Presseklip for Veteraner, uge 04/2021

Presseklip indsamlet i ugen 25. – 31. januar 2021


Unge på erhvervsskole skal designe veteranskulptur for Forsvarsministeriet

Kilde: fmn.dk, 25. januar 2021

Forsvarsministeren har besluttet at indstifte en kommunal veteranpris. Det sker for at sætte fokus på kommunernes indsats for danske veteraner og anerkende kommuner, der gør en særlig indsats.


Fredericia har fået en ny veteranpolitik

Kilde: fredericiaavisen.dk, 25. januar 2020

Da politikerne i Fredericia Byråd i 2019 var samlet på Meldahls Rådhus til de afsluttende budgetforhandlinger var der mange ting der faldt på plads. En af de ting var et Veteranudvalg, der har til formål at udarbejde en veteran- og pårørende politik for Fredericia. De har nu leveret deres bud på en ny politik på området.


Nyt wildcard styrker PTSD-ramte veteraner på arbejdsmarkedet

Kilde: fmn.dk, 27. januar 2021

Veteraner med PTSD rammes forskelligt. Nogle er i perioder i stand til at arbejde og har stor gavn af det sociale fællesskab, som arbejdspladsen er. Men PTSD gør, at de i andre perioder ikke kan have tilknytning til arbejdsmarkedet. I dag risikerer denne gruppe af veteraner at miste retten til førtidspension, såfremt de har en stor tilknytning til arbejdsmarkedet og kommunen vurderer, at deres arbejdsevne er blevet forbedret.


Ny aftale for veteraner: – Jeg drømmer om at kunne bidrage til samfundet

Kilde: tv2fyn.dk, 27. januar 2021

Martin Højer var i 2007 udsendt til Irak efter sin værnepligt, men et halvt år efter hjemkomsten blev han ramt af posttraumatiske stress (PTSD), som han stadig i dag døjer med.


Faxe Kommune indgår samarbejdsaftale med Veterancentret

Kilde: kommunenyheder.dk, 27. januar 2021

Faxe Kommunes veteranpolitik blev vedtaget i byrådet den 10. september 2020.
Veteranpolitikken angiver de generelle principper og de overordnede målsætninger for anerkendelse og støtte til veteraner og deres pårørende i Faxe Kommune.


Ny veteranpolitik: Et lille skridt på vejen

Kilde: midtjyllandsavis.dk, 27. januar 2021

Det Konservative Folkeparti arbejder lokalt for at styrke indsatsen over for vores veteraner og deres familier. Når vi som nation sender danskere ud i verdens krigs- og brandzoner, har vi også en særlig forpligtelse til at passe godt på dem, når de kommer hjem igen. Derfor foreslog vi i november, at økonomiudvalget i det nye år skulle tage den eksisterende veteranpolitik op til gennemsyn med henblik på ændringer og forbedringer. Vi så fra konservativt fx gerne, at kommunen fik en egentlig veterankoordinator, og at politikken udvidedes og omfavnede flere udsendte.


Ny veteranpolitik i Skanderborg: Det er et lille skridt på vejen

Kilde: stiften.dk, 30. januar 2021

Den gældende veteranpolitik blev vedtaget i 2016, men indeholder ikke en egentlig veterankoordinator og omfatter som udgangspunkt kun dem, der har været udsendt af Forsvaret. Men der udsendes også masser af sygeplejere og læger, politibetjente og folk fra diverse NGO’er i verdens brandzoner.


Jobannoncer hvor der søges efter veteraner, personer der ønsker at arbejde med eller for veteraner

To veteranmedarbejdere med kreative kompetencer søges til KFUMs Soldaterhjem i Høvelte

Kilde: Jobindex.dk, 29. januar 2021


Nyheder udgivet af Danmarks Veteraner og Veteranstøtten i sidste uge

Tilbud om støtte til børn og unge i veteranfamilier samt deres forældre

Udgivet 27. januar 2021


Events for Veteraner og pårørende i næste uge

Udgivet 31. januar 2021


Hvad er Presseklip for Veteraner

Informationer, nyheder m.v. (herefter kaldet Presseklip), der blev fundet i den forløbne uge på internettet og som omhandler veteraner. Du kan læse artikler, høre radioprogrammer eller se videoklip m.v. ved at klikke på den enkelte overskrift, som er et link til presseklip.
Presseklip for Veteraner udgives normalt mandag morgen, som en nyhed på såvel Danmarks Veteraners som Veteranstøttens hjemmesider. Hvis du vil huskes på, at du skal læse Presseklip for Veteraner, så tilmeld dig vores nyhedsmail. Det gør du øverst i højre kolonne på hjemmesiderne.
Der bliver dagligt søgt efter presseklip. Presseklip, der vurderes at være af tidskritisk art, fx om aktiviteter, der foregår inden Presseklip for Veteraner normalt udgives, udsendes hurtigst muligt som en særskilt nyhed. Disse medtages også senere i Presseklip for Veteraner.
Vi garanterer ikke for, at vi har fundet alle presseklip fra den forløbne uge. Vi garanterer heller ikke for presseklippenes indhold. At et presseklip bringes, er ikke ensbetydende med, at Danmarks Veteraner eller Veteranstøtten blåstempler indhold, aktivitet m.m. Vi udfører normalt ikke censur.
Skulle nogen have spottet presseklip, som vi ikke har fundet, så send link til WEBMASTER.

Aktuelt

Årets sidste magasin er klar til dig

Så er årets sidste udgave af Danmarks Veteraners medlemsmagasin klar til dig. Læs Hans Kongelige Højheds Prins Joachims jule- og nytårshilsen, om Veteranstøttens tur til Grønland, Kvindelige veteraners tur til Stockholm, fejringen af årsdagen for Jutlandia og meget...

Julehjælp – søg nu.

Endnu engang har den fantastiske veterankoordinator Judy fra Københavns Kommune samlet en liste, som kan inspirere og evt. være med til at hjælpe nogle her op mod jul. #BARNETS GLÆDE: Ansøgningsskemaet bliver lagt op på hjemmesiden den 01.10.2023 og der kan søges i...

Nijmegenmarch 2024 – Skal du med?

Kære Veteran Her er et tilbud, du simpelt hen ikke kan sige nej til. Veteranstøtten deltager i 2024 med hold til Nijmegenmarchen Igen i 2024 får du chancen for at udfordre dig selv, få oplevelser for livet, møde andre veteraner, så hvis du vil deltage på...