invitation til Peacekeepers Day 2023 i Kastellet

Traditionen tro hylder og ærer Danmarks Veteraner sammen med det officielle Danmark igen i år alle veteraner og deres pårørende for deres indsats i internationale missioner for Danmark gennem tiderne.

Det sker på Peacekeepers Day 2. pinsedag, mandag den 29. maj 2023 i det smukke og historiske Kastellet i København.

 Alle Veteraner – uanset medlemskab af Danmarks veteraner eller ej – med pårørende fra Forsvaret, Hjemmeværnet, Politiet, Beredskabsstyrelsen, andre civile styrelser, samarbejdspartnere og andre veteranaktører indbydes hermed til at deltage i markeringen og festlighederne på Peacekeepers Day i Kastellet – uanset type mission/operation, den enkelte har været udsendt til.

Som led i anerkendelsen er også inviteret en række repræsentanter fra det officielle Danmark – herunder Folketinget, Regeringen, Departementer og Styrelser, Diplomatiet, Forsvaret, Politiet, Beredskabsstyrelsen m.fl.

I begivenheden deltager også bl.a. musikkorps, faner fra foreninger under Danmarks Veteraner, andre soldaterforeningsfaner og veteranaktørers faner som en del af den både formelle og den traditionsbærende ramme for sådan en dag.

På Peacekeepers Day dekoreres veteraner, der har 60-års, 50-års og 25-års jubilæum for deres tjeneste i internationale missioner for Danmark, og herudover tildeles særligt inviterede til at modtage Nordic Veterans Medal of Honour.

Program

Kl. 10.00 indskrivningen begynder.
Kl. 11.30 Musikkorpset underholder på paradepladsen.
Paraden opstiller.
Indbudte gæster ankommer.
Kl. 11.45 VIP gæster ankommer.
Kl. 12.00 Honnørmodtager ankommer.
Kl. 12.05 Honnørmodtageren inspicerer paraden og lægger en krans.
Kl. 12.10 Kranselægning VIP

Taler

Kl. 12.30 Dekorering af Veteraner med Mindemedalje fra missionerne.
60-året, 50-året, 25-året for udsendelse til Gaza, Congo, Cypern, Balkan og ”små missioner”.
Kl. 13.00 Dekorering med ”Nordic Veterans Medal of Honour” i rækkefølgen bronze, sølv og guld.
Kl. 13.20 Udmarch Æreskommando og musikkorps.
Kl. 13.30 Reception.

Særligt for medaljemodtagere

Alle aktiviteter på Peacekeepers Day 2023 i Kastellet – inklusive udlevering af veteran-nåle (”pins”) til brug på jakke, deltagelse i reception, egeblad til mindemedalje, mindemedaljer mv. – er som udgangspunkt gratis for alle medlemmer af Danmarks Veteraner, der har tilmeldt sig rettidig.

Veteraner og pårørende, der har tilmeldt arrangementet, men hvor veteranen ikke er medlem af Danmarks Veteraner, kan gennem tilmelding også deltage vederlagsfrit i aktiviteterne m.v.; dog således, at der betales særskilt for mindemedaljer til 60-år, 50-år og 25-års jubilarer, der ikke er medlemmer af Danmarks Veteraner.

Tilmelding

DU TILMELDER DIG HER – UANSET OM DU ER MEDAJLEMODTAGER, PRESSE, PÅRØRENDE ELLER NOGET HELT FJERDE.

Transport og Parkering

Der kan benyttes tog til Østerport Station og derfra spadseres til Kastellet, hvor der er indskrivning og information om dagens forløb fra kl. 09.30. Der er gratis parkering på Kirkepladsen i Kastellet fra kl. 08.00.

Vær dog opmærksom på, at der samme dag afvikles ”Royal Run” i København. De, der transporterer sig pr. bil kan dog komme til Kastellet nordfra af motorvejen, gennem Nordhavnstunnelen, ad Østbanegade og til Grønningen/Esplanaden.

(Der afspærres for trafik fra Amaliegade/Esplanaden krydset mod Amalienborg og gennem byen.)

”Royal Run” har også en trafik-”hotline”, der kan kontaktes gennem tlf. nr. 22238333, ligesom der kan henvises til ruter og trafikinformation her: https://www.royalrun.dk/vaertsbyer/kbhfrb/trafikinfo .

Betaling

Som udgangspunkt er hele arrangementet – inklusive parade, veteran-pins, medalje til indstillede og reception – gratis for alle veteraner og pårørende, der er tilmeldt senest den 22. maj 2023.

Veteraner, der ikke er medlem af Danmarks Veteraner, skal dog selv betale for evt. 60-års egeblad, 50-års og 25-års mindemedaljer for tjeneste i missioner i 1962, 1972 og 1997. (ca. 250 kr., der betales ved indskrivningen på dagen).

Påklædning

Det forventes, at deltagere er tækkeligt klædt (uniform eller passende civil-/veteran- påklædning) og gerne bærer evt. store medaljer på venstre side af brystet (over hjertet), samt om muligt, missionsbaret/-kasket o.l. ”udstyr”. For fanebærere gælder specifikt, at der anvendes lange bukser eller tilsvarende samt lange ærmer i forbindelse med selve paraden.

FN-Museet

FN-museet vil være til stede i Kastellet på dagen med en salgsbod, hvor der bl.a. kan købes ” Blåt Udstyr”, FN-mærke i baretudgave, veteranmærke i baretudgave og meget andet veteranudstyr.

(Bestil evt. på forhånd via FN-Museets hjemmeside (www.fnmuseet.dk).)

Hjælpere

Såfremt veteraner og/eller pårørende har lyst til at ”give en hjælpende hånd” m.h.t. arrangementets praktiske gøremål, så anfør gerne herom i tilmeldingsskemaet.

Spørgsmål rettes til
Birger Kjer Hansen, e-mail: bkh@danmarksveteraner.dk .

Slut op og vær med til at gøre den 29. maj 2023 til en særlig og festlig dag for alle veteraner og deres pårørende!

Aktuelt

Veteranstøttens Livsstilsændringskursus

Kære veteran Veteranstøtten gennemfører endnu engang et kursus i Livsstil Vil du blive inspireret til fysisk træning, ændre dine kostvaner, lære at finde motivationen til at holde fast i de gode vaner og hjælp til at kassere de dårlige? Så er kurset måske noget for...

Familietræningslejr i Vejen

VETERANSTØTTENs Idrætsudvalg arrangerer familietræningslejr i Vejen Idrætscenter 20-22 OKT 2023. TILMELDING ER LUKKET (Kl. 15.00 22.09.2023) Sidste weekend i efterårsferien, d. 20. - 22. oktober kan du og din familie komme med VETERANSTØTTEN på idrætsophold i Vejen...

Danmarks Veteraners medlemsmagasin er klar

I denne udgave af magasinet kan du læse om de mange flagdagsmarkeringer, der har været rundt om i landet, noget om at søvn, efterskoleelevernes march for Danmarks Veteraner og meget, meget mere. De af jer, der har bestilt magasin i fysisk form vil snarest muligt...

Bushcraft smedearbejde

Veteranstøttens friluftsudvalg inviteret på kursus i smedearbejde Bushcraft smedearbejde Har du lyst til at deltage på et smedekursus hvor du kan lave dit eget friluftsgrej m.m. er her et godt tilbud til dig. Indhold Skærende værktøj, vikingegrej, smykker af jern mm....