Operation FARAWAY Golfen

Iraks krig med Iran i 1980 kostede Irak enorme summer. Da krigen blev afsluttet, var landet i en milliardgæld. Landets leder, Saddam Hussein, var af den opfattelse, at nabostaten Kuwait ulovligt havde pumpet olie op fra et oliefelt, der lå både i Irak og Kuwait, og solgt olien med stor fortjeneste under krigen. Den påståede ulovlige boring havde ifølge Hussein medført, at Irak havde mistet store beløb. Han ville derfor have kompensation for det økonomiske tab fra Kuwait, men dette afslog, hvilket i Bagdad blev set som en aggression – og d. 2. august 1990 indledte Irak, hvad der for eftertiden skulle blive kendt som Den Første Golfkrig. Irak, der på daværende tidspunkt havde verdens 4. største militær, fik hurtigt erobret Kuwait. På to dage var Kuwait besat, Hvis Hussein havde tænkt sig at føre krigen videre og overtage de saudiarabiske oliefelter, ville han have kontrollen over halvdelen af verdens olieressourcer. Da især Saudi-Arabien og USA var bekymrede for dette og i forvejen kraftigt fordømte Iraks besættelse af den suveræne stat Kuwait, besluttede USA, Saudi-Arabien og 25 andre nationer at intervenere med et mandat fra FN.

Opbygningsfasen gik under navnet Operation Desert Shield, derefter skiftede koalitionen strategi og overgik i den offensiv fase af Golfkrigen med henblik på at befri Kuwait. Denne fase blev benævnt Operation Desert Storm.

Selvom der ikke findes et komplet overblik over, hvor meget personel og hvor mange fartøjer, der var på koalitionens side, så estimeres det, at denne rådede over omkring 700.000 soldater, 1.700 fly, 2.000 tanks og 190 skibe. Et af disse skibe var korvetten Olfert Fischer– populært døbt ”Golfert” – der dermed markerede den første operation af et dansk orlogsfartøj uden for Europas grænser siden kolonitiden. Besætningen blev udvidet fra 92 til 100 mand med en læge, en orlogspræst, en tolk og nogle specialister, og bestod nu af 16 officerer, 11 befalingsmænd af sergentgruppen, 63 marinekonstabler (stampersonel), 8 værnepligtige, 1 orlogspræst og 1 tolk.
Da skibet skulle kunne modstå op til 50 graders varme og en høj fugtighed, gennemgik hun en mindre ombygning, så man var i stand til at kunne klare det noget anderledes vejr, danskerne skulle møde i den Persiske Golf. Korvetten blev også tilpasset på det våbentekniske område, herunder udrustet med Stinger-missiler (et jord-til-luft missil) som supplement til skibets normale forsvarsvåben, Sea Sparrow.
I Norge var der d. 31. august 1990 truffet beslutningen om, at kystvagtfartøjet Andenes skulle stilles til rådighed for Olfert Fischer som forsyningsskib med reservedele, ammunition m.m. Et dansk forsyningshold gjorde tjeneste ombord på Andenes. De to skibe mødte hinanden d. 19. oktober i området og var dermed klar til Operation Faraway. Den dansk-norske udsendelse opererede i den Persiske Golf med krigsskibe fra syv andre lande såsom Canada, Argentina og Oman.

Selve Golfkrigen varede fra d. 2. august 1990 til d. 28. februar 1991, hvorefter Iraks besættelse af Kuwait var slut. Olfert Fischer forlod København d. 12. september og nåede sit mål i Jebel Ali i De Forenede-Arabiske Emirater d. 3. oktober 1990. Ved krigens afslutning forlagde skibet tilbage til Danmark og var retur d. 15. september 1991.

Aktuelt

Veteranstøttens Livsstilsændringskursus

Kære veteran Veteranstøtten gennemfører endnu engang et kursus i Livsstil Vil du blive inspireret til fysisk træning, ændre dine kostvaner, lære at finde motivationen til at holde fast i de gode vaner og hjælp til at kassere de dårlige? Så er kurset måske noget for...

Familietræningslejr i Vejen

VETERANSTØTTENs Idrætsudvalg arrangerer familietræningslejr i Vejen Idrætscenter 20-22 OKT 2023. TILMELDING ER LUKKET (Kl. 15.00 22.09.2023) Sidste weekend i efterårsferien, d. 20. - 22. oktober kan du og din familie komme med VETERANSTØTTEN på idrætsophold i Vejen...

Danmarks Veteraners medlemsmagasin er klar

I denne udgave af magasinet kan du læse om de mange flagdagsmarkeringer, der har været rundt om i landet, noget om at søvn, efterskoleelevernes march for Danmarks Veteraner og meget, meget mere. De af jer, der har bestilt magasin i fysisk form vil snarest muligt...

Bushcraft smedearbejde

Veteranstøttens friluftsudvalg inviteret på kursus i smedearbejde Bushcraft smedearbejde Har du lyst til at deltage på et smedekursus hvor du kan lave dit eget friluftsgrej m.m. er her et godt tilbud til dig. Indhold Skærende værktøj, vikingegrej, smykker af jern mm....