Invitation til åbning af Veterancafé (Esbjerg)

I forbindelse med Flagdagen for Danmarks udsendte den 5. september 2018 åbner Veterancafé Esbjerg.

Esbjerg har længe savnet et uforpligtende samlingssted for veteraner og deres pårørende. Med hjælp fra Esbjerg Kommune har den nystiftede forening Veterancafé Esbjerg fået stillet lokaler til rådighed i frivillighuset Vindrosen. Det er planen i første omgang at holde åbent en dag om ugen fra kl. 16:00 – 21:00.

Indvielsen af Veterancafé Esbjerg vil blive fejret med en reception i Frivillighuset VINDROSEN, Exnergade 4, 6700 Esbjerg i tiden fra kl. 12:00 til 15:00.

Selve indvielsen bliver foretaget af minister for udviklingssamarbejde Ulla Tørnæs.

Vi ville sætte stor pris på, jeres deltagelse.

Mange hilsner

Carl Bratved

Formand for Veterancafé Esbjerg.

Aktuelt

Nordic Tour 2023 – 11. til 17. september

På Nordic Tour mødes 10 veteraner fra hvert af de nordiske lande og kører motorcykel sammen. Turen går på omgang mellem de nordiske lande og veteranforbund, og i år bliver turen arrangeret af veteraner i Sverige og går til Gotland. Turen starter mandag d. 11....

invitation til Peacekeepers Day 2023 i Kastellet

Traditionen tro hylder og ærer Danmarks Veteraner sammen med det officielle Danmark igen i år alle veteraner og deres pårørende for deres indsats i internationale missioner for Danmark gennem tiderne. Det sker på Peacekeepers Day 2. pinsedag, mandag den 29. maj 2023 i...

Gardermarch 2023

  Gardermarch arrangeres af Foreningen Gardermarch Gardermarch gennemføres søndag d. 17. september 2023 for 8. gang med start og mål på Garderkasernen i Høvelte. Det er en superhyggelig dag, der kombinerer motion, samvær og støtte til Livgardens veteranarbejde....

Invitation til peacekeepers day i Holstebro

Alle veteraner med eller uden medlemskab samt deres familier, indbudte gæster, vores venner fra forsvarsrelaterede foreninger, alle lokalforeninger og Veteran-Caféer vest for Store Bælt er inviteret til at deltage i Peacekeepers Day i Holstebro. Program: Kl. 1015...