MC Touring indkalder til generalforsamling

Kære veteraner, motorcyklister og medlemmer af Danmarks Veteraners MC Touring

Indkaldelse til foreningens første ordinære generalforsamling på KFUM Soldaterhjem
Treldevej 99, 7000 Fredericia lørdag d. 16. marts kl. 12.30.
Tilmelding sker til Vrcfyn@mail. dk senest d. 10/3 2024.

Dagsordenen bliver jf. vedtægterne.

Evt. forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen (formanden) i hænde senest 14. dage før generalforsamlingen.

Udover kaffe/the og kage vil bestyrelsen fortælle om de mange spændende ture vi vil gennemføre i 2024. Bestyrelsen har søgt Veterancentrets 2 mill. Kr. pulje om økonomisk støtte til 2 af de mange planlagte ture: Baltic Tour til Letland (via Tyskland, Litauen) i juni måned, samt ikke mindst Arctic Tour til deltagelse i flagdagsfejringen på Færøerne.

Uanset om vi måtte blive tildelt de ansøgte midler vil vi gennemføre disse, og alle vores andre planlagte ture – så der bliver tale om et ret omfattende program, og rig mulighed for at få luftet motorcyklerne, knyttet nye venskaber, få masser af fede oplevelser, og ikke mindst masser af fredelig og fornøjelig hygge med andre veteraner og pårørende.

I kan bl.a. se frem til weekender på:

  • Fyn (i forbindelse med Egeskovs åbning),
  • Sjællands Odde (Gniben)
  • Bornholm/Sverige
  • Sønderjylland/Vestjylland
  • Norge (Rørås) vi har modtaget invitation til deltagelse.
  • Sæsonafslutning i Faxe hvor vi deltager i lukning af Stubbekøbing MC-museum.
  • Julefrokost (kun for medlemmer).

Vores arrangementer er (hovedsageligt) åbne for alle veteraner, dog vil medlemmer af vores lokalforening have fortrinsret til pladserne(medmindre der er søgt- og givet midler til ture som er åben for alle).

Vi beviste i 2023, at uanset set virkeligt voldsomt vejr både hvad angår vind, vand og lave temperaturer så aflyser vi ikke ture, som vi selvfølgelig planlægger til at være økonomisk overskuelige, og som vi i øvrigt selv betaler.

Så hvis du har lyst til at køre ture i et godt, trygt kammeratligt fællesskab hvor du kan dyrke den fælles identitet som Veteran, så meld dig gerne ind, og husk nu også at betale kontingent snarest (til Danmarks Veteraner, og husk at påføre DANMARKS VETERANERS MC TOURING som lokalforening – er du i tvivl om hvordan, så kontakt undertegnede eller landskartoteksfører Mads Tonsgaard, så hjælper vi dig rigtig gerne!) vi glæder os alle til at møde dig. I øvrigt skal du ikke have hverken stor eller voldsom mc for at køre med. Vi kører efter færdselsloven og alle kan følge med uden nervøsitet.

I forbindelse med generalforsamlingen vil der være ubesatte pladser i bestyrelsen (den siddende bestyrelse stiller alle op til genvalg) idet vi gerne vil udvide bestyrelsen så vi kan være flere aktive til at dele opgaverne. Så hvis du har lyst til at give en hånd med i det givende arbejde vil du være virkelig velkommen,

Der kan selvfølgelig opstå nye mulighed for ture/invitationer udover de allerede planlagte, så tager vi bare dem også – vi vil fremfor alt være aktive.

Vi har allerede fra årets begyndelse haft en fin medlemstilgang – alene den sidste uge har 4 nye medlemmer indmeldt sig, heraf en dansk Veteran bosiddende i udlandet som vil være aktiv deltager i Danmark, hjertelig velkommen til jer.

De bedste hilsener på bestyrelsens vegne

Bjarne Berner
formand

Aktuelt

Invitation til NORDIC TOUR på MC

Nordic Tour 2024 - 26. Juli til 5. august På Nordic Tour mødes 10 veteraner fra hvert af de nordiske lande og kører motorcykel sammen. Turen går på omgang mellem de nordiske lande og veteranforbund, og i år bliver turen arrangeret af veteraner i det sydlige Finland....

Tilmelding til vandretur til Island

Tilmeldingen lukker automatisk, når der er kommet 30 ansøgninger. Ansøgningen lukkede 1. februar kl. 15.45. Herefter vil turudvalget trække lod blandt ansøgerne.  Du kan læse om turen her    

Vil du med på vandretur til Island?

Friluftsudvalget tager på vandretur på Island med 8 deltagere. Vi skal besøge Hornstrandir, et fantastisk naturreservat i Islands yderste hjørne, kun 50 kilomter fra Polarcirklen. Et sted, hvor kun få mennesker bor om sommeren og hvor naturen er, som den altid har...

Fonde & Legater til værdigt trængende

Vi har fået en dejlig mail, som vi gerne vil dele med dig, der er værdigt trængende. Forsvaret råder over en række fonde, men savner ansøgere. Så hop ind og se, om du passer ind i fundatsen. Her har I linket til ledige legater på internettet SE LINK Ansøgningsfristen...