Indbydelse til Petanque

´Dansk Militært Idrætsforbund (DMIF) har nu stor fokus på veteransagen. Et hurtigt tilbud er Indbydelse til veteraner om deltagelse i DMIF’s Invitationsstævne i Petanque 8 maj 2017 på Petanque banerne Stadionvej 5 i Haderslev. Interesserede skal gå ind på DMIF hjemmeside under indbydelser og klikke på Indbydelse til Petanque. Her står alle relevante oplysninger om hvad, hvor, hvornår og hvordan. Det er også her tilmelding foregår. Idrætsudvalget under Veteranstøtten har fået garanti for at da dette stævne er et invitationsstævne og i øvrigt er første gang DMI prøver dette, må veteraner gerne deltage uden at være medlem af en militær idrætsforening. Skulle dette blive en udfordring, skal man skrive til Jørn fra Idrætsudvalget. Bemærk tilmeldingsfrist mandag 24 april. Alt dette står på DMIF hjemmeside hvor også tilmeldingen foregår. Det er double med fast makker, men hvis du ikke har en makker, bliver der fundet en til dig på selve dagen. Der er max plads til 80 deltagere og når stævnet når dette tal, bliver der lukket af. Husk dette er et DMIF arrangement, hvor veteraner er meget velkommende.

Link til DMIF hjemmeside er HER

M.v.h.

Idrætsudvalget/Jørn

Medlem af DMIF veteranudvalg.

Aktuelt

Nordic Tour 2023 – 11. til 17. september

På Nordic Tour mødes 10 veteraner fra hvert af de nordiske lande og kører motorcykel sammen. Turen går på omgang mellem de nordiske lande og veteranforbund, og i år bliver turen arrangeret af veteraner i Sverige og går til Gotland. Turen starter mandag d. 11....

invitation til Peacekeepers Day 2023 i Kastellet

Traditionen tro hylder og ærer Danmarks Veteraner sammen med det officielle Danmark igen i år alle veteraner og deres pårørende for deres indsats i internationale missioner for Danmark gennem tiderne. Det sker på Peacekeepers Day 2. pinsedag, mandag den 29. maj 2023 i...

Gardermarch 2023

  Gardermarch arrangeres af Foreningen Gardermarch Gardermarch gennemføres søndag d. 17. september 2023 for 8. gang med start og mål på Garderkasernen i Høvelte. Det er en superhyggelig dag, der kombinerer motion, samvær og støtte til Livgardens veteranarbejde....

Invitation til peacekeepers day i Holstebro

Alle veteraner med eller uden medlemskab samt deres familier, indbudte gæster, vores venner fra forsvarsrelaterede foreninger, alle lokalforeninger og Veteran-Caféer vest for Store Bælt er inviteret til at deltage i Peacekeepers Day i Holstebro. Program: Kl. 1015...