fyldte Fonden Danske Veteranhjems 10 år!

I den anledning har fonden fået lavet et jubilæumsmagasin, som du kan læse i den elektroniske udgave herunder! Papirudgaven er undervejs.
Fejringen var planlagt til at foregå næste måned, men grundet COVID-19 har vi desværre set os nødsaget til at udsætte denne.

Vi går i dag også i luften med en officiel Facebookside for Fonden. Den kan du finde på https://www.facebook.com/FondenDanskeVeteranhjem/.

Vi vil være så glade for, hvis du vil gå ind på Facebooksiden Fonden Danske Veteranhjem og kommentere og dele vores opslag, så vi dermed kommer ud til flest mulige veteraner og pårørende.

Der skal samtidig lyde en stor og varm tak til alle vores dygtige og vigtige frivillige, samarbejdspartnere samt bidragsydere, uden hvem Fonden Danske Veteranhjem ikke havde været dér, hvor vi er i dag.

Tak for de første 10 år; vi glæder os til mange flere!

De bedste hilsner

Christian Kurt Nielsen                                Dorte Skov-Jespersen

Bestyrelsesformand                                               Sekretariatschef

Aktuelt

Nordic Tour 2023 – 11. til 17. september

På Nordic Tour mødes 10 veteraner fra hvert af de nordiske lande og kører motorcykel sammen. Turen går på omgang mellem de nordiske lande og veteranforbund, og i år bliver turen arrangeret af veteraner i Sverige og går til Gotland. Turen starter mandag d. 11....

invitation til Peacekeepers Day 2023 i Kastellet

Traditionen tro hylder og ærer Danmarks Veteraner sammen med det officielle Danmark igen i år alle veteraner og deres pårørende for deres indsats i internationale missioner for Danmark gennem tiderne. Det sker på Peacekeepers Day 2. pinsedag, mandag den 29. maj 2023 i...

Gardermarch 2023

  Gardermarch arrangeres af Foreningen Gardermarch Gardermarch gennemføres søndag d. 17. september 2023 for 8. gang med start og mål på Garderkasernen i Høvelte. Det er en superhyggelig dag, der kombinerer motion, samvær og støtte til Livgardens veteranarbejde....

Invitation til peacekeepers day i Holstebro

Alle veteraner med eller uden medlemskab samt deres familier, indbudte gæster, vores venner fra forsvarsrelaterede foreninger, alle lokalforeninger og Veteran-Caféer vest for Store Bælt er inviteret til at deltage i Peacekeepers Day i Holstebro. Program: Kl. 1015...