Nu sker der noget! – VeteranCafé NetVærk/ØST i bevægelse…

Slogan: Vi ønsker at være en aktiv del af noget større!

Det er med stor glæde, at Veteranstøtten i fredags har haft det første arbejdsmøde og workshop for etablering af et VeteranCafé NetVærk/Øst.

Arbejdsmødet blev afholdt hos VeteranCafé Næstved og med deltagelse af ‘Fortroppen’ , der bestod af repræsentanter fra Veterancaféerne i Lejre, Køge, Sydkysten, Hørsholm og Næstved samt projektgruppen fra Veteranstøtten.

Fremtidsperspektiver…

Opgaven for arbejdsmødet var at sætte rammerne for en egentlig samling af Sjællandske VeteranCaféer , som vil finde sted i efteråret. Nærmere herom tilgår via Veteranstøttens hjemmeside, ligesom der vil blive sendt Invitationer til målgruppen.

Formålet med etablering af et egentlig VeteranCafé NetVærk/ØST er:

  • At arbejde aktivt med opbygning af gode personlige relationer og et veteran fællesskab gennem en konstruktivt og struktureret erfarings- og videndeling
  • At synliggøre Veterancentrets, Danmarks Veteraners og Veteranstøttens veteranindsats
  • At skabe bevidsthed om, at netværk er en effektiv ‘viden og inspirations bank’
  • At give VeteranCaféerne værktøjer til opbygning af en effektiv netværkskultur gennem devisen ‘Veteraner støtter veteraner’
  • At inspirere Veteran Caféernes formænd og bestyrelse til en aktiv VeteranCafé ledelse, markedsføring og netværks deltagelse
  • At tilbyde en ‘mentor’ eller ‘sparringspartner’ for udvikling af et godt og effektivt bestyrelsesarbejde
  • At dele viden og erfaringer omkring bestyrelsens opgave: Før, under og efter generalforsamlingen

Interesseret? – Vil du vide mere? – så er du mere end velkomme til at kontakte ovennævnte deltagere samt Mogens Birch-Larsen fra Veteranstøttens informations- og uddannelsesudvalget jf. nedenstående.

PS! Del gerne denne information til dine relevante kontakter.

Aktuelt

Årsberetning Danmarks Veteraner & Veteranstøtten

Velkommen til Danmarks Veteraners Årsberetning Dyk ned i årsberetningen og bliv klogere på, hvad der er sket og set i løbet af 2022. Bemærk, at vi i år har valgt at samle årsberetningen i én. Det er en fælles beretning for aktiviteter i både foreningen Danmarks...

Veteranstøtten inviterer til familietræningslejr i Vejen Idrætscenter

TILMELDING ER LUKKET VETERANSTØTTENs Idrætsudvalg arrangerer familietræningslejr i Vejen Idrætscenter d. 17.-19. februar 2023 Igen i år inviterer Veteranstøtten veteranfamilier til træningslejr i Vejen Idrætscenter. Du og din familie kan komme med i den sidste weekend...

Få din afviste veteransag genoptaget

Som tidligere udsendt soldat (veteran) eller statsansat med sent diagnosticeret posttraumatisk belastningsreaktion har du mulighed for at få en såkaldt ”second opinion” speciallægeerklæring. Der er ikke længere en frist på 5 år for at få indhentet en sådan...