Presseklip for Veteraner, uge 03/2018

Presseklip indsamlet i ugen 15. – 21. januar 2018


Mulighed for genoptagelse af afviste veteransager

Kilde: HKKF, 16. januar 2018

Har du som veteran fået afvist en psykisk sygdom som en arbejdsskade, kan du nu få din sag genoptaget. Det er en del af den veteranpakke, som regeringen fremlagde i september 2017.

Beder du om at få din sag genoptaget, vil du få en ny speciallægeerklæring. Den vil Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) se på sammen med resten af oplysningerne i din sag, når de skal genvurdere, om din sygdom kan anerkendes som en arbejdsskade.


Posttraumatisk belastningsreaktion (PTSD)

Kilde. Psykiatrifonden.dk, 16. januar 2018

PTSD er en stressreaktion som kan opstå efter voldsomme oplevelser som fx krig eller vold, hvor man har følt stærk frygt, rædsel eller hjælpeløshed. Når man har PTSD har man gentagende oplevelser af flashbacks eller stærkt ubehag ved udsættelse for omstændigheder, der minder om traumet.


Fysioterapeut ved Veterancentret i Fredericia

Kilde: Forsvaret.dk, 16. januar 2018

Har du lyst til at gøre en forskel for traumatiserede veteraner, har du erfaring med B-BAT, og vil du være en del af et tværfagligt team bestående af psykologer og socialrådgivere, så er denne stilling måske noget for dig.


Veteranstrategien implementeres: Thit er Randers Kommunes veterankoordinator

Kilde: DINAVISRANDERS, 18. januar 2018

Som en del af veteranstrategien, som byrådet vedtog i efteråret 2017, blev det besluttet, at kommunen skal have en fuldtidsansat veterankoordinator.
Valget faldt på Thit Gaarskjær Jørgensen, som nu er tiltrådt i sin nye stilling.


Hvad er Presseklip for Veteraner

Informationer, nyheder m.v. (herefter kaldet Presseklip), der blev fundet i den forløbne uge på internettet og som omhandler veteraner. Du kan læse artikler, høre radioprogrammer eller se videoklip m.v. ved at klikke på den enkelte overskrift, som er et link til presseklip.
Presseklip for Veteraner udgives normalt mandag morgen, som en nyhed på såvel Danmarks Veteraners som Veteranstøttens hjemmesider. Hvis du vil huskes på, at du skal læse Presseklip for Veteraner, så tilmeld dig vores nyhedsmail. Det gør du øverst i højre kolonne på hjemmesiderne.
Der bliver dagligt søgt efter presseklip. Presseklip, der vurderes at være af tidskritisk art, fx om aktiviteter, der foregår inden Presseklip for Veteraner normalt udgives, udsendes hurtigst muligt som en særskilt nyhed. Disse medtages også senere i Presseklip for Veteraner.
Vi garanterer ikke for, at vi har fundet alle presseklip fra den forløbne uge. Vi garanterer heller ikke for presseklippenes indhold. At et presseklip bringes, er ikke ensbetydende med, at Danmarks Veteraner eller Veteranstøtten blåstempler indhold, aktivitet m.m. Vi udfører normalt ikke censur.
Skulle nogen have spottet presseklip, som vi ikke har fundet, så send link til WEBMASTER.
Læsning af nogle nyheder i deres fulde længde KAN kræve abonnement til pågældende nyhedsmedie.

Aktuelt

Nordic Tour 2023 – 11. til 17. september

På Nordic Tour mødes 10 veteraner fra hvert af de nordiske lande og kører motorcykel sammen. Turen går på omgang mellem de nordiske lande og veteranforbund, og i år bliver turen arrangeret af veteraner i Sverige og går til Gotland. Turen starter mandag d. 11....

invitation til Peacekeepers Day 2023 i Kastellet

Traditionen tro hylder og ærer Danmarks Veteraner sammen med det officielle Danmark igen i år alle veteraner og deres pårørende for deres indsats i internationale missioner for Danmark gennem tiderne. Det sker på Peacekeepers Day 2. pinsedag, mandag den 29. maj 2023 i...

Gardermarch 2023

  Gardermarch arrangeres af Foreningen Gardermarch Gardermarch gennemføres søndag d. 17. september 2023 for 8. gang med start og mål på Garderkasernen i Høvelte. Det er en superhyggelig dag, der kombinerer motion, samvær og støtte til Livgardens veteranarbejde....

Invitation til peacekeepers day i Holstebro

Alle veteraner med eller uden medlemskab samt deres familier, indbudte gæster, vores venner fra forsvarsrelaterede foreninger, alle lokalforeninger og Veteran-Caféer vest for Store Bælt er inviteret til at deltage i Peacekeepers Day i Holstebro. Program: Kl. 1015...