Mindedag for Veteraner på Bornholm 22. december 2016

Stor opbakning til Veteranparade

Nyhed og fotos Morten Brandborg.

Regn og blæst, forhindrede ikke de bornholmske veteraner i, at møde op til årets juleparade torsdag den 22. december 2016 for at mindes de, der betalte den ultimativt højeste pris og faldt for Danmark under international tjeneste.

Se flere billeder ved at klikke på ovenstående billede

Omkring 40 veteraner og andre, var torsdag eftermiddag mødt op for at være sammen og mindes de kammerater, der mistede livet.

Det er 2. gang, at Danmarks Veteraner (tidligere De Blå Baretter) står for arrangementet, som blev holdt i den lille mindepark på Almegårds Kaserne i Rønne.

Repræsentanter fra Hjemmeværnet, Opklaringsbataljonen, Hjemmeværnet og Politiet, var sammen med repræsentanter fra en lang række soldaterforeninger og interesseorganisationer mødt op, for at deltage i højtideligholdelsen af denne dag, hvor man mindes dem, der har tjent Danmark i international tjeneste og herunder kommet alvorlig til skade og i særdeleshed dem der måtte betale den ultimative pris og lade livet for Danmark.

Også politiassistent Jesper Jul fra Københavns Vestegns Politi, blev mindet og der blev holdt en stille stund, hvor politiassistenten, som døde, efter han den 6. december 2016, blev ramt af pistolskud, mens han var på arbejde på politistationen i Albertslund sammen med sin tjenestehund.

Efter formand Lennarth Riis Anderbergs velkomst og hilsen for fanerne, holdt MF Lea Wermelin, der er valgt på Bornholm, en varm tale, hvor hun tilkendegav sin støtte til dem, der har tjent og tjener Danmark i international tjeneste.

Der blev lyttet intenst og det var tydeligt, at mange var rørt over Lea Wermelins engagerede og varme hilsner.

Også Feltpræst Ulla Skov, havde nogle bibelske citater, hvorefter tiden var inde til kransenedlæggelse, som blev forestået af Cheferne for Opklaringsbataljonen og Bornholms kommandant.

Arrangementet blev afsluttet med et minuts stilhed, som traditionen foreskriver.

En blæser fra Bornholmergarden, afsluttede arrangementet ved at blæse ”last Post”. Den klare rene lyd fra trompeten nåede vist helt ud i alle dele af kasernen på denne forblæste dag.

Efter mindehøjtideligheden, samledes medlemmer af Danmarks Veteraner sammen med indbudte gæster i Veteranstuen på kasernen.

Aktuelt

Nordic Tour 2023 – 11. til 17. september

På Nordic Tour mødes 10 veteraner fra hvert af de nordiske lande og kører motorcykel sammen. Turen går på omgang mellem de nordiske lande og veteranforbund, og i år bliver turen arrangeret af veteraner i Sverige og går til Gotland. Turen starter mandag d. 11....

invitation til Peacekeepers Day 2023 i Kastellet

Traditionen tro hylder og ærer Danmarks Veteraner sammen med det officielle Danmark igen i år alle veteraner og deres pårørende for deres indsats i internationale missioner for Danmark gennem tiderne. Det sker på Peacekeepers Day 2. pinsedag, mandag den 29. maj 2023 i...

Gardermarch 2023

  Gardermarch arrangeres af Foreningen Gardermarch Gardermarch gennemføres søndag d. 17. september 2023 for 8. gang med start og mål på Garderkasernen i Høvelte. Det er en superhyggelig dag, der kombinerer motion, samvær og støtte til Livgardens veteranarbejde....

Invitation til peacekeepers day i Holstebro

Alle veteraner med eller uden medlemskab samt deres familier, indbudte gæster, vores venner fra forsvarsrelaterede foreninger, alle lokalforeninger og Veteran-Caféer vest for Store Bælt er inviteret til at deltage i Peacekeepers Day i Holstebro. Program: Kl. 1015...