Møbler til afhentning

Camp Frøslev Barak H – 16 skal til at have nye møbler i spisestuen, derfor er der brugte funktionelle borde og stole, som måske kan bruges et andet sted. Hvis nogen kender en Lokalforening, Veterancafe eller andre som måske står og mangler, så giv endelig lyd. Hvis ingen kan bruge dem stilles de midlertidig på opbevaring og nok senere i genbrug mm.

Giv endelig lyd hvis nogen kan bruge de 4 borde 85 x 120 cm ca. 25 stole.

Princippet først til mølle.

Hvis det har interesse så skal du kontakte:

Ole Stokholm Pedersen
Leder Camp Frøslev. Frøslevlejren
Landskasserer Danmarks Veteraner
Mobil. 20626794
Mail. campfroeslev@80608030.dk

Aktuelt

Nordic Tour 2023 – 11. til 17. september

På Nordic Tour mødes 10 veteraner fra hvert af de nordiske lande og kører motorcykel sammen. Turen går på omgang mellem de nordiske lande og veteranforbund, og i år bliver turen arrangeret af veteraner i Sverige og går til Gotland. Turen starter mandag d. 11....

invitation til Peacekeepers Day 2023 i Kastellet

Traditionen tro hylder og ærer Danmarks Veteraner sammen med det officielle Danmark igen i år alle veteraner og deres pårørende for deres indsats i internationale missioner for Danmark gennem tiderne. Det sker på Peacekeepers Day 2. pinsedag, mandag den 29. maj 2023 i...

Gardermarch 2023

  Gardermarch arrangeres af Foreningen Gardermarch Gardermarch gennemføres søndag d. 17. september 2023 for 8. gang med start og mål på Garderkasernen i Høvelte. Det er en superhyggelig dag, der kombinerer motion, samvær og støtte til Livgardens veteranarbejde....

Invitation til peacekeepers day i Holstebro

Alle veteraner med eller uden medlemskab samt deres familier, indbudte gæster, vores venner fra forsvarsrelaterede foreninger, alle lokalforeninger og Veteran-Caféer vest for Store Bælt er inviteret til at deltage i Peacekeepers Day i Holstebro. Program: Kl. 1015...