Mindfulness for veteraner i Ringsted

Veteraner med efterreaktioner kan have god gavn af mindfulness. Derfor tilbyder Veterancentret hen over foråret mindfulness til de sjællandske veteraner.

Påtrængende erindringer, forhøjet alarmberedskab og forsøg på at undgå de ting, der skaber ubehag, er nogle af de følger, som veteraner med efterreaktioner kan opleve. Flere veteraner oplever, at de bliver bedre til at håndtere deres efterreaktioner ved at lære mindfulness. Derfor tilbyder Veterancentret undervisning i mindfulness hen over foråret.
”Vores gruppetilbud er rettet mod de veteraner, der oplever senfølger af deres udsendelse. Det kan være alt lige fra forskellige stresstilstande til depressionssymptomer. Det kan også være, at veteraner bliver uhensigtsmæssigt irriteret eller opfarende. Forløbet har til formål at lære veteranen nye og mere hjælpsomme måder at håndtere deres efterreaktioner på.” siger militærpsykolog Nikolai Andersen fra Veterancentret.

Hjemmearbejde
Undervisningen foregår i en gruppe, der mødes otte gange. Det er en militærpsykolog, der står for meditationsøvelserne og de teoretiske oplæg.
”Veteranen skal forpligte sig på et stabilt fremmøde og en times hjemmearbejde dagligt, hvor vedkommende arbejder selvstændig med det forskellige mindfulnessteknikker, vi underviser i,” siger Nikolai Andersen.

Gruppen begynder forventeligt den 2. april klokken 11. i Veterancentret i Ringsted. Interesserede kan henvende sig til militærpsykolog Nikolai Andersen på mail: vetc-mpa401@mil.dk.

Mindfulness ved Veterancentret

  • Tilbuddet er baseret på MBCT (Mindfulness Baseret Cognitiv Terapi) og er et gratis tilbud.
  • Der er begrænset antal deltagere på holdet.
  • Forud for opstart i gruppen skal du deltage i en forsamtale, hvor vi afstemmer forventninger til og målafklaring af at deltage i mindfulnessgruppen.
  • Vi forventer et stabilt fremmøde, ligesom du også skal forvente omkring en times daglig hjemmearbejde, hvor du selvstændigt arbejder med diverse mindfulnessteknikker via downloadede lydfiler til din smartphone.

Aktuelt

Nordic Tour 2023 – 11. til 17. september

På Nordic Tour mødes 10 veteraner fra hvert af de nordiske lande og kører motorcykel sammen. Turen går på omgang mellem de nordiske lande og veteranforbund, og i år bliver turen arrangeret af veteraner i Sverige og går til Gotland. Turen starter mandag d. 11....

invitation til Peacekeepers Day 2023 i Kastellet

Traditionen tro hylder og ærer Danmarks Veteraner sammen med det officielle Danmark igen i år alle veteraner og deres pårørende for deres indsats i internationale missioner for Danmark gennem tiderne. Det sker på Peacekeepers Day 2. pinsedag, mandag den 29. maj 2023 i...

Gardermarch 2023

  Gardermarch arrangeres af Foreningen Gardermarch Gardermarch gennemføres søndag d. 17. september 2023 for 8. gang med start og mål på Garderkasernen i Høvelte. Det er en superhyggelig dag, der kombinerer motion, samvær og støtte til Livgardens veteranarbejde....

Invitation til peacekeepers day i Holstebro

Alle veteraner med eller uden medlemskab samt deres familier, indbudte gæster, vores venner fra forsvarsrelaterede foreninger, alle lokalforeninger og Veteran-Caféer vest for Store Bælt er inviteret til at deltage i Peacekeepers Day i Holstebro. Program: Kl. 1015...