Peacekeepers Day 2021

Deltag i en festlig Peacekeepers Day i Kastellet lørdag den 29. maj 2021.

Coronaens hærgen kan ikke afholde Danmarks Veteraner fra at markere Peacekeepers Day lørdag den 29. maj 2021 i respekt for veteraners deltagelse i alverdens brændpunkter.

Med Danmarks Veteraner som initiativtager, vil der blive arrangeret flere forskellige arrangementer og ceremonier på Kastellet i København for at markere Peacekeepers Day 2021. Alle arrangementer og ceremonier vil blive gennemført inden for rammerne af gældende corona-restriktioner, så det er sikkert for alle at deltage.

Peacekeepers Day i Kastellet omfatter flere særskilte arrangementer bl.a. Gudstjeneste i Kastellets kirke, Kranselægning på De Blå Baretters Mindesten og Kranselægning på ”Monumentet for Danmarks internationale indsats efter 1948”, dekorering af indstillede veteraner med fortjenstmedaljer, samt dekorering af 60 års- 50 års- og 25 års jubilarer med mindemedaljer for tjeneste i internationale missioner for Danmark, samt en ”Open Air” reception på paradepladsen med lidt godt at spise og drikke.
Da corona restriktioner forhindrede dekorering med mindemedaljer i 2020, vil såvel de der havde jubilæum i 2020, som de der har jubilæum i 2021 blive dekoreret med mindemedaljer i år.

Arrangementet er gratis og deltagelse i et eller flere arrangementer er åben for alle veteraner; men da arrangementet skal afholdes inden for rammerne af gældende forsamlingsforbud, vil der være et begrænset antal deltagerpladser til rådighed. Af samme årsag kan pårørende ikke forventes at kunne deltage på paradepladsen uden særlig invitation. Pårørende er velkomne til at overvære arrangementet på paradepladsen fra tilskuerplateauet på volden nord for paradepladsen.

Pladserne fordeles via tilmelding på hjemmesiden efter ”Først til Mølle” princippet, idet dog medaljetagere herunder 60 års-, 50 års-, 25 års jubilarer vil blive prioriteret. Når det tilladte antal deltagere er nået – jf. det forsamlingsforbud der vil være gældende den 29. maj 2021 – vil det ikke længere være muligt at tilmelde sig, ligesom det kan blive nødvendigt at aflyse nogle af de sidst tilmeldte.

Til at kaste glans og ære over veteranernes indsats for Danmark har vi også inviteret en række personer fra det officielle Danmark bl.a. repræsentanter fra Regeringen, Folketinget, Forsvarets ledelse, Politiet, Beredskabsstyrelsen m.fl.

Den Kongelige Livgardes Æreskommando og Tambour-korps, Danmarks Veteraners Æres-kommando, Danmarks Veteraners lokalforeningsfaner, et musikkorps fra hjemmeværnet vil deltage og forme nogle smukke rammer om dagen.

Arrangementer på Peacekeepers Day den 29. maj i Kastellet:
Kl. 09.00 – 11.30: Veteraner møder og indskrives.

Arrangement I:
Kl. 10.00 – 11.00: Gudstjeneste til ære for veteraner i Kastellet smukke kirke.

Arrangement II
Kl. 11.00 – 11.30: Lægning af blomst på De Blå Baretters Mindesten i Kastellet.

Arrangement III
Kl. 11.30 – 11.55: Opstilling til parade ved ”Monumenter for Danmarks Internationale Indsats siden 1948”.

Kl. 12.00 – 13.00: Parade med kranselægning ved Monumentet.

 • Kranselægning.
 • Hyldesttale til veteraner og deres pårørende.
 • Dekorering med ”60 års egeblad på mindemedalje for tjeneste i Gaza eller Congo i 1960 eller 1961, 50 års Mindemedalje for tjeneste på Cypern og andre missioner i 1970 eller 1971 og 25 års mindemedalje for tjeneste på Balkan og andre missioner i 1995 eller 1996”.
 • Dekorering af indstillede veteraner med bl.a. ”The Board of the Nordic Blue Berets Medal of Honor” samt ”Danmarks Veteraners Fortjenstmedalje”.

Arrangement IV
Kl. 13.00 – 14.30: Open Air reception og kammeratligt samvær for tilmeldte veteraner.

De forskellige arrangementers placering i Kastellet

Parade ved ”Monumentet for Danmarks internationale indsats efter 1948”

INFORMATIONER:

Tilmelding.
Tilmelding skal foretages inden den 21. maj 2021 her på Danmarks Veteraners Hjemmeside.

Tilmeld dig hellere i dag end i morgen, hvis du vil være sikker på at få en festlig oplevelse i Kastellet den 29. maj 2021, som et tiltrængt afbræk i corona-tidens ensformighed.

Transport og Parkering.
I kan tage toget til Østerport og spadsere til Kastellet, hvor der er indskrivning og information om dagens forløb fra kl. 09.00. Der er gratis parkering på Kirkepladsen i Kastellet fra kl. 08.00.

Betaling.
Som udgangspunkt er alle arrangementer – inklusive veteranmærke, medaljer til indstillede samt reception – gratis for alle veteraner, der er tilmeldt senest den 21. maj 2021.

Alle medlemmer af Danmarks Veteraner, der er tilmeldt og til stede for at fejre deres:

 • 60-års jubilæum for tjeneste i Gaza eller Congo i 1960 eller 1961,
 • 50-års jubilæum for tjeneste på Cypern og andre missioner i 1970 eller 1971,
 • 25-års jubilæum for tjeneste på Balkan og andre missioner i 1993 eller 1994,

bliver dekoreret med egeblad og mindemedaljer på dagen uden beregning.
Hvis du ikke er medlem af Danmarks Veteraner, har jubilæum som anført og ønsker at blive dekoreret med anførte mindemedaljer ved paraden, skal du selv betale for din mindemedalje. (ca. 200 kr. der betales ved indskrivningen på dagen.).

Påklædning.
Vi forventer, at du er tækkeligt klædt (uniform eller passende civil påklædning). Vi forventer endvidere, at du bærer dine evt. medaljer på venstre side af brystet (over hjertet), samt om muligt, din missionsbaret og evt. ”blåt udstyr”, hvis du har været udsendt i en FN-mission.

FN-Museet.
Vil være til stede i Kastellet på dagen med en salgsbod, hvor du bl.a. vil kunne købe ” Blåt Udstyr”, FN-mærke i baretudgave, veteranmærke i baretudgave og meget andet veteranudstyr.
Du kan også bestille det på forhånd via FN-Museets hjemmeside (www.fnmuseet.dk)

Medaljer til veteraner der dekoreres på Peacekeepers Day.
Som det fremgår af programmet for paraden, vil der blive dekoreret med en række forskellige medaljer på Peacekeepers Day til tilmeldte og tilstedeværende veteraner.

 • The Board of the Nordic Blue Berets Medalje of Honor. En kongeligt approprieret medalje, der kan tildeles personer, der har gjort en god indsats under udsendelsen og/eller i internationalt fredsarbejde og som støtter op om veteranarbejdet såvel nationalt som internationalt. Medaljen findes i graderne bronze, sølv og guld. Man skal være indstillet af en lokalforening eller hovedbestyrelsen for at få den.
 • Danmarks Veteraners Fortjenstmedalje, der kan tildeles personer, både medlemmer og ikke medlemmer, der har ydet en særlig indsats for foreningen og for arbejdet med veteraner. Hæderstegnet findes i graderne bronze, sølv og guld. Man skal være indstillet af en lokalforening eller hovedbestyrelsen for at få den.
 • 60 års markering med egeblad på 50 års Mindemedalje for tjeneste i Gaza eller Congo i 1960 eller 1961. Du skal anføre, at du har 60-års jubilæum under tilmeldingen.
 • 50 års mindemedalje for tjeneste på Cypern i 1970 eller 1971. Du skal anføre, at du har 50-års jubilæum under tilmeldingen.
 • 50 års mindemedalje for tjeneste i andre missioner end Cypern (Medaljen benævnes ”Små Missioner”). En ny-indstiftet medalje, der uddeltes for første gang ved Peacekeepers Day 2018. Du skal anføre, at du har 50-års jubilæum fra en sådan mission i 1970 eller 1971 ved tilmelding.
 • 25 års mindemedalje for tjeneste på Balkan. Du skal anføre, at du har 25-års jubilæum fra en sådan mission i 1995 eller 1996 under tilmeldingen.
 • 25 års mindemedalje for tjeneste i andre missioner end på Balkan (Medaljen benævnes ”Små Missioner”). En ny-indstiftet medalje, der uddeltes for første gang ved Peacekeepers Day 2018. Du skal anføre, at du har 25-års jubilæum fra en sådan mission i 1995 eller 1996 ved tilmelding.

Corona-situationen
Hjemmesiden vil løbende blive opdateret i takt med udviklingen i corona-situationen.

Så hold godt øje med hjemmesiden. Her vil det blive meddelt, hvis corona-situationen tvinger os til at aflyse et eller flere af anførte arrangementer.
Skulle gældende forsamlingsforbud på dagen tvinge os til at aflyse et antal tilmeldte veteraner, vil det blive meddelt personligt pr e-mail/telefon til de sidst tilmeldte.

Har du spørgsmål så ret dem til:
Peter Kragh Nielsen,
E-mail: pkn@danmarksveteraner.dk,
telefon 21 15 52 60.

Slut op og vær med til at gøre den 29. maj til en festlig dag i Kastellet. Tilmed dig nu til Peacekeepers Day 2021.  TILMELD

Aktuelt

Holstebro – den 29. maj 2024

Peacekeepers Day i Holstebro Kl. 1615 –1655                     Modtagelse af gæster og faneborg Kl. 1645 –                            Opstilling af faneborg samt parade Kl. 1700                               Velkomst                                           ...

Mød Danmarks Veteraner og Veteranstøtten på Folkemødet 2024

Landsformand Carsten Rasmussen og et hold fra Danmarks Veteraner og Veteranstøtten deltager i Folkemødet 2024. Vi informerer om veteransagen og debatterer aktuelle veteranpolitiske spørgsmål. Kom og få en snak med os på festivalpladsen eller ude i byen og deltag i...

INVITATION: Ro i naturen

Kom med på en weekend hvor vi kommer ned i gear, og der er fokus på naturen, og hyggen omkring bålet. Tid til at fordybe sige i hvad naturen kan, som et hjælpemiddel til at få ro på sanserne. Samtidig med at der også vil være mulighed or at fordybe sig i små...

UDSOLGT: Invitation til familieoplevelsesdag i Fårup Sommerland

UDSOLGT: Danmarks Veteraner & Veteranstøttens aktivitetsudvalg inviterer Veteraner og deres ægtefæller, kærester, samlever, og børn til en oplevelsesdag i Fårup Sommerland Lørdag den 01. juni 2024. Kl. 08.30. Vi mødes ved hovedindgangen Fårup Sommerland (ALLE...