Nyhedsbrev fra “Udsendt af Danmark”

Danmarks Veteraner har modtaget nedenstående mail fra Udsendt af Danmark, som vi viderebringer til information af læsere af Veteranstøttens og Danmarks Veteraners sociale medier.

At hjælpe andre

Kære Danmarks Veteraner

Først og fremmest en (for os) rigtig god nyhed.

Vi har været så heldige, at både Slots- og Kulturstyrelsen og Forsvarets Veterancenter har imødekommet vores ansøgninger om støtte, så vi kan fortsætte projektets folkeoplysende arbejde og samtidig være med til at skabe et bredere og mere nuanceret billede af alle de danskere, der har været udsendt til krig, kriser og katastrofer – og gennem indsigt og forståelse arbejde for den brede anerkendelse af alle Danmarks veteraner.

Midlerne går ubeskåret til at producere flere fortællinger, lave et undervisningshæfte og sikre en ny og opdateret version af udstillingen ´Gennem Ild & Vand´, der starter sin turné rundt i landet den 18. maj i Glostrup.

Den første nye fortælling er Mikkel, der vælger en uddannelse som pædagog fra for at blive soldat. Han har en romantiseret drøm om hæren, om at være soldat og om at hjælpe andre.

Virkeligheden er dog alt andet end romantisk. Se og hør hele Mikkels fortælling herGod torsdag,
Teamet bag Udsendt Af Danmark.

Se dagens fortælling

Aktuelt

Nordic Tour 2023 – 11. til 17. september

På Nordic Tour mødes 10 veteraner fra hvert af de nordiske lande og kører motorcykel sammen. Turen går på omgang mellem de nordiske lande og veteranforbund, og i år bliver turen arrangeret af veteraner i Sverige og går til Gotland. Turen starter mandag d. 11....

invitation til Peacekeepers Day 2023 i Kastellet

Traditionen tro hylder og ærer Danmarks Veteraner sammen med det officielle Danmark igen i år alle veteraner og deres pårørende for deres indsats i internationale missioner for Danmark gennem tiderne. Det sker på Peacekeepers Day 2. pinsedag, mandag den 29. maj 2023 i...

Gardermarch 2023

  Gardermarch arrangeres af Foreningen Gardermarch Gardermarch gennemføres søndag d. 17. september 2023 for 8. gang med start og mål på Garderkasernen i Høvelte. Det er en superhyggelig dag, der kombinerer motion, samvær og støtte til Livgardens veteranarbejde....

Invitation til peacekeepers day i Holstebro

Alle veteraner med eller uden medlemskab samt deres familier, indbudte gæster, vores venner fra forsvarsrelaterede foreninger, alle lokalforeninger og Veteran-Caféer vest for Store Bælt er inviteret til at deltage i Peacekeepers Day i Holstebro. Program: Kl. 1015...