Invitation til parade på NATO dagen – Kastellet i København

Traditionen tro markerer Danmarks Veteraner NATO-dagen den 4. april med parade og medaljeoverrækkelse.

Alle er velkommen til at deltage i hele arrangementet og den efterfølgende reception. For at sikre os, at der er mad og drikke til alle, ser vi meget gerne, at du tilmelder dig til arrangementet.

Programmet for paraden i Kastellet er:

09:00          Bunkeren, der drives af foreningen “Danmarks Veteraner Storkøbenhavn” åbnes til kammeratligt samvær.
10:00          Parade og kranselægning ved Danmarks Veteraners sten i Kastellet.
10:30          Klargøring og opstilling til paraden ved Monumentet.
10:40          Særligt indbudte gæster ankommer og musikkorpset musicerer på pladsen.
10:50.         Alle gæster undtagen VIP er på plads
10:55          VIP på plads.
10:58          Indmarch af Æreskommandoet fra Den Kongelige Livgarde.
11:00          Honnørmodtager ankommer.

  • Honnørmodtager inspicerer paraden ledsaget af Landsformanden.
  • Honnørmodtager lægger krans.
  • Velkomsttale ved Landsformand Danmarks Veteraner.
  • Tale ved Honnørmodtager.
  • Dekorering af medaljemodtagere
  • Udmarch af Æreskommandoet fra Den Kongelige Livgarde.

11:50          Paraden afsluttes.
12:00          Reception – alle inviteres til den åbne reception.
13:30          Forventet afslutning på den officielle del af dagen.

SENESTE MULIGHED FOR TILMELDING ER: 31. MARTS

 

 

Aktuelt

Nordic Tour 2023 – 11. til 17. september

På Nordic Tour mødes 10 veteraner fra hvert af de nordiske lande og kører motorcykel sammen. Turen går på omgang mellem de nordiske lande og veteranforbund, og i år bliver turen arrangeret af veteraner i Sverige og går til Gotland. Turen starter mandag d. 11....

invitation til Peacekeepers Day 2023 i Kastellet

Traditionen tro hylder og ærer Danmarks Veteraner sammen med det officielle Danmark igen i år alle veteraner og deres pårørende for deres indsats i internationale missioner for Danmark gennem tiderne. Det sker på Peacekeepers Day 2. pinsedag, mandag den 29. maj 2023 i...

Gardermarch 2023

  Gardermarch arrangeres af Foreningen Gardermarch Gardermarch gennemføres søndag d. 17. september 2023 for 8. gang med start og mål på Garderkasernen i Høvelte. Det er en superhyggelig dag, der kombinerer motion, samvær og støtte til Livgardens veteranarbejde....

Invitation til peacekeepers day i Holstebro

Alle veteraner med eller uden medlemskab samt deres familier, indbudte gæster, vores venner fra forsvarsrelaterede foreninger, alle lokalforeninger og Veteran-Caféer vest for Store Bælt er inviteret til at deltage i Peacekeepers Day i Holstebro. Program: Kl. 1015...