Parade i Mindelunden ved Rindsholm Kro

Kan du ikke komme til København, har vi modtaget denne invitation til arrangement i Mindelunden – alle medlemmer og støttemedlemmer er velkomne til at deltage.

Danmarks Veteraner Viborg og Omegn afholder et arrangement tirsdag d.4 april i anledning af NATO-dagen i Mindelunden ved Rindsholm Kro,

Arrangementet starter kl. 18.30, og når vi er færdig ved Mindestenen er der spisning på kroen, menuen er Skinkeschnitzel med tilbehør inkl. en øl eller vand og derefter kaffe, prisen er 150 kr. pr. person, Hanne vil gerne at der bliver afregnet til undertegnede eller Kassereren med kontanter, så
vi ikke alle sammen skal ind til disken for at betale, tilmelding senest d.25 marts til mail  erk@webspeed.dk eller tlf. 23249295

 

Aktuelt

Nordic Tour 2023 – 11. til 17. september

På Nordic Tour mødes 10 veteraner fra hvert af de nordiske lande og kører motorcykel sammen. Turen går på omgang mellem de nordiske lande og veteranforbund, og i år bliver turen arrangeret af veteraner i Sverige og går til Gotland. Turen starter mandag d. 11....

invitation til Peacekeepers Day 2023 i Kastellet

Traditionen tro hylder og ærer Danmarks Veteraner sammen med det officielle Danmark igen i år alle veteraner og deres pårørende for deres indsats i internationale missioner for Danmark gennem tiderne. Det sker på Peacekeepers Day 2. pinsedag, mandag den 29. maj 2023 i...

Gardermarch 2023

  Gardermarch arrangeres af Foreningen Gardermarch Gardermarch gennemføres søndag d. 17. september 2023 for 8. gang med start og mål på Garderkasernen i Høvelte. Det er en superhyggelig dag, der kombinerer motion, samvær og støtte til Livgardens veteranarbejde....

Invitation til peacekeepers day i Holstebro

Alle veteraner med eller uden medlemskab samt deres familier, indbudte gæster, vores venner fra forsvarsrelaterede foreninger, alle lokalforeninger og Veteran-Caféer vest for Store Bælt er inviteret til at deltage i Peacekeepers Day i Holstebro. Program: Kl. 1015...