På skolebænk med Hjemmeværnet

På Hjemmeværnets Sommerkursus i Nymindegab, deltog to veteraner fra Veteranstøtten Dan og Carl, der var så heldige at blive optaget. Kurset blev afholdt på en helt anden måde end den vi fra Hæren var vant til. Udover kursister deltog hele familien – koner, mænd, veninder og børn, i alt godt 500 personer, dertil deltog også repræsentanter fra US Home Guard, Letland og Litauen

Der var lavet arrangementer for børn i flere aldersgrupper og for ikke kursister, mens kursisterne var optaget af at lære noget.

Der var i alt 19 forskellige kurser, der blev afviklet samtidig fra søndag til fredag fra 0800 – 1700, så det var et enormt puslespil, der var stablet på benene samt en logistik, der også skulle spille.

Morgenappel startede med en ”peptalk” fra kursusleder MJ Lars Hager, derefter overtog skolechefen OB Jens Sund ordet, Dannebrog blev hejst og der blev sunget morgensang ledsaget af trompetspil, en god begyndelse på dagen. Derefter startede kurserne, vi fra Veteranstøtten var på mediekursus, hvor målet var at lære journalistikkens, pressefotografens regler og love således, at vi på lovlig vis kunne få lavet en feltavis.

[ezcol_1half][/ezcol_1half] [ezcol_1half_end][/ezcol_1half_end]

Den ekspertise vore instruktører udviste var superb, der var ingen vaklen i geledderne, vi blev på kammeratlig vis vejledt i pressens meritter, så både Dan og jeg afsluttede kurset med stort udbytte. En stor tak til Hjemmeværnsskolen

 

Aktuelt

Nordic Tour 2023 – 11. til 17. september

På Nordic Tour mødes 10 veteraner fra hvert af de nordiske lande og kører motorcykel sammen. Turen går på omgang mellem de nordiske lande og veteranforbund, og i år bliver turen arrangeret af veteraner i Sverige og går til Gotland. Turen starter mandag d. 11....

invitation til Peacekeepers Day 2023 i Kastellet

Traditionen tro hylder og ærer Danmarks Veteraner sammen med det officielle Danmark igen i år alle veteraner og deres pårørende for deres indsats i internationale missioner for Danmark gennem tiderne. Det sker på Peacekeepers Day 2. pinsedag, mandag den 29. maj 2023 i...

Gardermarch 2023

  Gardermarch arrangeres af Foreningen Gardermarch Gardermarch gennemføres søndag d. 17. september 2023 for 8. gang med start og mål på Garderkasernen i Høvelte. Det er en superhyggelig dag, der kombinerer motion, samvær og støtte til Livgardens veteranarbejde....

Invitation til peacekeepers day i Holstebro

Alle veteraner med eller uden medlemskab samt deres familier, indbudte gæster, vores venner fra forsvarsrelaterede foreninger, alle lokalforeninger og Veteran-Caféer vest for Store Bælt er inviteret til at deltage i Peacekeepers Day i Holstebro. Program: Kl. 1015...