Mindearrangement for faldne frihedskæmpere

På Kallesmærsk hede nord for Blåvand står en mindesten for seks danske frihedskæmpere, der som de første blev henrettet af den tyske besættelsesmagt. Den 2. december 1943 blev de første 5 frihedskæmpere dømt til døden, og skudt på Skæring hede, den 29. december blev den sidste skudt i Århus. Alle seks er efter henrettelsen, bragt til Kallesmærsk hede, ved Husbjerg, og nedgravet i dølgsmål. Mindestene er sat, hvor de efter krigen blev fundet, og opgravet.  

Herved inviterer Oksbøllejren, og Sønderjyske Feltartilleriforening, soldaterforeninger, ældresagen og andre interesserede til 75 års mindedag den 2. december 2018 kl. 10.10 ved mindestenen på Kallesmærsk hede.

Der er tydelig afmærkning ved indkørsel fra Blåvandvej ved Husbjerg, til mindestenen.

Det gøres opmærksom på at der fra vejen er ca. 150 meter ad en smal jordsti ind til mindestenen.

09.50            Opstilling af faner.
10.10            Velkommen ved major Stig Gunnar Larsen, Oksbøl garnison.
10.15            Der synges.  Altid frejdig når du går.
10.20            Mindetale ved chefen for Oksbøl garnison, oberst Torben Dixen Møller.
10.29            Der holdes 30 sekunders stilhed.
10.30            Der lægges kranse, buketter ved stenen, chefen for Oksbøl garnison lægger den sidste krans, når han retter sig op og gør honnør, spilles Last Post.
1040             Der synges. En lærke letted.
1045             Slut.

Der er mulighed for en kop varm kakao sponsoreret af ISS, efter arrangementet.         

Der er tydelig afmærkning af udkørsel fra mindestenen til Kallesmærskvej/Vejersvej. Vi anmoder om at denne følges, så man undlader at vende på vejen, og vi så undgår at nogen sidder fast, og dermed spærrer denne..

 

Vel mødt

Med venlig hilsen

Bjarne I.S. Odgaard

       Formand

 

Herunder kan downloades teksten til:

Aktuelt

Årets sidste magasin er klar til dig

Så er årets sidste udgave af Danmarks Veteraners medlemsmagasin klar til dig. Læs Hans Kongelige Højheds Prins Joachims jule- og nytårshilsen, om Veteranstøttens tur til Grønland, Kvindelige veteraners tur til Stockholm, fejringen af årsdagen for Jutlandia og meget...

Julehjælp – søg nu.

Endnu engang har den fantastiske veterankoordinator Judy fra Københavns Kommune samlet en liste, som kan inspirere og evt. være med til at hjælpe nogle her op mod jul. #BARNETS GLÆDE: Ansøgningsskemaet bliver lagt op på hjemmesiden den 01.10.2023 og der kan søges i...

Nijmegenmarch 2024 – Skal du med?

Kære Veteran Her er et tilbud, du simpelt hen ikke kan sige nej til. Veteranstøtten deltager i 2024 med hold til Nijmegenmarchen Igen i 2024 får du chancen for at udfordre dig selv, få oplevelser for livet, møde andre veteraner, så hvis du vil deltage på...