Ny Veteran Cafe i Randers

Ny café for tidligere udsendte, samt deres pårørende, åbner den 7. oktober 2016 i Frivillighedens Hus (Kirketorvet 2A, Randers). Bag idéen til cafeen står fire veteraner: Jesper Bahnsen , Nils Jakobsen, Jimmi Wittenhoff og Bo Møller, som ønsker at skabe et lokalt netværk for veteraner. Cafeen holder åben hver fredag mellem 14 og 18.

”Veteran Cafeen” henvender sig til alle, som har været udsendt: sundhedspersonale, politi, nødhjælpsarbejdere, militært personel mv. samt deres pårørende. Cafeen drives, uden offentlige midler, af frivillige og er tænkt som et frirum uden nogen form for binding til det offentlige system. Et sted hvor der ikke bliver registreret eller betales kontingent. Caféen er ikke et tilbud om behandling, men der er et stort ønske om at hjælpe, hvor man kan.

Behov for Veteran Café

Motivationen for at starte cafeen har Jesper, Nils, Jimmi og Bo, fået fordi de kan se et behov, som ikke bliver opfyldt. Målet er at skabe et lokalt netværk, som kan støtte op om den enkelte veteran eller pårørende, samt styrke relationer og ressourcer. Målgruppen er de over 500 veteraner i Randers kommune samt deres pårørende.

Åbent hus d. 7. oktober 2016

Fredag d. 7. oktober kl. 14:00-18:00 bydes der for første gang indenfor i Veteran Cafeen. Alle interesserede er velkommen til at kigge forbi. Der vil være frisk kaffe på kanden og lidt kage, samt mulighed for at stille spørgsmål og blive klogere på projektet.

Aktuelt

Nordic Tour 2023 – 11. til 17. september

På Nordic Tour mødes 10 veteraner fra hvert af de nordiske lande og kører motorcykel sammen. Turen går på omgang mellem de nordiske lande og veteranforbund, og i år bliver turen arrangeret af veteraner i Sverige og går til Gotland. Turen starter mandag d. 11....

invitation til Peacekeepers Day 2023 i Kastellet

Traditionen tro hylder og ærer Danmarks Veteraner sammen med det officielle Danmark igen i år alle veteraner og deres pårørende for deres indsats i internationale missioner for Danmark gennem tiderne. Det sker på Peacekeepers Day 2. pinsedag, mandag den 29. maj 2023 i...

Gardermarch 2023

  Gardermarch arrangeres af Foreningen Gardermarch Gardermarch gennemføres søndag d. 17. september 2023 for 8. gang med start og mål på Garderkasernen i Høvelte. Det er en superhyggelig dag, der kombinerer motion, samvær og støtte til Livgardens veteranarbejde....

Invitation til peacekeepers day i Holstebro

Alle veteraner med eller uden medlemskab samt deres familier, indbudte gæster, vores venner fra forsvarsrelaterede foreninger, alle lokalforeninger og Veteran-Caféer vest for Store Bælt er inviteret til at deltage i Peacekeepers Day i Holstebro. Program: Kl. 1015...