Kommende tilbud til veteraner

Danmarks Veteraner har indgået en aftale med De Danske Veteraners Jagtforening under Dansk Jægerforbund om at indlede et pilotprojekt om jagt for veteraner og pårørende i Sønderjylland med centrum om Varde i 2018. Foreløbig drejer det sig om kursus i jagttegn samt to jagter for 25 veteraner og pårørende pr. gang. Kravet for at komme i betragtning til kursus i jagttegn samt deltagele i de to jagter er medlemskab af Danmarks Veteraner samt gyldigt jagttegn.

Nærmere information følger!

Endvidere har Danmarks Veteraner den  20. November haft et møde med afgående LD/Interforce GM (pensioneret) Jan Norgaard og tiltrædende LD/Interforce GM (pensioneret) Finn Winkler om mulig deltagelse i Interforce jagter i 2018. I første omgang drejer det sig om ca. 5 pladser for fortrinsvis udfordrede veteraner ved Kronvildt jagten i Oksbøl i januar samt senere evt. deltagelse i de regionale Interforce jagter. Her kan vi ligeledes kræve at deltagerne er medlem af Danmarks Veteraner.

Nærmere information følger!

Aktuelt

Nordic Tour 2023 – 11. til 17. september

På Nordic Tour mødes 10 veteraner fra hvert af de nordiske lande og kører motorcykel sammen. Turen går på omgang mellem de nordiske lande og veteranforbund, og i år bliver turen arrangeret af veteraner i Sverige og går til Gotland. Turen starter mandag d. 11....

invitation til Peacekeepers Day 2023 i Kastellet

Traditionen tro hylder og ærer Danmarks Veteraner sammen med det officielle Danmark igen i år alle veteraner og deres pårørende for deres indsats i internationale missioner for Danmark gennem tiderne. Det sker på Peacekeepers Day 2. pinsedag, mandag den 29. maj 2023 i...

Gardermarch 2023

  Gardermarch arrangeres af Foreningen Gardermarch Gardermarch gennemføres søndag d. 17. september 2023 for 8. gang med start og mål på Garderkasernen i Høvelte. Det er en superhyggelig dag, der kombinerer motion, samvær og støtte til Livgardens veteranarbejde....

Invitation til peacekeepers day i Holstebro

Alle veteraner med eller uden medlemskab samt deres familier, indbudte gæster, vores venner fra forsvarsrelaterede foreninger, alle lokalforeninger og Veteran-Caféer vest for Store Bælt er inviteret til at deltage i Peacekeepers Day i Holstebro. Program: Kl. 1015...