Kranselægning ved Mindestenen for Jutlandia søndag 23. januar 2022

“Danmarks Veteraner deltog søndag den 23. januar ved en kranselægning ved Mindestenen for Jutlandia på Langelinie, hvor hospitalsskibets afrejse for 71 år siden. Der blev lagt kranse af den nytiltrådte koreanske ambassadør, H. E. Mr. Hyung Gil Kim, af Henrik Jagd, der repræsenterede Jutlandia-veteranerne, Ms. Sun Jeong Jørgensensen, der er formand for The Korean Community Association, og af landsformand Niels Hartvig Andersen fra Danmarks Veteraner/Veteranstøtten.

Der var faner fra De Samvirkende Danske Marineforeninger og Danmarks veteraners Landsfane Øst, og Jens Elmquist fra Hjemmeværnets Musikkorps København blæste Soldatens sidste Honnør.

Ved en efterfølgende frokost på den koreanske ambassade var Danmarks Veteraner/Veteranstøtten repræsenteret ved Hovedbestyrelsesmedlem Birger Kjer Hansen”

Se flere billeder ved at trykke på billedet herover.

Aktuelt

Nordic Tour 2023 – 11. til 17. september

På Nordic Tour mødes 10 veteraner fra hvert af de nordiske lande og kører motorcykel sammen. Turen går på omgang mellem de nordiske lande og veteranforbund, og i år bliver turen arrangeret af veteraner i Sverige og går til Gotland. Turen starter mandag d. 11....

invitation til Peacekeepers Day 2023 i Kastellet

Traditionen tro hylder og ærer Danmarks Veteraner sammen med det officielle Danmark igen i år alle veteraner og deres pårørende for deres indsats i internationale missioner for Danmark gennem tiderne. Det sker på Peacekeepers Day 2. pinsedag, mandag den 29. maj 2023 i...

Gardermarch 2023

  Gardermarch arrangeres af Foreningen Gardermarch Gardermarch gennemføres søndag d. 17. september 2023 for 8. gang med start og mål på Garderkasernen i Høvelte. Det er en superhyggelig dag, der kombinerer motion, samvær og støtte til Livgardens veteranarbejde....

Invitation til peacekeepers day i Holstebro

Alle veteraner med eller uden medlemskab samt deres familier, indbudte gæster, vores venner fra forsvarsrelaterede foreninger, alle lokalforeninger og Veteran-Caféer vest for Store Bælt er inviteret til at deltage i Peacekeepers Day i Holstebro. Program: Kl. 1015...