Kvindelige veteraner gennemførte “Nytårskur”

“Medens de fleste nytårskure i år er blevet aflyst, fastholdt Kvindelige Veteraner deres årlige Nytårskur, der blev holdt lørdag den 29. januar på Kastellet. Ca. 40 veteraner deltog i arrangementet, der efter en Nytårsskål startede med foredrag om at have det godt med sig selv og sit arbejde – og gøre det godt. Det gav anledning til mange spørgsmål og debat.

Martin Aaholm holdt en flot tale for Kvindelige Veteraner i almindelighed og forkvinden, Sara la Cour i særdeleshed – og overrakte Sara et flot sværd til at hænge i foreningens klublokale på Kastellet.

Redaktøren kunne overbringe en hilsen fra landsformand Niels Hartvig Andersen, der udtrykte stor respekt for Kvindelige Veteraners engagement og mange spændende aktiviteter.

Aftenen sluttede med sushi og “bobler”, medens stormen Malik susede mellem Kastellets gamle bygninger.

Se Vibeke Oliels billeder fra Nytårskuren” ved at klikke på billedet herover.

Aktuelt

Nordic Tour 2023 – 11. til 17. september

På Nordic Tour mødes 10 veteraner fra hvert af de nordiske lande og kører motorcykel sammen. Turen går på omgang mellem de nordiske lande og veteranforbund, og i år bliver turen arrangeret af veteraner i Sverige og går til Gotland. Turen starter mandag d. 11....

invitation til Peacekeepers Day 2023 i Kastellet

Traditionen tro hylder og ærer Danmarks Veteraner sammen med det officielle Danmark igen i år alle veteraner og deres pårørende for deres indsats i internationale missioner for Danmark gennem tiderne. Det sker på Peacekeepers Day 2. pinsedag, mandag den 29. maj 2023 i...

Gardermarch 2023

  Gardermarch arrangeres af Foreningen Gardermarch Gardermarch gennemføres søndag d. 17. september 2023 for 8. gang med start og mål på Garderkasernen i Høvelte. Det er en superhyggelig dag, der kombinerer motion, samvær og støtte til Livgardens veteranarbejde....

Invitation til peacekeepers day i Holstebro

Alle veteraner med eller uden medlemskab samt deres familier, indbudte gæster, vores venner fra forsvarsrelaterede foreninger, alle lokalforeninger og Veteran-Caféer vest for Store Bælt er inviteret til at deltage i Peacekeepers Day i Holstebro. Program: Kl. 1015...