Mindehøjtidelighed på Skæring Hede

75 året for henrettelsen af fem modstandsfolk på Skæring Hede, som også nævnt i nyhed om højtideligholdelse udgivet 23. november 2018, markeres også på Skæring Hede. Programmet for markeringen er som anført nedenfor:

Tidspunkt: Søndag den 2/12 kl. 11.00
Sted: Skæring hede.

Forud for mindehøjtideligheden skal fanerne møde klokken 10.30 ved skovkanten på heden.
Ca. 10.55 føres fanerne ind.

Mindehøjtideligheden følger dette program:

  • Garnisonskommandant oberst Bo Engelbrecht inspicerer fanerne
  • Formanden for Aarhus Samvirkende Soldaterforeninger byder velkommen
  • Der lægges 5 buketter ved træerne
  • Randers Borgmester Torben Hansen holder mindetalen
  • Formanden for Aarhus Samvirkende Soldaterforeninger takker af
  • Der spilles ”Altid frejdig når du går”
  • Højtideligheden slutter.”

Aktuelt

Nordic Tour 2023 – 11. til 17. september

På Nordic Tour mødes 10 veteraner fra hvert af de nordiske lande og kører motorcykel sammen. Turen går på omgang mellem de nordiske lande og veteranforbund, og i år bliver turen arrangeret af veteraner i Sverige og går til Gotland. Turen starter mandag d. 11....

invitation til Peacekeepers Day 2023 i Kastellet

Traditionen tro hylder og ærer Danmarks Veteraner sammen med det officielle Danmark igen i år alle veteraner og deres pårørende for deres indsats i internationale missioner for Danmark gennem tiderne. Det sker på Peacekeepers Day 2. pinsedag, mandag den 29. maj 2023 i...

Gardermarch 2023

  Gardermarch arrangeres af Foreningen Gardermarch Gardermarch gennemføres søndag d. 17. september 2023 for 8. gang med start og mål på Garderkasernen i Høvelte. Det er en superhyggelig dag, der kombinerer motion, samvær og støtte til Livgardens veteranarbejde....

Invitation til peacekeepers day i Holstebro

Alle veteraner med eller uden medlemskab samt deres familier, indbudte gæster, vores venner fra forsvarsrelaterede foreninger, alle lokalforeninger og Veteran-Caféer vest for Store Bælt er inviteret til at deltage i Peacekeepers Day i Holstebro. Program: Kl. 1015...