Parade i anledning af EU-dagen d. 9. maj

Danmarks Veteraner og Veteranstøtten inviterer alle til at deltage i markeringen af EU-dagen i Kastellet tirsdag den 9. maj 2023 til ære for og anerkendelse af danske veteraner udsendt i EU-regi og deres pårørende. 

Tidsplan: 

KL 10.30 – 10.55 

 • • Inviterede gæster ankommer og indtager den anviste plads 
 • • Opstilling af veteraner og faner på paradepladsen 
 • • Orkester musicerer 

Kl. 11.00 – 11.30 

 • • Landsformanden for Danmarks Veteraner inspicerer paraden og lægger krans ved Monumentet 
 • • Velkomsttale v/ landsformanden for Danmarks Veteraner, Niels Hartvig Andersen 
 • • Kort tale ved tidligere EU Udsendte og Veteran Lars. Madsen 
 • • Den ny indstiftede Danmarks Veteraners EU 50 års mindemedalje fordeles 
 • • Paraden afsluttes. 

Kl. 11.30 – 12.30 Reception i Kastellet 

Kl. 12.45 – 14.15 Foredrag: Information vedrørende den danske EU indsats – sikkerhedspolitiske instrumenter og perspektiver. 

Ønsker du at deltage, bedes du tilmelde dig her af hensyn til bestilling af mad og drikke. Det sker ved at sende en mail til acs@danmarksveteraner.dk, hvor du oplyser:

 • Fulde navn
 • Har du været udsendt i en EU (CSDP mission), hvis ja, hvilke og årstal
 • Rang / Funktion
 • Oplysning om, hvorvidt du deltager i
  • parade
  • Receptionen
  • Informationsforedrag

I den samlede ramme for dagens program indgår også muligheden for at besøge Informationscentret for Danmarks Internationale tjeneste siden 1948.  

Der er gratis bilparkering på Kirkepladsen i Kastellet. Adgang til Kastellet sker på dagen via Kongeporten. 

Påklædning: Uniform M/69 eller tilsvarende, civil påklædning eller ”Soldaterforeningsuniform”.

 

Hjemmeværnet hjælper ved FRONTEX

Aktuelt

Nordic Tour 2023 – 11. til 17. september

På Nordic Tour mødes 10 veteraner fra hvert af de nordiske lande og kører motorcykel sammen. Turen går på omgang mellem de nordiske lande og veteranforbund, og i år bliver turen arrangeret af veteraner i Sverige og går til Gotland. Turen starter mandag d. 11....

invitation til Peacekeepers Day 2023 i Kastellet

Traditionen tro hylder og ærer Danmarks Veteraner sammen med det officielle Danmark igen i år alle veteraner og deres pårørende for deres indsats i internationale missioner for Danmark gennem tiderne. Det sker på Peacekeepers Day 2. pinsedag, mandag den 29. maj 2023 i...

Gardermarch 2023

  Gardermarch arrangeres af Foreningen Gardermarch Gardermarch gennemføres søndag d. 17. september 2023 for 8. gang med start og mål på Garderkasernen i Høvelte. Det er en superhyggelig dag, der kombinerer motion, samvær og støtte til Livgardens veteranarbejde....

Invitation til peacekeepers day i Holstebro

Alle veteraner med eller uden medlemskab samt deres familier, indbudte gæster, vores venner fra forsvarsrelaterede foreninger, alle lokalforeninger og Veteran-Caféer vest for Store Bælt er inviteret til at deltage i Peacekeepers Day i Holstebro. Program: Kl. 1015...