Presseklip for Veteraner, uge 06/2021

Presseklip indsamlet i ugen 8. – 14. februar 2021

Veterankoordinator i Tårnby Kommune (Uddrag af borgmesterens nyhedsbrev)

Kilde: taarnby.dk, 12. februar 2021

Fra den 1. marts vil vi i Tårnby have en veterankoordinator. Dermed får både veteraner og pårørende mulighed for at etablere samarbejde med koordinatoren, som også får til opgave at være bindeled i forhold til samarbejdet med Veterancentrets støtte- og behandlingstilbud.
Koordinatoren skal også sikre formidling af de mange supplerende tilbud fra frivillige og private aktører på veteranområdet.
Medarbejderen vil derudover være opsøgende i forhold til de mest udsatte veteraner.
Der vil også være mulighed for ekstra hjælp til veteraner, som fx har brug for en bisidderfunktion i forhold til møder med det offentlige.
Det bliver også en væsentlig opgave for medarbejderen at være ansvarlig for at sikre Tårnby Kommunes afholdelse af flagdagen for Danmarks udsendte den 5. september hvert år.


Jobannoncer hvor der søges efter veteraner, personer der ønsker at arbejde med eller for veteraner

Specialiseret børnerådgiver til familieenheden i Veterancentret i Slagelse

Kilde: forsvaret.dk, 9. februar 2021


Nyheder udgivet af Danmarks Veteraner og Veteranstøtten i sidste uge

Veteraner søges til Masterafhandling

Udgivet 8. februar 2021 


SSOPs sommercamp 2021 for børn og unge fra veteranfamilier

Udgivet 9. februar 2021


Events for veteraner og pårørende

Udgivet 14. februar 2021


Hvad er Presseklip for Veteraner

Informationer, nyheder m.v. (herefter kaldet Presseklip), der blev fundet i den forløbne uge på internettet og som omhandler veteraner. Du kan læse artikler, høre radioprogrammer eller se videoklip m.v. ved at klikke på den enkelte overskrift, som er et link til presseklip.
Presseklip for Veteraner udgives normalt mandag morgen, som en nyhed på såvel Danmarks Veteraners som Veteranstøttens hjemmesider. Hvis du vil huskes på, at du skal læse Presseklip for Veteraner, så tilmeld dig vores nyhedsmail. Det gør du øverst i højre kolonne på hjemmesiderne.
Der bliver dagligt søgt efter presseklip. Presseklip, der vurderes at være af tidskritisk art, fx om aktiviteter, der foregår inden Presseklip for Veteraner normalt udgives, udsendes hurtigst muligt som en særskilt nyhed. Disse medtages også senere i Presseklip for Veteraner.
Vi garanterer ikke for, at vi har fundet alle presseklip fra den forløbne uge. Vi garanterer heller ikke for presseklippenes indhold. At et presseklip bringes, er ikke ensbetydende med, at Danmarks Veteraner eller Veteranstøtten blåstempler indhold, aktivitet m.m. Vi udfører normalt ikke censur.
Skulle nogen have spottet presseklip, som vi ikke har fundet, så send link til WEBMASTER.

Aktuelt

Nordic Tour 2023 – 11. til 17. september

På Nordic Tour mødes 10 veteraner fra hvert af de nordiske lande og kører motorcykel sammen. Turen går på omgang mellem de nordiske lande og veteranforbund, og i år bliver turen arrangeret af veteraner i Sverige og går til Gotland. Turen starter mandag d. 11....

invitation til Peacekeepers Day 2023 i Kastellet

Traditionen tro hylder og ærer Danmarks Veteraner sammen med det officielle Danmark igen i år alle veteraner og deres pårørende for deres indsats i internationale missioner for Danmark gennem tiderne. Det sker på Peacekeepers Day 2. pinsedag, mandag den 29. maj 2023 i...

Gardermarch 2023

  Gardermarch arrangeres af Foreningen Gardermarch Gardermarch gennemføres søndag d. 17. september 2023 for 8. gang med start og mål på Garderkasernen i Høvelte. Det er en superhyggelig dag, der kombinerer motion, samvær og støtte til Livgardens veteranarbejde....

Invitation til peacekeepers day i Holstebro

Alle veteraner med eller uden medlemskab samt deres familier, indbudte gæster, vores venner fra forsvarsrelaterede foreninger, alle lokalforeninger og Veteran-Caféer vest for Store Bælt er inviteret til at deltage i Peacekeepers Day i Holstebro. Program: Kl. 1015...