Indbydelse

Organisationen Folk & Sikkerhed indbyder foreningen dig med familie og venner til en aktiv og spændende dag i Nymindegablejren, som en del af Hjemmeværnsskolens sommerkursus.

Pris:                                   Gratis

Påklædning:                    Uformelt/medlemmer af HJV gerne uniform

Tid:                                   Onsdag d. 6. juli 2016 kl. 1000 – 1605

Sted:                                Nymindegablejren, 6830 Nr. Nebel

Programmet for dagen:

0945 – 1000        Ankomst og parkering

1000 – 1030        Velkomst og kaffe v/Chefen for Hjemmeværnsskolen oberst Jens Sund

1030 – 1230        Rundvisning i Nymindegablejren v/Museumsinspektør Torben Vinge, og oberst Jørn M. Sørensen

1230 – 1400        Frokost i cafeteriet, buffet

1400 – 1600        Sikkerhedspolitisk foredrag v/Viceforsvarschef, generalløjtnant Per Ludvigsen

1600 – 1605        Evaluering og afslutning

Tilmelding:         Senest d. 01. juli på Tlf.: 5150 1753 eller Mail: sorensen.farogade11@gmail.com.hjv.dk

Vi ønsker alle vores medlemmer en spændende og udbytterig oplevelse!

 

Folk & Sikkerhed er Danmarks største forsvars-, beredskabs- og sikkerhedspolitiske organisation.

Læs nyhedsbrevet fra Folk og Sikkerhed på dette LINK

 

Aktuelt

Nordic Tour 2023 – 11. til 17. september

På Nordic Tour mødes 10 veteraner fra hvert af de nordiske lande og kører motorcykel sammen. Turen går på omgang mellem de nordiske lande og veteranforbund, og i år bliver turen arrangeret af veteraner i Sverige og går til Gotland. Turen starter mandag d. 11....

invitation til Peacekeepers Day 2023 i Kastellet

Traditionen tro hylder og ærer Danmarks Veteraner sammen med det officielle Danmark igen i år alle veteraner og deres pårørende for deres indsats i internationale missioner for Danmark gennem tiderne. Det sker på Peacekeepers Day 2. pinsedag, mandag den 29. maj 2023 i...

Gardermarch 2023

  Gardermarch arrangeres af Foreningen Gardermarch Gardermarch gennemføres søndag d. 17. september 2023 for 8. gang med start og mål på Garderkasernen i Høvelte. Det er en superhyggelig dag, der kombinerer motion, samvær og støtte til Livgardens veteranarbejde....

Invitation til peacekeepers day i Holstebro

Alle veteraner med eller uden medlemskab samt deres familier, indbudte gæster, vores venner fra forsvarsrelaterede foreninger, alle lokalforeninger og Veteran-Caféer vest for Store Bælt er inviteret til at deltage i Peacekeepers Day i Holstebro. Program: Kl. 1015...