NATO-dagen fejret på Bornholm

Det lykkedes ikke helt solen, at bryde igennem tågen, da lokalafdelingen af Danmarks Veteraner, den 4. april fejrede NATO-dagen.

Det skete ved en parade ved mindestenene i den lille mindelund på Almegårds Kaserne i Rønne.

Fanerne føres ind

Der var et flot fremmøde, såvel fra de inviterede soldaterforeninger, som fra vore egne medlemmer.

En æreskommando fra Opklaringsbataljonen, opstillet sammen med veteraner og gæster

En æreskommando fra Opklaringsbataljonen fuldendte den flotte parade.

Formand Helge Hansen fra lokalforeningen af Danmarks Veteraner, bød velkommen og holdt en kort tale, hvor han mindedes de veteraner, der havde betalt den ultimative pris, mens de var udsendt i NATO-missioner.

Formand for Danmarks Veteraner, Bornholm, Helge Hansen byder velkommen

Tillid og tejeneste

Fletpræst Kristoffer Nielsen holdt en varm tale, der gav stof til eftertanke, hvor han tog udgangspunkt i Det ny testamente.

Feltpræst Kristoffer Nielsen taler

”Tro er fast tillid til det, der håbes på, overbevisning om det, der ikke ses”

Tillid og tjeneste var nøgleordene i feltpræstens tale.

”Tillid er nemlig et ord, som vi først forstår, hvis vi har mødt og har oplevet tillid, for uden oplevelsen lader ordet sig næppe forklare tilfredsstillende”, lød det fra feltpræsten.

”Tillid. Det er et særligt privilegium –  at mødes her for at hædre og mindes de veteraner, som har forrettet tjeneste, for deres tjeneste er en del af en fælles grundforståelse af tillid – om man vil det eller ej”, fortsatte han

Om tjeneste, sagde feltpræsten blandt andet: ”. Det ligger i ordet, tjeneste er netop noget, som man gør for andre. Tjeneste betyder, at man sætter noget i spil og på spil i tro og tillid til, at det og den man tjener, er det værd”.

Endelig kom feltpræsten ind på det, at leve på en ø, noget han selv har erfaring med, idet han er vokset op på Færøerne.

Kristoffer Nielsens varme tale sluttede med en bøn, dedikeret til soldaten.

Et kig ind i geleddet med veteraner

Herefter var det tid til at lægge kranse ved mindestenene.

Ceremonimester, kaptajn Søren Pedersen gør honnør for fanerne

En officer fra Opklaringsbataljonen, lagde en krans og det samme gjorde formand Helge Hansen.

Efter højtideligheden, var der samling til en lille forfriskning i Veteranstuen.

Aktuelt

Nordic Tour 2023 – 11. til 17. september

På Nordic Tour mødes 10 veteraner fra hvert af de nordiske lande og kører motorcykel sammen. Turen går på omgang mellem de nordiske lande og veteranforbund, og i år bliver turen arrangeret af veteraner i Sverige og går til Gotland. Turen starter mandag d. 11....

invitation til Peacekeepers Day 2023 i Kastellet

Traditionen tro hylder og ærer Danmarks Veteraner sammen med det officielle Danmark igen i år alle veteraner og deres pårørende for deres indsats i internationale missioner for Danmark gennem tiderne. Det sker på Peacekeepers Day 2. pinsedag, mandag den 29. maj 2023 i...

Gardermarch 2023

  Gardermarch arrangeres af Foreningen Gardermarch Gardermarch gennemføres søndag d. 17. september 2023 for 8. gang med start og mål på Garderkasernen i Høvelte. Det er en superhyggelig dag, der kombinerer motion, samvær og støtte til Livgardens veteranarbejde....

Invitation til peacekeepers day i Holstebro

Alle veteraner med eller uden medlemskab samt deres familier, indbudte gæster, vores venner fra forsvarsrelaterede foreninger, alle lokalforeninger og Veteran-Caféer vest for Store Bælt er inviteret til at deltage i Peacekeepers Day i Holstebro. Program: Kl. 1015...