Nu sker der noget! – VeteranCafé NetVærk/ØST i bevægelse…

Slogan: Vi ønsker at være en aktiv del af noget større!

Det er med stor glæde, at Veteranstøtten i fredags har haft det første arbejdsmøde og workshop for etablering af et VeteranCafé NetVærk/Øst.

Arbejdsmødet blev afholdt hos VeteranCafé Næstved og med deltagelse af ‘Fortroppen’ , der bestod af repræsentanter fra Veterancaféerne i Lejre, Køge, Sydkysten, Hørsholm og Næstved samt projektgruppen fra Veteranstøtten.

Fremtidsperspektiver…

Opgaven for arbejdsmødet var at sætte rammerne for en egentlig samling af Sjællandske VeteranCaféer , som vil finde sted i efteråret. Nærmere herom tilgår via Veteranstøttens hjemmeside, ligesom der vil blive sendt Invitationer til målgruppen.

Formålet med etablering af et egentlig VeteranCafé NetVærk/ØST er:

  • At arbejde aktivt med opbygning af gode personlige relationer og et veteran fællesskab gennem en konstruktivt og struktureret erfarings- og videndeling
  • At synliggøre Veterancentrets, Danmarks Veteraners og Veteranstøttens veteranindsats
  • At skabe bevidsthed om, at netværk er en effektiv ‘viden og inspirations bank’
  • At give VeteranCaféerne værktøjer til opbygning af en effektiv netværkskultur gennem devisen ‘Veteraner støtter veteraner’
  • At inspirere Veteran Caféernes formænd og bestyrelse til en aktiv VeteranCafé ledelse, markedsføring og netværks deltagelse
  • At tilbyde en ‘mentor’ eller ‘sparringspartner’ for udvikling af et godt og effektivt bestyrelsesarbejde
  • At dele viden og erfaringer omkring bestyrelsens opgave: Før, under og efter generalforsamlingen

Interesseret? – Vil du vide mere? – så er du mere end velkomme til at kontakte ovennævnte deltagere samt Mogens Birch-Larsen fra Veteranstøttens informations- og uddannelsesudvalget jf. nedenstående.

PS! Del gerne denne information til dine relevante kontakter.

Aktuelt

Invitation til NORDIC TOUR på MC

Nordic Tour 2024 - 26. Juli til 5. august På Nordic Tour mødes 10 veteraner fra hvert af de nordiske lande og kører motorcykel sammen. Turen går på omgang mellem de nordiske lande og veteranforbund, og i år bliver turen arrangeret af veteraner i det sydlige Finland....

MC Touring indkalder til generalforsamling

Kære veteraner, motorcyklister og medlemmer af Danmarks Veteraners MC Touring Indkaldelse til foreningens første ordinære generalforsamling på KFUM Soldaterhjem Treldevej 99, 7000 Fredericia lørdag d. 16. marts kl. 12.30. Tilmelding sker til Vrcfyn@mail. dk senest d....

Tilmelding til vandretur til Island

Tilmeldingen lukker automatisk, når der er kommet 30 ansøgninger. Ansøgningen lukkede 1. februar kl. 15.45. Herefter vil turudvalget trække lod blandt ansøgerne.  Du kan læse om turen her    

Vil du med på vandretur til Island?

Friluftsudvalget tager på vandretur på Island med 8 deltagere. Vi skal besøge Hornstrandir, et fantastisk naturreservat i Islands yderste hjørne, kun 50 kilomter fra Polarcirklen. Et sted, hvor kun få mennesker bor om sommeren og hvor naturen er, som den altid har...