Mindehøjtidelighed på Skæring Hede

75 året for henrettelsen af fem modstandsfolk på Skæring Hede, som også nævnt i nyhed om højtideligholdelse udgivet 23. november 2018, markeres også på Skæring Hede. Programmet for markeringen er som anført nedenfor:

Tidspunkt: Søndag den 2/12 kl. 11.00
Sted: Skæring hede.

Forud for mindehøjtideligheden skal fanerne møde klokken 10.30 ved skovkanten på heden.
Ca. 10.55 føres fanerne ind.

Mindehøjtideligheden følger dette program:

  • Garnisonskommandant oberst Bo Engelbrecht inspicerer fanerne
  • Formanden for Aarhus Samvirkende Soldaterforeninger byder velkommen
  • Der lægges 5 buketter ved træerne
  • Randers Borgmester Torben Hansen holder mindetalen
  • Formanden for Aarhus Samvirkende Soldaterforeninger takker af
  • Der spilles ”Altid frejdig når du går”
  • Højtideligheden slutter.”

Aktuelt

Veteranstøtten inviterer til familietræningslejr i Vejen Idrætscenter

TILMELDING ER LUKKET VETERANSTØTTENs Idrætsudvalg arrangerer familietræningslejr i Vejen Idrætscenter d. 17.-19. februar 2023 Igen i år inviterer Veteranstøtten veteranfamilier til træningslejr i Vejen Idrætscenter. Du og din familie kan komme med i den sidste weekend...

Få din afviste veteransag genoptaget

Som tidligere udsendt soldat (veteran) eller statsansat med sent diagnosticeret posttraumatisk belastningsreaktion har du mulighed for at få en såkaldt ”second opinion” speciallægeerklæring. Der er ikke længere en frist på 5 år for at få indhentet en sådan...

Veteraner anerkendt efter 30 år

Efter 31 års tovtrækkeri blev FNs medalje `United Nations Special Service Medal` for de danske FN-veteraners indsats i UNGCI endelig overrakt til de godt 300 FN-veteraner. 114 af dem var mødt op i deres stiveste puds på Kastellet.